Nazaj na seznam

PREDNJI SEDEŽ Z ELEKTRIČNIM UPRAVLJANJEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stikalo 1 omogoča dostop do menija za sedeže na večfunkcijskem zaslonu v vozilih, ki so s tem opremljena (glejte naslednje strani).

Nastavitev naslonjala

Za nastavitev naklona naslonjala potisnite zgornji del stikala 2 naprej ali nazaj.

Nastavitev sedeža v ledvenem delu

Premikajte stikalo 3 naprej, nazaj, gor ali dol.

Prepričajte se, ali so naslonjala sedežev pravilno blokirana.

Svetujemo vam, da iz varnostnih razlogov vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Prepričajte se, ali so naslonjala sedežev pravilno blokirana.

Da ne zmanjšate učinkovitosti varnostnih pasov, vam svetujemo, da naslonjal sedežev ne nagibate preveč nazaj.

Na pod (mesto pred voznikom) ne odlagajte nobenih predmetov. v primeru sunkovitega zaviranja lahko namreč zdrsnejo pod pedale in onemogočijo njihovo uporabo.

Nastavitev sedišča

Pomik sedišča naprej ali nazaj

Potisnite stikalo 4 naprej ali nazaj.

Nastavitev višine sedišča sedeža

Dvignite ali pritisnite zadnji del stikala 4.

Nagib sedišča

(odvisno od različice vozila)

Premaknite sprednji del stikala 4 navzgor ali navzdol.

Prilagajanje dolžine sedišča

Dvignite ročico 5 za sprostitev mehanizma. V želenem položaju spustite ročico in preverite, ali je blokiranje mehanizma pravilno.

Ogrevanje sedežev

Pri vključenem kontaktu

- ko na želenem sedežu prvič pritisnete stikalo 6, se aktivira najvišja stopnja gretja. Vklopita se obe kontrolni lučki, vgrajeni v stikalo. Sistem samodejno uravnava gretje in ga po potrebi izklopi;

- če drugič pritisnete stikalo, spremenite stopnjo gretja na nizko. Vklopi se vgrajena kontrolna lučka;

- če ga pritisnete tretjič, se gretje izklopi.

Motnje delovanja

Ko sistem zazna motnjo delovanja, opozorilne lučke na stikalu 6 tega sedeža začnejo utripati ali pa se glede na vozilo vklopijo in izklopijo po približno petih sekundah.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.