Glejte informacije v 1. poglavju, razdelek »Posoda za reagent«.

Order: 
380
Image: 
Model: