Nazaj na seznam

ELEKTRIČNO VOZILO: polnjenje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Če imate vprašanja glede opreme, ki je potrebna za napajanje, se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Pomembna priporočila za napajanje vašega avtomobila

Natančno preberite navodila. Če teh navodil ne boste upoštevali, lahko pride do požara, resnih poškodb ali smrtno nevarnega električnega udara.

Napajanje

Med napajanjem ne izvajajte posegov na vozilu (pranje, posegi v motornem prostoru itd.).

Če so na priključku napajalnega kabla ali vtičnice voda, znaki korozije ali tujki, vozila ne priključite na napajanje. Obstaja nevarnost požara.

Ne dotikajte se kontaktov kabla, hišne vtičnice ali vtičnice za napajanje vozila in vanje ne vstavljajte predmetov.

Napajalnega kabla nikoli ne priključite v adapter, razdelilnik ali podaljšek.

Prepovedana je uporaba električnega agregata.

Vtičnice za napajanje ali napajalnega kabla ne razstavljajte ali posegajte vanju. Obstaja nevarnost požara.

Med napajanjem ne spreminjajte električne napeljave in ne posegajte vanjo.

Pri udarcu, čeprav manjšem, v loputo vtičnice za napajanje ali pokrov naj te dele čim prej pregleda predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.

Previdno ravnajte s kablom: ne pritiskajte nanj, ne potopite ga v vodo, ne vlecite ga navzgor, preprečite morebitne udarce itd.

Redno preverjajte stanje napajalnega kabla.

V primeru poškodovanega polnilnega kabla (korozija, rja, zareze ipd.) polnilne enote ali električne polnilne vtičnice vozila, poškodovanih delov ne uporabljajte. Za zamenjavo se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Če se mehanizem za zaklepanje lopute vtičnice za napajanje in/ali odklepanje električne vtičnice vozila za napajanje ne aktivira, se obrnite na pooblaščenega predstavnika servisne mreže.

Napajalni kabel A

Ta kabel je bil zasnovan posebej za vaše vozilo, in sicer za priključitev v stenske vtičnice ali na javnih polnilnih mestih, ter tako omogoča standardno polnjenje pogonske baterije.

Napajalni kabel B

Ta kabel omogoča napajanje:

- pri normalni uporabi na vtičnici, uporabljeni samo za vozilo (polnjenje 14 A/16 A);

- občasno polnjenje z uporabo gospodinjskega priključka (polnjenje 8 A), ko na primer niste doma.

V vsakem primeru morajo biti uporabljene vtičnice nameščene v skladu z navodili za uporabo, ki so priložena napajalnemu kablu B.

V vsakem primeru za delovanje napajalnega kabla pozorno preberite navodila za uporabo napajalnega kabla B.

Priporočamo, da uporabljate predvsem napajalni kabel, ki omogoča napajanje pri običajni uporabi pogonskega akumulatorja.

Vsak napajalni kabel je shranjen v prtljažniku vozila PRTLJAŽNIK, ZADNJA POLICA.

Nikoli ne pustite, da kabel visi z enote. Obesite ga s pomočjo nosilcev C.

Če pri napajanju pride do napake v delovanju (prižge se rdeča kontrolna lučka na polnilni enoti D), takoj prekinite napajanje. Glejte navodila za uporabo napajalnega kabla.

Pomembna priporočila za napajanje vašega avtomobila

Natančno preberite navodila. Če teh navodil ne boste upoštevali, lahko pride do požara, resnih poškodb ali smrtno nevarnega električnega udara.

Izbira napajalnega kabla

Standardni napajalni kabli, priloženi vozilu, so bili zasnovani posebej za to vozilo. Oblikovani so tako, da vas ščitijo pred tveganjem električnega udara, ki lahko povzroči smrt ali nevarnost požara.

Ne uporabljajte napajalnih kablov starejših izvedenk, saj niso prilagojeni vašemu vozilu.

Iz varnostnih razlogov je uporaba kabla, ki ga ni predvidel proizvajalec vozila, strogo prepovedana. Ob neupoštevanju teh navodil, lahko pride do nevarnosti požara ali električnega udara, kar se lahko konča s smrtjo. Pri izbiri napajalnega kabla, primernega za vaše vozilo, se obrnite na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Uporaba napajalnega kabla B

Natančno preberite navodila za uporabo, priložena napajalnemu kablu, kjer so navedena opozorila, ki jih je treba upoštevati pri uporabi tega izdelka in tehnične značilnosti, potrebne za namestitev vtičnice.

Namestitve

Sistemi napajanja

Uporabljajte le polnilne postaje, ki so skladne s standardom IEC 61851-1 in točke za priklop, ki so zaščitene z:

- napravo na preostali diferenčni tok 30 mA tipa A za uporabljeno vtičnico;

- napravo za pretokovno zaščito;

- zaščito pred previsoko napetostjo zaradi strel na izpostavljenih območjih (IEC 62305-4).

Stenska vtičnica

Posebno stensko polnilno enoto naj namesti strokovnjak.

