Nazaj na seznam

OPOZORILO ZA SKRENITEV Z VOZNEGA PASU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkcija uporablja informacije iz kamere 1 in opozori voznika, če prečka prekinjeno ali neprekinjeno črto na cestišču, ob tem pa ne vklopi smerokazov.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Nekatere informacije prikaže prikazovalnik na vetrobranskem steklu, če je vozilo opremljeno z njim.

Vklop/izklop

Vozila, ki niso opremljena s funkcijo »Pomoč za ohranjanje voznega pasu«

Na večfunkcijskem zaslonu 2: izberite »Vozilo«, »Pomoč pri vožnji«, »Opozorilo za zapustitev voznega pasu« in nato izberite »ON« ali »OFF«.

Vozila, opremljena s funkcijo »Pomoč za ohranjanje voznega pasu«

Na večfunkcijskem zaslonu 2: izberite »Vozilo«, »Pomoč pri vožnji«, »Ohranjanje pasu« nato izberite za vklop ali »OFF" za izklop funkcije "Pomoč za ohranjanje voznega pasu".

Funkcijo pomoči za ohranjanje voznega pasu lahko dodatno vklopite (glejte razdelek »Pomoč za ohranjanje voznega pasu« v 2. poglavju).

Do menija »Pomoč pri vožnji« lahko neposredno dostopate s tipko 3 .

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Funkcija opozarjanja na spremembo voznega pasu ne spremeni smeri vožnje vozila.

Delovanje

Ko je funkcija vklopljena, so na instrumentni plošči indikatorji 4 levih in desnih črt ali kontrolna lučka , odvisno od vozila, prikazani v sivi barvi.

Funkcija je pripravljena na opozarjanje, če:

- hitrost je med približno 70 km/h in 200 km/h;

in

- indikatorji črt 4 so obarvani zeleno ali kontrolna lučka sveti belo, odvisno od vozila.

Funkcija sproži opozorilo, če prekoračite črto brez uporabe smerokazov.

Funkcija opozori voznika:

- s piskom ali vibracijami volana, odvisno od vozila;

in

- indikator črte, ki ste jo prevozili, postane rdeč ali pa je opozorilna lučka 5 prikazana na instrumentni plošči, odvisno od vozila.

Opomba: v zavojih funkcija dopušča rahlo sekanje zavoja.

Pogoji, pri katerih funkcija ni na voljo

- Smerokazi so vklopljeni ali pa so bili vklopljeni približno štiri sekunde pred prekoračitvijo črte;

- zelo hitra prekoračitev črte;

- neprekinjeno vozite ob črti;

- približno 4 sekunde po premiku na drug vozni pas;

- v ostrih ovinkih;

- pri slabi vidljivosti;

-...

Če funkcija ni na voljo, so indikatorji črt 4 ali kontrolna lučka , odvisno od vozila, na instrumentni plošči prikazani v sivi barvi.

Nastavitve

Vozila, ki niso opremljena s funkcijo »Pomoč za ohranjanje voznega pasu«

Na večfunkcijskem zaslonu 2 izberite »Vozilo«, »Pomoč pri vožnji«, »Nast. opoz. za zapus. voz. pasu«.

- »GLASNOST«: nastavitev glasnosti opozorila;

- »Jakost«: nastavitev nivoja jakosti vibracij volana;

- »občutljivost«: nastavite raven občutljivosti za zaznavanje črt. Za to izberite:

- »Nizka«: črta je zaznana ob prekoračitvi;

- »Povprečna«: črta je zaznana ob približevanju;

- »visoka«: črta je zaznana v bližini.

Vozila, opremljena s funkcijo »Pomoč za ohranjanje voznega pasu«:

Na večfunkcijskem zaslonu 2 izberite »Vozilo«, »Pomoč pri vožnji«, »NASTAVITVE«.

- »GLASNOST«: nastavitev glasnosti opozorila;

- »Jakost«: nastavitev nivoja jakosti vibracij volana;

- »OBČUTLJIVOST«: prilagodite nivo občutljivosti za zaznavanje črt. Za to izberite:

- »Nizka«: črta je zaznana ob prekoračitvi;

- »Povprečna«: črta je zaznana ob približevanju;

- »visoka«: črta je zaznana v bližini.

Motnje delovanja

V primeru okvare indikatorja leve in desne črte ali kontrolna lučka , odvisno od vozila, izginejo ali ostanejo na instrumentni plošči prikazani v sivi barvi. V nekaterih primerih jih spremlja sporočilo »Preveri sistem za skrenitev« ali kontrola lučka © na instrumentni plošči.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se poravnava kamere lahko spremeni in to lahko vpliva na delovanje kamere. Izključite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- prekrito vetrobransko steklo (umazanija, led, sneg, zarositev itd.);

- kompleksno okolje (tunel ipd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- obrabljene ali medsebojno zelo oddaljene talne oznake (delno izbrisane črte ipd.) ali talne oznake s šibkim kontrastom;

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- cesta je ozka ali ovinkasta (ostri zavoji ipd.);

- vozite tesno za vozilom na istem voznem pasu.

Tveganje lažnih alarmov ali odsotnosti opozoril

DINAMIČNE FUNKCIJE : SISTEM OPOZARJANJA NA SPREMEMBO VOZNEGA PASU