Nazaj na seznam

FUNKCIJA »AUTOHOLD«

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri zaustavljenem vozilu (npr. pred semaforjem, na križišču, v prometnem zastoju itd.) funkcija zagotovi zavorno silo tudi, ko voznik spusti zavorni pedal.

Zavorna sila se sprosti, takoj ko voznik dovolj močno pospeši pri vklopljeni prestavi.

Aktiviranje

Pritisnite stikalo 1.

Opozorilna lučka stikala 1 zasveti in potrdi vklop funkcije.

Deaktiviranje

Pritisnite stikalo 1, če vaše vozilo vzdržuje zavorna sila, pritisnite tudi zavorni pedal.

Opozorilna lučka stikala 1 ugasne in potrdi izklop funkcije.

Če se zavorna sila vzdržuje, se parkirna zavora samodejno vklopi v naslednjih primerih:

- voznik odpre vrata;

ali

- voznik odpne varnostni pas;

ali

- če je vozilo zaustavljeno več kot približno tri minute.

Po vsakem zagonu se funkcija vklopi v načinu, ki je bil v uporabi ob zadnji zaustavitvi.

Elektronsko parkirno zavoro lahko uporabite za imobilizacijo vozila. Preden zapustite vozilo, preverite, ali je samodejna parkirna zavora dejansko zategnjena. Na vklopljeno parkirno zavoro opozarjata kontrolna lučka na stikalu 2 in opozorilna lučka } na instrumentni plošči, ki svetita, in se izklopita, ko se vrata zaklenejo. Glede na vozilo je na zgornjem delu vetrobranskega stekla nameščena nalepka, ki vas opominja na to.

Pogoji za vzdrževanje zavorne sile

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

- voznikova vrata so zaprta;

in

- voznikov varnostni pas je pripet;

in

- samodejna parkirna zavora je sproščena;

in

- vozilo ni zaustavljeno na klancu z velikim naklonom.

Opozorilna lučka na instrumentni plošči pomeni, da se zavorna sila vzdržuje.

Pogoji za prekinitev zavorne sile

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

- voznik dovolj močno pospeši pri vklopljeni prestavi;

ali

- voznik izklopi funkcijo.

Kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.