V primeru polnjenja doma

Usposobljeni strokovnjak naj preveri, da je vsaka vtičnica, v katero boste vključili polnilne kable, skladna s standardi in predpisi, ki veljajo v vaši državi, ter da je skladna s prej opisanimi specifikacijami v razdelku »Sistemi napajanja«.

Vrste polnjenja, ki so skladne z evropskimi standardi

Izmenični tok (AC)

Če so na loputi vtičnice za napajanje vozila prikazane informacije, sledite spodnjim navodilom.

Preden priklopite polnilni kabel, se prepričajte, da:

- barva in ena od črk na dovodni vtičnici 1 ustreza barvi in eni od črk na koncu polnilnega kabla 4;

- barva in ena od črk na dovodni vtičnici 3 ustreza barvi in eni od črk na koncu polnilnega kabla 5.

Vrsta polnjenja

Izmenični tok (AC)

Povezava

Polnilni terminal 1/polnilni kabel 4

Vozilo 3/polnilni kabel 5

Vrste polnjenja, ki so skladne z evropskimi standardi (za vse ostale primere se obrnite na pooblaščenega prodajalca).

Vrste polnjenja, ki so skladne z evropskimi standardi (nadaljevanje)

Enosmerni tok (DC)

Če so na loputi vtičnice za napajanje vozila prikazane informacije, sledite spodnjim navodilom.

Preden priklopite polnilni kabel, se prepričajte, da barva in ena od črk na dovodni vtičnici 3 ustreza barvi in eni od črk na koncu polnilnega kabla 5.

Vrsta polnjenja

Enosmerni tok (DC)

Povezava

Vozilo 3/polnilni kabel 5

Vrste polnjenja, ki so skladne z evropskimi standardi (za vse ostale primere se obrnite na pooblaščenega prodajalca).

Električna vtičnica za polnjenje 3

Opomba: v snežnih razmerah odstranite sneg s polnilnega prostora vozila na sovoznikovi strani, preden ga priključite ali izklopite.

Če pride sneg v stik s priključkom, lahko onemogoči vstavitev napajalnega kabla.

Vozilo je opremljeno z dvema vtičnicama za napajanje, ki se nahajata na sovoznikovi strani na sprednjem delu vozila:

- E vtičnica za polnjenje pri največ 22 kW;

- F vtičnica za hitro polnjenje (odvisno od vozila).

V notranjosti lopute vtičnice za polnjenje sta dva gumba:

- gumb 6 odklene polnilni kabel;

- gumb 7 sproži takojšnje polnjenje vozila.

Priporočila

Za vsakodnevno uporabo je priporočljivo, da vozilo napolnite do 80%, da podaljšate življenjsko dobo akumulatorja.

Izogibajte se napajanju in parkiranju vozila pri ekstremnih temperaturah (visokih ali nizkih).

V ekstremnih pogojih napajanje lahko traja nekaj minut pred zagonom (čas, potreben za ohlajanje ali ogrevanje pogonske baterije).

Če je vozilo več kot 7 dni parkirano na temperaturi, nižji kot približno -25 °C, polnjenje pogonske baterije morda ne bo mogoče.

Če je vozilo več kot 3 mesece parkirano pri skoraj praznem akumulatorju, polnjenje akumulatorja morda ne bo mogoče.

Razpoložljiva raven energije je odvisna od temperature akumulatorja. Zato se lahko razlikuje med ustavljanjem in ponovnim zagonom vozila, če je akumulator hladen ali topel.

Da bi ohranili življenjsko dobo pogonskega akumulatorja, ne puščajte parkiranega vozila več kot en mesec z zelo polnim akumulatorjem, predvsem ne v obdobjih hude vročine.

Pogonski akumulator priključite na napajanje po vožnji in/ali pri zmerni zunanji temperaturi. V nasprotnem primeru lahko napajanje traja dlje ali ni mogoče.

Zaželeno je, da vozilo napolnite po vožnji, če je nivo napolnjenosti nizek (< 25%) in ko so temperature negativne.

Nasveti

- Pri visoki temperaturi vozilo parkirajte in polnite v senci/pokritem prostoru;

- napajanje je mogoče v dežju ali snegu;

- če je klimatska naprava vklopljena, se čas polnjenja podaljša.

Če napeljava ni zaščitena pred prenapetostjo, odsvetujemo polnjenje vozila med nevihto (strela ...).

Ponovno napajanje pogonskega akumulatorja

Pri zaustavljenem vozilu in izklopljenem kontaktu:

- vzemite polnilni kabel 2, ki se nahaja v prostoru za shranjevanje v prtljažniku vašega vozila;

- pritisnite loputo vtičnice za polnjenje 8, da jo odklenete. Vklopi se opozorila lučka 9 bele barve.

- skrajni konec kabla priključite v vir napajanja;

- primite ročico 10;

- priključite kabel na vozilo. Opozorilna lučka 9 utripa v rumeni barvi.

