Nazaj na seznam

BRISANJE IN PRANJE VETROBRANSKEGA STEKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri vključenem kontaktu premaknite ročico 1.

- A enkratno brisanje z brisalci.

Če ročico na kratko potisnete, boste sprožili enkraten zamah brisalcev.

- B izklop.

- C intervalno brisanje.

Brisalec se po vsakem hodu za nekaj sekund ustavi. Z obračanjem obročka 2 lahko spreminjate čas mirovanja med dvema pomikoma brisalcev.

- D počasno neprekinjeno brisanje

- E hitro neprekinjeno brisanje.

Posebnost

Med vožnjo se brisanje upočasni pri vsakem postanku. S hitrega neprekinjenega brisanja preidete na počasno neprekinjeno brisanje.

Ko vozilo spelje, se način brisanja ponovno vrne na začetno izbrano hitrost. Vsako spreminjanje položaja ročice 1 je prednostno in izključi samodejno izbiranje.

Položaje C in D se lahko vklopi pri vključenem kontaktu. Položaj E se lahko vklopi samo pri delujočem motorju.

Pri posegih pod pokrovom motornega prostora se prepričajte, da je ročica brisalcev stekla v položaju B (mirovanje).

Obstaja nevarnost poškodb.

Vozila s funkcijo samodejnega brisanja

Pri delujočem motorju pritisnite ročico 1.

- A enkratno brisanje z brisalci.

Če ročico na kratko potisnete, boste sprožili enkraten zamah brisalcev.

- B izklop.

Položaj D se lahko vklopi pri vključenem kontaktu. Vklop položajev C in E je možen samo pri delujočem motorju.

- C funkcija samodejnega brisanja

Če je izbran ta položaj, sistem zaznava prisotnost vode na vetrobranskem steklu in sproži brisanje s prilagojeno hitrostjo. Prag sproženja brisanja in čas mirovanja med posameznimi gibi brisalcev lahko nastavite z obračanjem obročka 2:

- F: minimalna občutljivost;

- G: maksimalna občutljivost.

Večja kot je občutljivost, hitreje se odzovejo brisalci in večja je hitrost brisanja.

Opomba:

- tipalo za dež ima zgolj pomožno funkcijo. Ob zmanjšani vidljivosti mora voznik brisalce vklopiti ročno. V megli ali med sneženjem se brisanje ne sproži samodejno, ampak ga morate upravljati sami;

- pri temperaturah pod ničlo samodejno brisanje ne deluje ob zagonu vozila. Samodejno se aktivira, ko vozilo preseže določeno hitrost (približno 8 km/h);

- samodejnega brisanja ne vključite ob suhem vremenu;

- vetrobransko steklo popolnoma odmrznite, preden vključite samodejno brisanje;

- pri pranju v avtomatski pralnici namestite obroček 1 ročice stikala B v položaj za izklop, da izključite samodejno brisanje.

- D počasno neprekinjeno brisanje

- E hitro neprekinjeno brisanje.

Opomba: če želite zamenjati metlice brisalcev, jih postavite v položaj vzdrževanja.

Ta položaj omogoča dvig metlic, tako da jih odmaknete z vetrobranskega stekla.

Položaj lahko uporabite za:

- čiščenje metlic;

- odmik metlic z vetrobranskega stekla v zimskem času;

- zamenjajte metlice.

Pri vključenem kontaktu in zaustavljenem motorju potisnite ročico brisalcev do konca navzdol (položaj E)1. Metlice brisalcev se ustavijo v položaju, odmaknjenem od pokrova motornega prostora. METLICE BRISALCEV.

Motnje delovanja

Če samodejno brisanje ne deluje, brisalci delujejo z intervalnim brisanjem. Pokličite predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Delovanje tipala za dež je lahko prekinjeno v primeru:

- poškodovani brisalci vetrobranskega stekla; plast vode ali sledi, ki jih pusti metlica na območju zaznavanja tipala, lahko podaljšajo odzivni čas samodejnega brisanja ali povečajo hitrost brisanja;

- vetrobransko steklo s tipalom, na katerem se pojavi kakršna koli zareza ali razpoka ali vetrobransko steklo prekrito s prahom, umazanijo, insekti, ledom, na katerem je uporabljen vosek za pranje in kemikalije, ki odbijajo vodo; brisalec bo manj občutljiv ali se morda sploh ne bo sprožil.

Pranje stekel

Pri vključenem kontaktu premaknite ročico 1 k sebi.

Če ročico na kratko potegnete, se sprožita pranje stekla in enkraten zamah brisalcev.

Če gumb pritisnete in držite, se sproži pranje stekla in trije zamahi brisalcev, katerim po nekaj sekundah sledi še četrti zamah.

Učinkovitost metlice brisalca

Preverjajte stanje metlic brisalcev. Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

- ostati mora čista: metlico in steklo redno čistite z milnico;

- ne uporabljajte je, ko je steklo suho;

- če je dalj časa niste uporabljali, jo odmaknite s stekla.

V vsakem primeru jih zamenjajte, ko brisanje ni več zadovoljivo, približno enkrat letno. METLICE BRISALCEV.

Previdnostni ukrepi pri uporabi brisalcev

Če so na vetrobranskem steklu ovire (umazanija, sneg, led...), očistite vetrobransko steklo (tudi osrednje območje za notranjim vzvratnim ogledalom), preden vklopite brisalce (nevarnost pregretja motorčka brisalcev).

Če kaj ovira pomike metlice, se ta lahko ustavi. Odstranite oviro in ponovno vključite brisalce z ročico za upravljanje brisalcev.

Pred kakršnim koli posegom na vetrobranskem steklu (pranje vozila, odmrzovanje, čiščenje vetrobranskega stekla ...) pomaknite ročico 1 v položaj B (mirovanje).

Obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali okvar.