Nazaj na seznam

PREDNJI SEDEŽI Z ROČNIM UPRAVLJANJEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

nastavitve

Pomik sedeža naprej ali nazaj

Dvignite in držite ročico 1, da sprostite sedež. V želenem položaju spustite ročico in se prepričajte o pravilnem blokiranju mehanizma.

Nastavitev višine sedišča sedeža

Premaknite ročico 2 navzgor in navzdol tolikokrat, kot je potrebno, da dosežete želeni položaj.

Nastavitev nagiba naslonjala sedeža

Dvignite ročico 3 in nagnite naslonjalo do želenega položaja. V želenem položaju spustite ročico in preverite, ali je blokiranje mehanizma pravilno.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da teh nastavitev ne opravljate med vožnjo.

Da ne zmanjšate učinkovitosti varnostnih pasov, vam svetujemo, da naslonjal sedežev ne nagibate preveč nazaj.

Na podu pred voznikovim sedežem ne sme biti nobenih predmetov, ker lahko v primeru sunkovitega zaviranja zdrsnejo pod pedale in onemogočijo njihovo uporabo.

Nastavitev sedeža v ledvenem delu

Potisnite ročico 4 navzdol za močnejšo oporo in jo dvignite za zmanjšanje opore.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Ogrevanje sedežev

Pri vključenem kontaktu

- ko na želenem sedežu prvič pritisnete stikalo 5, aktivirate najvišjo stopnjo sistema gretja. Vklopita se obe kontrolni lučki, vgrajeni v stikalo;

- z drugim pritiskom zmanjšate stopnjo gretja na najnižjo. Vklopi se vgrajena kontrolna lučka;

- če ga pritisnete tretjič, se gretje izklopi.

Položaj za mizico

Pri nekaterih izvedenkah lahko naslonjalo sedeža na sovoznikovi strani preklopite na sedišče v položaj za mizico.

- Potisnite vzglavnik navzdol;

- potisnite sedež nazaj;

- spustite sedišče do konca navzdol;

- povlecite ročico 7 in spustite naslonjalo sedeža do konca.

Pri uporabi sovoznikovega sedeža v položaju za mizico ni dovoljeno uporabljati 2 zadnjih sedežev za sovoznikovim.

Ponovna postavitev sedeža

Pazite, da ne bo nobenih ovir pri premikanju sedeža.

Obvezno je treba povleči kljuko 7 za dvigovanje naslonjala sedeža. Prepričajte se, da je dobro pričvrščen.

Za vašo varnost pritrdite predmete, ki jih prevažate, kadar je sedež v položaju mizice.

Pazite, da boste pri preklapljanju sedeža v položaj za mizico držali naslonjalo sedeža.

Obstaja nevarnost poškodb.

Ob preklapljanju naslonjala prednjega sedeža v položaj za mizico, obvezno izklopite sestavni del sovoznikova airbag varnostna blazina (glejte podpoglavje »Varovala za otroke: vklop, izklop sestavnega dela sovoznikova airbag« v 1. poglavju).

Obstaja nevarnost hudih telesnih poškodb, saj ko se airbag sproži, lahko predmeti, ki ležijo na sedežnem naslonjalu, preklopljenem v položaju za mizico, nevarno odletijo.

Na to vas opozarjajo nalepka (na armaturni plošči) in oznake (na vetrobranskem steklu).

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.