Nazaj na seznam

POMOČ ZA OHRANJANJE VOZNEGA PASU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Z uporabo informacij iz kamere 1 se funkcija sproži, če prečkate neprekinjeno ali prekinjeno črto, pri tem pa ne vklopite smerokazov, na krmilnem sistemu vozila pa se izvede popravek smeri.

Na delovanje te funkcije vas opozori obvestilo na instrumentni plošči.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Nekatere informacije prikaže prikazovalnik na vetrobranskem steklu, če je vozilo opremljeno z njim.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Vklop/izklop

Na večfunkcijskem zaslonu 2: izberite »Vozilo«, »Pomoč pri vožnji«, »Ohranjanje pasu« nato izberite za vklop ali »OFF« za izklop funkcije.

Do menija »Pomoč pri vožnji« lahko neposredno dostopate s tipko 3 .

Ko je pomoč za ohranjanje voznega pasu vklopljena, se samodejno vklopi funkcija »Opozarjanja na spremembo voznega pasu« (glejte razdelek »Opozarjanja na spremembo voznega pasu« v 2. poglavju).

Delovanje

Ko je funkcija vklopljena, so indikatorji za pomoč pri vožnji 4 za levo in desno črto na instrumentni plošči prikazani v sivi barvi.

Funkcija je nastavljena tako, da se sproži, če:

- je dosežena hitrost med 70 km/h in 160 km/h;

in

- so indikatorji za pomoč pri vožnji 4 zelene barve.

Funkcija se sproži, če se vozilo približuje ali prečka črto, pri tem pa ne vklopite smerokazov. V teh primerih:

- funkcija sproži popravek smeri v krmilnem sistemu vozila za smer vožnje;

- indikator 4 na instrumentni plošči za tisto stran, na kateri ste prečkali črto, postane oranžen.

Opomba: v zavojih funkcija dopušča rahlo sekanje zavoja.

Funkcija se privzeto izklopi ob vsakem zagonu motorja.

Kadar koli lahko ponovno prevzamete nadzor nad vozilom tako, da obrnete volan.

Poseben primer

Ko je funkcija nastavljena tako, da se samodejno sproži ali se samodejno sproži in ne zazna nadaljnjih ukrepov voznika prek volana:

- se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Ohranjanje nadzora«;

- desni in levi indikator za pomoč pri vožnji se obarvata oranžno;

- oglasi se zvočni signal.

Če voznik ne ukrepa, lahko sistem izklopi zgornja opozorila in onemogoči delovanje funkcije dokler voznik ne obrne volana.

Pogoji, pri katerih funkcija ni na voljo

- Indikatorji za pomoč pri vožnji so vklopljeni ali so bili vklopljeni približno štiri sekunde pred prečkanjem črte;

- voznik ne drži rok na volanu;

- zaznana je le ena črta;

- zelo hitra prekoračitev črte;

- neprekinjeno vozite ob črti;

- pri slabi vidljivosti;

- približno 4 sekunde po premiku na drug vozni pas;

- v ostrih zavojih;

- vozni pas je preozek;

-...

Ko funkcija ni na voljo, so indikatorji za pomoč pri vožnji na instrumentni plošči prikazani v sivi barvi.

Nastavitve

Na večfunkcijskem zaslonu 2 izberite »Vozilo«, »Pomoč pri vožnji«, »NASTAVITVE«:

»OBČUTLJIVOST«: prilagodite nivo občutljivosti za zaznavanje črt. Za to izberite:

- »Nizka«: črta je zaznana ob prekoračitvi;

- »Povprečna«: črta je zaznana ob približevanju;

- »visoka«: črta je zaznana v bližini.

Motnje delovanja

V primeru okvare levi in desni indikator za pomoč pri vožnji izgineta z instrumentne plošče ali ostaneta prikazana v sivi barvi.

V nekaterih primerih ju na instrumentni plošči spremlja sporočilo »Preverite sistem ohranjanje pasu« ali kontrola lučka ©.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se poravnava kamere lahko spremeni in to lahko vpliva na delovanje kamere. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- prekrito vetrobransko steklo (umazanija, led, sneg, zarositev itd.);

- kompleksno okolje (tunel ipd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- obrabljene ali medsebojno zelo oddaljene talne oznake (delno izbrisane črte ipd.) ali talne oznake s šibkim kontrastom;

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- cesta je ozka ali ovinkasta (ostri zavoji ipd.);

- vozite tesno za vozilom na istem voznem pasu.

V tem primeru funkcija »Pomoč za ohranjanje voznega pasu« lahko deluje nepravilno ali sploh ne deluje.

Tveganje neželenih, nepravilnih popravkov smeri ali brez popravkov smeri vožnje.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- območje kamere je poškodovano (na strani vetrobranskega stekla ali na strani notranjega vzvratnega ogledala);

- cesta je spolzka (sneg, poledica, akvaplaning, gramoz itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- vetrobransko steklo je počeno ali poškodovano (ne izvajajte popravil vetrobranskega stekla na tem območju; zamenja naj ga predstavnik servisne mreže za vaše vozilo);

- vozilo vleče prikolico ali počitniško prikolico;

- vozilo vstopa v območje z veliko oznakami na cestišču (območje, kjer poteka delo na cesti ipd.).

DINAMIČNE FUNKCIJE : SISTEM ZA VOŽNJO PO USTREZNEM VOZNEM PASU