VARNOSTNI PASOVI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vsem potnikom v vozilu svetujemo, naj se vedno pripnejo z varnostnimi pasovi. Upoštevajte predpise glede obveznega privezovanja, ki veljajo v posameznih državah.

Pred zagonom mora voznik najprej nastaviti položaj za vožnjo, ki mu najbolj ustreza, nato pa si morajo vsi potniki ustrezno nastaviti varnostni pas za najboljšo možno zaščito.

Nastavitev položaja za vožnjo

- Pravilno se usedite na sedež, tako da ste s hrbtom naslonjeni na naslonjalo (potem ko ste slekli plašč, jakno...). To je zelo pomembno za pravilen položaj hrbta;

- naravnajte si sedež tako, da boste med vožnjo z nogami z lahkoto dosegli vse pedale. Sedež mora biti v položaju, ki vam bo zagotavljal neovirano upravljanje s pedali, še posebno s pedalom sklopke. Naslonjalo mora biti nastavljeno tako, da bodo roke pri držanju volana rahlo upognjene;

- nastavite si pravilen položaj vzglavnika. Zaradi varnosti naj bo razdalja med glavo in vzglavnikom čim manjša;

- nastavite ustrezno višino sedišča. Pravilna nastavitev sedeža vam bo zagotavljala dober pregled nad cestiščem; 

- naravnajte višino volana.

Nastavitev varnostnih pasov

S hrbtom se naslonite na naslonjalo sedeža.

Ramenski pas 1 mora biti speljan čim bliže spodnjemu delu vratu, ne da bi nanj pritiskal.

Medenični del pasu 2 mora biti plosko speljan preko stegen ob medenici.

Pas se mora čvrsto oprijemati telesa. Npr.: Zato ne nosite predebelih oblačil in ne vstavljajte raznih predmetov med pas in telo.

Varnostni pasovi na zadnjih sedežih bodo delovali pravilno le, če bo zadnja sedežna klop ustrezno zaskočena na svojem mestu. ZADNJE SEDEŽNE KLOPI: funkcije.

Nepravilno naravnani ali zviti varnostni pasovi lahko v primeru nesreče povzročijo resne poškodbe.

Z enim varnostnim pasom se lahko priveže samo ena oseba, ne glede na to, ali gre za otroka ali odraslega človeka.

Tudi nosečnice morajo biti pripete z varnostnim pasom. V tem primeru pazite, da medenični pas ne pritiska premočno na spodnji del trebuha, pri čemer pa pasu ne smete razrahljati z dodatnimi predmeti.

Zapenjanje

Počasi in brez cukanja vlecite pas, tako da boste lahko pravilno zapeli zaskočni jeziček 3 v zaponko 5 (potegnite za jeziček 3, da se prepričate, ali je pravilno zapet).

Če se pas med odvijanjem zablokira, ga nekoliko popustite in počasi ponovno odvijte.

Če se varnostni pas povsem zablokira, ga počasi, vendar močno potegnite, da ga izvlečete še za približno 3 cm. Nato ga spustite, da se sam od sebe navije na navijalni boben. Ponovno ga odvijte.

Če težave ne morete odpraviti, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

ß Opozorilna lučka za nepripet varnostni pas na prednjih sedežih 6

Opozorilna lučka za nepripet voznikov in pri nekaterih izvedenkah vozil za sovoznikov varnostni pas. Prikaže se na osrednjem prikazovalniku, ko je kontakt vklopljen, in če voznikov ali sovoznikov varnostni pas (ko na sedežu sedi potnik) ni pripet.

Če je sedež zaseden in eden izmed obeh varnostnih pasov ni pripet ali se odpne, medtem ko se vozilo premika s hitrostjo, ki je višja od približno 20 km/h, glede na vozilo, utripa opozorilna lučka, v približno 120 sekundah pa se oglasi pisk.

