Nazaj na seznam

MENI ZA OSEBNE NASTAVITVE VOZILA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta funkcija glede na opremo vozila omogoča vklop/izklop in nastavitev določenih funkcij vozila.

Vozila z navigacijskim sistemom

Dostop do menija za nastavitev

Pri ustavljenem vozilu na zaslonu multimedijskega sistema 1 izberite meni »Vozilo«, »Uporabniške nastavitve« za dostop do različnih nastavitev.

Izbira nastavitev

Izberite funkcijo, ki jo želite spremeniti:

a) Način prostega teka v načinu ECO

(glejte razdelek »Nasveti za vožnjo, vožnja ECO« v 2. poglavju);

b) odklepanje voznikovih vrat;

c) samodejno zaklepanje vrat med vožnjo;

d) funkcija prostoročnega upravljanja;

e) glasnost zvočnega signala za smerokaze;

f) notranji zvok dobrodošlice;

g) zunanja dobrodošlica;

h) bralna lučka v samodejnem načinu delovanja;

i) nastavitev parametrov za indikator načina vožnje.

Izberite »ON« ali »OFF« za vklop ali izklop funkcije.

Za funkcijo »Jakost osvetlitve opozorilnih lučk« izberite jakost s pritiskom na »+« ali »-«.

Svetujemo vam, da iz varnostnih razlogov vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Vozila brez navigacijskega sistema

Dostop do menija za nastavitev na prikazovalniku 2

Ko je vozilo ustavljeno, držite stikalo 3 OK, da dostopite do menija za nastavitev.

Izbira nastavitev

Pomikajte se s stikalom 4, da izberete funkcijo, ki jo želite spremeniti:

a) Način prostega teka v načinu ECO

(glejte razdelek »Nasveti za vožnjo, vožnja ECO« v 2. poglavju);

b) odklepanje voznikovih vrat;

c) samodejno zaklepanje vrat med vožnjo;

d) funkcija prostoročnega upravljanja;

e) glasnost zvočnega signala za smerokaze;

f) notranji zvok dobrodošlice;

g) zunanja dobrodošlica;

h) bralna lučka v samodejnem načinu delovanja;

i) nastavitev parametrov za indikator načina vožnje.

= vključena funkcija

funkcija < izklopljena

Ko izberete vrstico, pritisnite stikalo 3 V redu, da nastavite funkcijo.

Izberite in svoj izbor potrdite z daljšim pritiskom stikala 3 V redu. Izbrana vrednost je prikazana s simbolom ~ pred vrstico.

Če želite zapustiti meni, pritisnite stikalo 4 navzgor ali navzdol. Ta postopek bo morda treba večkrat ponoviti.

Menija za osebne nastavitve vozila ne morete uporabljati med vožnjo. Pri hitrosti nad 20 km/h prikazovalnik samodejno preide v način potovalnega računalnika.