- ko slišite klik za zaklepanje, preverite, ali je napajalni kabel dobro pričvrščen. Če želite preveriti pričvrstitev, rahlo potegnite ročico 10;

- če ste nastavili polnjenje s časovnim zamikom in želite takoj začeti s polnjenjem, za začetek polnjenja pritisnite gumb 7 KLIMATSKA NAPRAVA: nastavitev.

Napajalni kabel se samodejno zaklene na vozilo. Tako kabla ni mogoče odklopiti iz vozila.

Odvisno od vozila, ko je loputa vtičnice za polnjenje odprta ali ni pravilno zaprta, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Polnilni pokrov odprt«.

Ne uporabljajte lopute vtičnice za polnjenje 8 za obešanje polnilnega kabla 2 med polnjenjem vozila.

Obvezno dobro odvijte napajalni kabel, da omejite njegovo pregrevanje.

Ne uporabljajte podaljška, razdelilnika ali adapterja.

Obstaja nevarnost požara.

Če ste ravnokar sprejeli posodobitev sistema prek multimedijskega sistema, bo polnjenje pogonske baterije preloženo ali preklicano.

Počakajte, da se posodobitev zaključi, preden polnilni kabel povežete z vozilom. Za dodatne informacije o posodobitvah sistema, glejte navodila za multimedijski sistem.

Med polnjenjem utripa modra opozorilna lučka 9.

Ob začetku polnjenja se na instrumentni plošči prikažejo naslednje informacije:

- nivo napolnjenosti na kontrolni lučki baterije 12;

Čas polnjenja pogonskega baterije je odvisen od preostanka napolnjenosti in polnilne moči polnilne postaje. Informacije se med polnjenjem izpišejo na instrumentni plošči PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI.

Opomba: v določenimi pogoji je lahko dejanski čas polnjenja daljši od časa polnjenja, ki je prikazan na instrumentni plošči. To je odvisno od:

- kakovosti električnega omrežja;

- začetnega nivoja napolnjenosti;

- prenizke zunanje temperature;

- ...

V primeru težav s polnilnim kablom priporočamo, da ga zamenjate s kablom, ki je identičen originalnemu. Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

- raven napolnjenosti akumulatorja;

- ocena preostalega časa polnjenja (ko je akumulator približno 95-% napolnjen, preostali čas polnjenja ni več prikazan);

- opozorilna lučka 11 označuje, da je vozilo priključeno na vir napajanja;

- doseg vozila je odvisen od nivoja napolnjenosti.

Prikazovalnik na instrumentni plošči se izklopi po nekaj sekundah. Ko odprete vrata, se ponovno prikaže na instrumentni plošči.

Ko je polnjenje dokončano, neprekinjeno sveti zelena opozorilna lučka 9.

Pred ponovnim polnjenjem vozila ni treba čakati, da je v akumulatorju le še rezerva energije.

Motnje delovanja

Če opozorilna lučka 9 neprekinjeno sveti v rdeči barvi, se obrnite na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Previdnostni ukrepi pri odklopu iz vtičnice

- Pritisnite gumb 6 ali pritisnite in držite gumb za odklepanje vrat na kartici, da se sprosti polnilni kabel vozila;

- primite ročico 10;

- odklopite polnilni kabel 2 z vozila;

- loputo vtičnice za polnjenje 8 morate zapreti in jo pritisniti, da jo zaklenete.

- odklopite kabel 2 z vira napajanja 1;

- shranite kabel 2 v prostoru za shranjevanje v prtljažniku.

Opomba: takoj po dolgem polnjenju pogonske baterije je kabel lahko vroč. Uporabite ročice.

Obvezno upoštevajte zaporedje opravil pri odklopu.

Po pritisku guma za odklepanje polnilnega kabla imate približno 30 sekund za odklop, preden se znova zaklene.

Nalepka 13

Na nalepki 13 lopute za polnjenje 8 so prikazane podrobnosti o tem, kako je postopek polnjenja prikazan s stanjem opozorilne lučke 9:

- lučka utripa v rumeni barvi: kabel je priključen na vozilo in sistem opravlja kontrole;

- lučka utripa v modri barvi: poteka polnjenje;

- lučka sveti neprekinjeno v modri barvi: vklopljeno je programiranje polnjenja;

- lučka sveti neprekinjeno v zeleni barvi: vozilo je v celoti napolnjeno;

- lučka utripa v rdeči barvi: napaka v delovanju.

Nalepka 13, nameščena na desni strani, vas opominja na naslednja navodila:

- lopute vtičnice za polnjenje ne smete prati z visokotlačnim curkom;

- ko vozilo miruje, sta lahko ventil in loputa vtičnice za polnjenje odprta;

- ko vozilo vozite, morata biti ventil in loputa vtičnice za polnjenje zaprta;

- odprite loputo, da povežete napajalni kabel;

- po odklopu znova zaprite loputo;

- priključite kable v hišno vtičnico, polnilno postajo z izmenično napetostjo ali polnilno postajo za hitro polnjenje;

- za vse informacije o polnjenju si oglejte uporabniški priročnik vašega vozila.