Opomba: če je na sedišču sovoznikovega sedeža kakšen predmet, se v določenih primerih lahko prižge opozorilna lučka in se aktivira zvočno opozorilo.

Nastavitev višine prednjih varnostnih pasov

Z gumbom 7 lahko spreminjate višino pritrdišča pasu tako, da je prsni del pasu 1 pravilno speljan, kot je predhodno opisano.

Po opravljeni nastavitvi preverite, ali je pritrdišče dobro učvrščeno.

Odpenjanje

Pritisnite gumb 4 in pas se samodejno navije na navijalni boben. Pridržite ga z roko.

Varnostni pasovi na zadnjih stranskih sedežih

- Za prvo vrsto zadaj obvezno uporabite pasove 9;

- za drugo vrsto zadaj obvezno uporabite pasove 8.

Kadar pasu 9 ne uporabljate, pospravite jeziček 10 v ležišče 11.

Pogoji uporabe

Pred vsako uporabo varnostnih pasov na zadnjih stranskih sedežih se za vsakega posebej prepričajte, da je fiksni zaskočni jeziček 12 zagotovo zataknjen v ustrezno ohišje zaskočnika 13.

Zapenjanje in odpenjanje potekata na enak način kot pri varnostnih pasovih na prednjih sedežih.

Preverite pravilno namestitev in delovanje varnostnih pasov na zadnjih sedežih po vsakem spreminjanju položaja zadnje sedežne klopi.

Dostop do zadnje vrste sedežev

Za lažji dostop do zadnje vrste sedežev sprostite pas druge vrste sedežev, tako da ga iztaknete iz ohišja 14. Iztaknjeni del pasu vstavite v majhno sponko na fiksnem delu pasu.

Ne pozabite znova pripeti varnostnega pasu, ko na sedežu sedi potnik.

Varnostni pasovi na osrednjih sedežih

Pas počasi odvijajte, dokler se jeziček ne zaskoči v ohišje 15.

Funkcionalnost zadnjih sedežev ZADNJE SEDEŽNE KLOPI: funkcije

Varnostni pasovi bodo učinkoviti le, če bodo pravilno zapeti in bo sedežna klop dobro učvrščena ZADNJE SEDEŽNE KLOPI: funkcije.

Naslednja opozorila veljajo tako za varnostne pasove na prednjih sedežih kot za varnostne pasove na zadnjih sedežih.

- Spreminjanje tovarniško vgrajenih elementov sistema varovanja ni dovoljeno za: varnostne pasove, sedeže in njihove pritrdilne točke. Glede posebnih primerov (npr. namestitev otroškega sedeža) se posvetujte s predstavnikom znamke vozila.

- Ne uporabljajte raznih predmetov za razrahljanje pasu (npr. raznih sponk, ščipalk ...), ker vas pas, ki se ne bo dobro prilegal telesu, v primeru nesreče ne bo dovolj učinkovito varoval.

- Nikoli ne speljite pasu pod roko ali za hrbtom.

- Ne uporabljajte istočasno enega pasu za več oseb. Prav tako nikoli ne pripenjajte s svojim pasom dojenčka ali otroka v vašem naročju.

- Pas ne sme biti nikoli zavit.

- Po prometni nesreči preverite in, če je potrebno, zamenjajte varnostne pasove. Zamenjajte tudi pasove, na katerih ste opazili poškodbe.

- Pri ponovnem nameščanju zadnje sedežne klopi pazite, da so varnostni pasovi in zaponke pravilno speljani in jih bo mogoče pravilno uporabljati.

- Pazite, da je jeziček varnostnega pasu vstavljen v ustrezno zaponko.

- Ne postavljajte predmetov v območje ohišja zaponke varnostnega pasu, ki bi lahko ovirali njegovo pravilno delovanje.

- Preverite, ali je zaponka ustrezno nameščena (osebe ali predmeti je ne smejo prekrivati, poškodovati, pritiskati nanjo itd.).