NASVETI ZA VOŽNJO, EKOLOŠKA VOŽNJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Poraba goriva je homologirana v skladu s standardno in predpisano metodo. Ta metoda je enaka za vse proizvajalce in omogoča medsebojno primerjavo vozil. Poraba pri dejanski rabi je odvisna od pogojev uporabe vozila, opreme in voznikovega načina vožnje. Za optimalno porabo glejte nasvete v nadaljevanju.

Glede na vozilo imate na voljo različne funkcije, ki vam pomagajo zmanjšati porabo goriva:

- merilnik vrtljajev;

- funkcija načina prostega teka;

- zmogljivostni način;

- indikator spremembe prestave;

- indikator načina vožnje;

- skupen zapis prevožene razdalje in ekološki nasveti na multimedijskem zaslonu;

- način ECO, ki ga vklopite s pritiskom na gumb ECO ali DRIVE MODE;

- funkcija Stop and Start FUNKCIJA STOP AND START.

Kadar je vgrajen v vozilo, navigacijski sistem dopolnjuje te informacije.

Funkcija načina prostega teka

V fazi upočasnjevanja (pedal za plin je popolnoma sproščen), pri vozilih s samodejnim menjalnikom ECO, odvisno od vozila, preklop v prosti tek (pri samodejnem menjalniku v položaju za prosti tek) zmanjša zaviranje motorja in omogoča vožnjo brez pritiska pedala za plin, zaradi varčevanja z gorivom.

Kontrolna lučka je na instrumentni plošči prikazana zeleno (ali belo, odvisno od vozila), ko je vozilo v prostem teku (pri samodejnem menjalniku v položaju za prosti tek).

Opomba: funkcija prostega teka se izključi, ko pritisnete zavorni pedal ali ko pritisnete stopalko za plin.

Nasveti za vožnjo in vožnja v načinu ECO

Če je vaše vozilo opremljeno in če vozite z obtežitvijo, vam funkcija »zmogljivostni način« omogoča omejevanje prenizkega števila vrtljajev, daje prednost zaviranju motorja pri upočasnjevanju in omogoča bolj dinamično vožnjo motorja.

Opomba: zmogljivostni način je na voljo le pri vozilih s samodejnim menjalnikom SAMODEJNI MENJALNIK.

Vklop/izklop zmogljivostnega načina

Pritiskajte gumb 1, dokler aktiviranje ni potrjeno s sporočilom »Perfo«, ki je prikazano na območju 2 na instrumentni plošči.

Če se želite vrniti v običajni način, ponovno pritisnite gumb 1 tolikokrat, kot je potrebno. Kontrolna lučka »Perfo« ugasne, da potrdi izklop.

Vsakič, ko se motor ugasne, se zmogljivostni način izklopi in treba ga bo znova izbrati.

Zmogljivostni način deluje na enak način tako pri samodejnem, kot pri ročnem načinu delovanja.

Indikator spremembe prestave 3

Da bi bila poraba goriva optimalna, vas kontrolna lučka na instrumentni plošči opozori, kdaj je najboljše prestaviti v višjo ali nižjo prestavo.

Š vklopite višjo prestavo;

prestavite v nižjo prestavo.

Indikator načina vožnje 4

V realnem času vas obvešča o izbranem načinu vožnje. Obveščeni boste z velikostjo kontrolne lučke 4.

- Velika: umirjena, varčna vožnja;

- Srednja: precej umirjen slog vožnje;

- Majhna: prehitra vožnja.

Za vklop/izklop indikatorja načina vožnje glejte navodila za uporabo multimedijskega sistema.

NačinECO

Način ECO je funkcija, ki optimizira porabo goriva. Vpliva na nekatera dejanja med vožnjo (pospeševanje, prestavljanje, regulator hitrosti, zmanjšanje hitrosti itd.).

Omejevanje pospeševanja omogoča majhno porabo pri mestni in primestni vožnji.

Aktiviranje funkcije

Pritiskajte stikalo5, dokler vklopa ne potrdi opozorilna lučka 6 , ki se prikaže na instrumentni plošči.

