Nazaj na seznam

AKTIVNO ZAVIRANJE V SILI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Z uporabo informacij iz radarja in kamere 1 sistem izračuna razdaljo do vozila pred vašim in do pešcev v okolici.

Voznika obvesti, če obstaja tveganje čelnega trčenja. Lahko namerno zavre vozilo, da bi omejil poškodbe zaradi trka.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Ta sistem lahko izvede maksimalno zaviranje vozila, da se vozilo popolnoma zaustavi, če je to potrebno.

Zaradi varnostnih razlogov bodite med vožnjo z vozilom vedno pripeti z varnostnim pasom, tovor pa naj bo naložen tako, da se noben element ne more premakniti in poškodovati potnikov.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Zaznavanje vozil

Operacija

Če se med vožnjo (hitrost med 7 in 160 km/h) pojavi nevarnost trčenja z vozilom spredaj, sistem:

- opozori na nevarnost trčenja:

- na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka rdeče barve, spremlja jo zvočni signal;

ali

- na nadzorni plošči ali na zaslonu na vetrobranskem steklu, odvisno od vozila, je indikator 2 prikazan rdeče, spremlja ga zvočni signal.

Če voznik pritisne zavorni pedal in sistem še vedno zazna nevarnost trčenja, poveča moč zaviranja.

- sproži zaviranje:

če se voznik po opozorilu ne odzove in je trčenje neizbežno.

Posebnosti

Ko je hitrost vozila:

- manjša od približno 45 km/h, se opozorilo in zaviranje vklopita hkrati;

- med približno 45 km/h in 80 km/h, se vklopi opozorilo. Zaviranje se sproži le, če se vozilo pred vami premika. Zaviranje se ne vklopi za vozila, ki mirujejo;

- med približno 80 km/h in 160 km/h, se opozorilo in zaviranje sprožite le, če se vozilo pred vami premika. Opozorilo in zaviranje se ne vklopita za vozila, ki mirujejo;

- večja od 160 km/h, sistem ne deluje.

Zaviranje lahko kadar koli prekinete tako, da:

- pritisnete pedal plina;

ali

- zasukate volan, da bi se izognili trku.

Zaznavanje pešcev

Operacija

Med vožnjo (pri hitrosti med približno 7 km/h in 60 km/h), če se pojavi nevarnost, da bi povozili pešca:

- na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka rdeče barve, spremlja jo zvočni signal;

ali

- na nadzorni plošči ali na zaslonu na vetrobranskem steklu, odvisno od vozila, je indikator 3 prikazan rdeče, spremlja ga zvočni signal.

Če je trčenje neizbežno, sistem vklopi zaviranje.

Sistem lahko izvede maksimalno zaviranje vozila, da se vozilo popolnoma zaustavi, če je to potrebno.

Vklop, izklop sistema

Vozila z navigacijskim sistemom

Na multifunkcijskem zaslonu 4 izberite meni »Vozilo«, »Pomoč pri vožnji«, »Aktivna zavora« in nato izberite »ON« ali »OFF«.

Do menija »Pomoč pri vožnji« lahko neposredno dostopate s tipko 5 .

Vozila brez navigacijskega sistema

- Ko je vozilo ustavljeno, držite stikalo 6 OK, da dostopite do menija za nastavitev;

- večkrat pritisnite stikalo 7 gor ali dol, da se premaknete do menija »Pomoč pri vožnji«. Pritisnite stikalo 6 OK;

- večkrat pritisnite stikalo 7 gor ali dol, da se premaknete do menija »Aktivna zavora«, in pritisnite stikalo 6 OK.

Če želite funkcijo vklopiti ali izklopiti, znova pritisnite stikalo 6 OK:

= vključena funkcija

< izključena funkcija

Pri izklopu sistema se prižge kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Sistem se ponovno vključi vsakič, ko se vključi kontakt pri vozilu.

