Nazaj na seznam

OMEJEVALNIK HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Omejevalnik hitrosti je funkcija, ki vam pomaga, da ne presežete izbrane hitrosti vožnje, poznana kot omejena hitrost.

Omejevalnik hitrosti je povezan s sistemom pomoči pri vožnji po klancu navzdol, ki omogoča uporabo zavornega sistema za optimalno omejevanje hitrosti pri vožnji po klancu navzdol.

Stikala in gumbi za upravljanje

1 Stikalo za vklop/izklop omejevalnika hitrosti.

2 Stikalo za vklop/izklop regulatorja hitrosti.

3 Stikalo za vklop in zmanjšanje omejitve hitrosti (SET/-).

4 Stikalo za vklop in zvišanje omejitve hitrosti ali nastavitev shranjene omejitve hitrosti (RES/+).

5 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo omejene hitrosti) (0).

Omejevalnik hitrosti je mogoče povezati s funkcijo zaznavanja prometnih znakov ZAZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV.

Začasno ni na voljo

Sistem nadzira pospeševanje in zaviranje vašega vozila, pri tem pa uporablja motor in zavorni sistem. Sistem aktivira zavore, da ohrani nastavljeno hitrost, sistem uporabi omejeno zaviranje. V primeru strmega spusta, na primer v goratem območju, morate izbrati nižjo prestavo, da boste lahko koristili zaviranje z motorjem.

Da bi zmanjšali obremenitev zavornega sistema in preprečili pregrevanje zavor, lahko funkcijo omejevalnika hitrosti začasno prekinete in lahko se prikaže sporočilo »Preverite omejilec hitr.«. Ko je funkcija ponovno na voljo, to sporočilo izgine.

Če sporočile ne izgine, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Vožnja

Kadar je omejitev hitrosti nastavljena, vendar še ni dosežena, je vožnja podobna kot pri vozilu brez omejevalnika hitrosti.

Ko vozilo doseže nastavljeno hitrost, te programirane hitrosti ne boste več mogli prekoračiti s pritiskom pedala plina, razen v nujnih primerih (glejte podpoglavje »Prekoračitev omejene hitrosti«).

Vklop

Pritisnite stikalo 1. Prikaže se opozorilna lučka 6 sive barve. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Omejevalnik hitr Vklop« in črtice, kar nakazuje, da funkcija omejevalnika hitrosti deluje in je pripravljena na shranjevanje omejitve hitrosti.

Če želite shraniti trenutno hitrost, pritisnite stikalo 4 (RES/+) ali stikalo 3 (SET/-): omejitev hitrosti se prikaže namesto črtic in prižge se opozorilna lučka 6 bele barve, kar je odvisno od vozila.

Najmanjša shranjena hitrost je 30 km/h.

Spreminjanje omejene hitrosti

Nastavljeno omejeno hitrost lahko spreminjate z zaporednimi pritiski ali z daljšim pritiskom na:

- stikalo 4 (RES/+) za zviševanje hitrosti;

- stikalo 3 (SET/-) za zmanjševanje hitrosti.

Prekoračitev omejene hitrosti

Regulirano hitrost lahko kadar koli prekoračite tako, da do konca pohodite pedal za plin (preko »trde točke«).

Kadar prekoračite hitrost, omejena hitrost utripa rdeče na instrumentni plošči. Nato odmaknite nogo s pedala za plin: funkcija omejevalnika hitrosti se ponovno vklopi, ko dosežete hitrost, ki je nižja od shranjene hitrosti.

Stopala imejte blizu pedalov, da boste pripravljeni in boste lahko ustrezno reagirali v sili.

Če omejevalnik hitrosti ni na voljo (po več poskusih vklopa), se obrnite na predstavnika servisne mreže.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Omejevalnik hitrosti se preklopi v stanje pripravljenosti s pritiskom na stikalo 5 (0). Omejitev hitrosti je shranjena in v sivi barvi prikazana na instrumentni plošči.

Ponoven vklop omejitve hitrosti

Morebitno shranjeno hitrost lahko prikličete s pritiskom stikala 4.

Izključitev funkcije

Funkcija omejevalnika hitrosti se prekine:

- ko pritisnete stikalo 1. V tem primeru hitrost ni več shranjena;

- ko pritisnete stikalo 2. V tem primeru je izbran regulator hitrosti in shranjena ni nobena hitrost.

Na instrumentni plošči ugasne opozorilna lučka 6 in prikaže se sporočilo »Omejevalnik OFF«, kar potrdi, da je funkcija onemogočena.

Ko je omejevalnik hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko ponovno vklopite s pritiskom stikala 3, vendar sistem ne upošteva shranjene hitrosti, temveč trenutno hitrost vozila.