Med vožnjo lahko začasno izklopite način ECO, da zagotovite polno zmogljivost motorja.

V tem primeru do konca pritisnite pedal za plin.

Način ECO se ponovno vklopi, ko odmaknete nogo s pedala za plin.

Izklop funkcije

Znova pritiskajte stikalo 5 tolikokrat, kolikor je potrebno, da se vrnete v običajni način. Izklop potrdi kontrolna lučka 6 , ki ugasne na instrumentni plošči.

Opomba: pri vozilih, opremljenih s samodejnim menjalnikom, bo ob vsakem izklopu motorja izključen način ECO in ga bo treba znova aktivirati.

Nasveti za vožnjo in vožnja v načinu ECO

Kako voziti

- Priporočamo postopno segrevanje motorja do delovne temperature med vožnjo in ne na mestu.

- Hitra vožnja prinaša večje stroške.

- Dinamična vožnja z močnim in pogostim pospeševanjem in zmanjševanjem hitrosti je po porabi goriva draga glede na prihranek časa.

- V nižjih prestavah ne vozite s previsokimi vrtljaji motorja.

Vedno vozite z najvišjo možno prestavo.

- Izogibajte se naglemu pospeševanju.

- Ne zavirajte po nepotrebnem. Če oviro ali ovinek opazite dovolj zgodaj, enostavno dvignite nogo s pedala za plin.

- Pri vožnji navkreber ne poskušajte zadržati hitrosti vozila z dodajanjem več plina, kot je potrebno na ravni cesti; poskušajte zadržati enak položaj pedala za plin.

- Dvojni pritisk na pedal sklopke in pritisk na pedal za plin pred zaustavitvijo motorja pri današnjih vozilih niso več potrebni.

- vremenske nevšečnosti, preplavljena cestišča:

Ne vozite po poplavljeni cesti, kjer nivo vode sega preko spodnjega roba platišč.

Oviranje pri upravljanju vozila

Na voznikovi strani uporabljajte izključno predpražnike, ki so prilagojeni vašemu vozilu in jih je treba pričvrstiti s prednameščenimi elementi. Redno preverjajte, ali so dobro pritrjeni. Ne polagajte več predpražnikov enega vrh drugega.

Tveganje, da se zataknejo pedali.

Pnevmatike

- Zaradi prenizkega tlaka v pnevmatikah se poveča poraba goriva.

- Neustrezne pnevmatike lahko vplivajo na povečano porabo goriva.

Praktični nasveti

- Izberite način ECO.

- Poraba električnega toka pomeni porabo goriva, zato vključite električne porabnike samo, kadar jih potrebujete. Vendar pa je varnost na prvem mestu, zato upoštevajte zakon o obvezno prižganih dnevnih lučeh, ki velja v določenih državah (tudi v Sloveniji).

- Za prezračevanje vozila uporabljajte zračnike. Vožnja z odprtimi okni poveča porabo goriva; pri vožnji s hitrostjo 100 km/h za 4 %.

- Priporočamo vam, da posode za gorivo ne polnite do vrha, ker lahko pride do izlivanja.

- Pri vozilih s klimatsko napravo boste v času, ko je le-ta vključena, opazili povečano porabo goriva (predvsem med mestno vožnjo). Pri vozilih s klimatsko napravo brez avtomatskega načina delovanja izključite sistem, ko ga ne potrebujete več.

Nasveti za zmanjšanje porabe goriva in okolju prijaznejšo vožnjo:

Če je bilo vozilo parkirano na močni vročini ali soncu, ga pred zagonom najprej nekaj minut zračite, da se zrak v potniškem prostoru nekoliko ohladi.

- Prtljažnik na strehi naj bo montiran le, kadar ga uporabljate.

- Za prevoz večjih tovorov raje uporabljajte tovorno prikolico.

- Svetujemo vam, da pri vleki počitniške prikolice na vozilo montirate spojler in ga pravilno naravnate.

- Izogibajte se voženj “od vrat do vrat” (krajše razdalje z daljšimi postanki), ker motor nikoli ne doseže svoje idealne delovne temperature.