Pogoji, ki onemogočajo sistem

Sistem se ne more vključiti:

- če je prestavna ročica v nevtralnem položaju ali praznem teku;

- če je parkirna zavora vključena;

- v ovinku.

Na splošno velja, da v primeru zaznavanja znakov pozornosti voznika (obračanje volana, pritiskanje pedal itd.), sistem deluje z zamikom ali se ne vklopi.

Začasno ni na voljo

Ko sistem zazna, da začasno ni na voljo, se na instrumentni plošči vklopi kontrolna lučka , spremlja pa jo sporočilo »Aktivno zaviranje: tipalo blokirano« ali »Radar in kamera: ni vidljivosti«, odvisno od vozila.

Možni vzroki so:

- sistem je začasno blokiran (bleščanje zaradi sonca, zasenčene luči, slabe vremenske razmere itd.). Sistem bo ponovno deloval, ko se izboljšajo pogoji vidljivosti;

- Sistem je začasno onemogočen (na primer: vetrobransko steklo je prekrito z umazanijo, ledom, snegom itd.). V tem primeru parkirajte vozilo in ugasnite motor. Očistite vetrobransko steklo. Ko ponovno zaženete motor, se kontrolna lučka izklopi, sporočilo pa izbriše;

- Če se to ne zgodi, je lahko vzrok za napako drugačen; obrnite se na pooblaščenega predstavnika servisne mreže.

Motnje pri delovanju

Če sistem zazna motnjo delovanja, na instrumentni plošči zasveti kontrolna lučka , ki jo spremlja sporočilo »Aktivn.zaviranje izključeno«. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Aktivno zaviranje v sili

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom. Sprožitev te funkcije je zapoznela ali preprečena, ko sistem zazna jasne znake, da voznik upravlja vozilo (premikanje volana, pritiskanje pedal itd.).

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se poravnava radarja in kamere lahko spremeni, to pa lahko vpliva na delovanje sistema. Izključite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju radarja in kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- kompleksno okolje (kovinski most, tunel itd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- majhen kontrast med predmetom (vozilo, pešec itd.) in njegovo okolico (npr. pešec, oblečen v belo, v zasneženem območju ipd.);

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- prekrito vetrobransko steklo (z umazanijo, ledom, snegom, zarošeno itd.).

Nevarnost nenadnega zaviranja.

Omejitve delovanja sistema

- Vozilo, ki vozi v nasprotno smer, ne sproži nobenega opozorila ali spremembe delovanja sistema.

- Območje radarja in kamere na vetrobranskem steklu je treba vzdrževati, vedno mora biti čisto in nespremenjeno, da je zagotovljeno ustrezno delovanje sistema.

- Sistem se na manjša vozila, kot so motorji, kolesa, lahko odzove manj učinkovito kot na druga vozila.

- Sistem morda ne bo deloval ustrezno, če je cestišče spolzko (dež, sneg, poledica itd.).

- Za zagotavljanje pravilnega delovanja mora sistem zaznati celoten obris pešca. Tako sistem ne more zaznati:

- pešcev v temi ali pri šibki svetlobi;

- pešcev, ki so le delno vidni;

- pešcev, ki so manjši od 80 cm;

- pešcev, ki nosijo velike predmete;

- ...

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- zavorne luči ne delujejo;

- območje radarja in kamere je poškodovano (na strani vetrobranskega stekla ali na strani notranjega vzvratnega ogledala);

- se vozilo vleče z avtovleko (ob okvari);

- vetrobransko steklo je počeno ali ukrivljeno (ne izvajajte popravil na tem območju vetrobranskega stekla; zamenja naj ga predstavnik servisne mreže za vaše vozilo).

Prekinitev funkcije

aktivno zaviranje lahko kadar koli prekinete s kratkim pritiskom na pedal za plin ali zasukom volana pri izogibanju.

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

DINAMIČNE FUNKCIJE : AKTIVNO ZAVIRANJE V SILI