Zasveti, ko je vključen način ECO .

Glejte razdelek »Ekološka vožnja« v 2. poglavju.

Order: 
360
Image: 
Model: