Nazaj na seznam

ELEKTRIČNO VOZILO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dostopajte do menija Električno vozilo

V glavnem meniju pritisnite »Vozilo« in nato »Električno vozilo«.

V tem meniju si lahko ogledate naslednje informacije o električnih vozilih:

- »Pretok energije«;

- »Podrobnosti o porabi«;

- »Razpored polnjenja«;

- »Časovnik udobja«.

»Pretok energije«

V tem meniju lahko prikažete shemo vozila, označeni pa so tudi trenutki, ko vozilo porablja energijo ali jo obnovi za polnjenje pogonskega akumulatorja.

»Podrobnosti o porabi«

V tem meniju si lahko v obliki slike ogledate porabo energije vozila (trenutki, ko vozilo porablja ali obnavlja energijo za polnjenje pogonskega motorja) in primerjate vrednosti zadnjih petnajstih minut vožnje.

Na desni strani zaslona so prikazani naslednji elementi:

1 porabljena energija;

2 poraba dodatne opreme (klimatska naprava, radio itd.);

3 ustvarjena energija.

»Razpored polnjenja«

V tem meniju lahko nastavite čas začetka napajanja.

Na izbiro imate naslednje možnosti:

- takojšnje napajanje;

- nastavitev po dnevih;

- nastavitev po tednih.

Opomba: napajanje se začne ob nastavljenem času, če je motor ugasnjen in vozilo priključeno na vir napajanja (odvisno od naročnine).

Če želite spremeniti programator napajanja (po tednih), pritisnite gumb »Spremeni« pod možnostjo »Koledar«. Če pritisnete »Dodajanje razporeda polnjenja«, se odpre okno za nastavitev časa začetka polnjenja in časa konca polnjenja.

Potrdite izbiro tako, da pritisnete »Končano«.

»Časovnik udobja«

V tem meniju lahko naredite naslednje:

- izklopite klimatsko napravo;

- nastavite čas začetka delovanja klimatske naprave.

Za vklop ali izklop pritisnite eno od tipk.

Nastavite lahko dva časa za delovanje klimatske naprave. Za nastavitev časa za začetek delovanja pritisnite »Spremeni«.

Nastavite čas in pritisnite »Končano«, da zaključite.