Nazaj na seznam

REGULATOR HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator hitrosti je funkcija, ki vam pomaga ohranjati izbrano konstantno hitrost ali tako imenovano regulirano hitrost.

Kot regulirano hitrost je mogoče nastaviti katero koli hitrost, višjo od 30 km/h.

Funkcija regulatorja hitrosti je povezana s sistemom pomoči pri vožnji po klancu navzdol, kar omogoča uporabo sistema zaviranja za optimizacijo reguliranja hitrosti pri vožnji po klancu navzdol.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Funkcija nikoli ne ukrepa namesto voznika.

Ta funkcija torej ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikovega upoštevanja omejitev hitrosti, voznikove pazljivosti in odgovornosti (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo, in mora biti vedno pripravljen na zaviranje).

Regulatorja hitrosti se ne sme uporabljati v gostem prometu, na ovinkasti ali spolzki cesti (poledica, akvaplaning, gramoz) in v neugodnih vremenskih pogojih (megla, dež, bočni veter …).

Obstaja nevarnost nesreče.

Stikala in gumbi za upravljanje

1 Stikalo za vklop/izklop regulatorja hitrosti.

2 Stikalo za vklop in zniževanje regulirane hitrosti (SET/-).

3 Stikalo za vklop in zviševanje regulirane hitrosti ali priklic shranjene regulirane hitrosti (RES/+).

4 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo potovalne hitrosti) (0).

5 Stikalo za vklop/izklop omejevalnika hitrosti.

Vklop

Pritisnite stikalo 1.

Prikaže se opozorilna lučka 6 sive barve.

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Regulator hitro. Vklop« in črtice, kar nakazuje, da funkcija regulatorja hitrosti deluje in je pripravljena na shranjevanje regulirane hitrosti.

Vključitev funkcije regulatorja hitrosti

Pri enakomerni hitrosti vožnje, večji od približno 30 km/h, pritisnite stikalo 2 (SET/-) ali stikalo 3 (RES/+): funkcija se vklopi in upošteva trenutno hitrost.

Nastavljena hitrost se prikaže namesto črtic. Regulacija hitrosti je potrjena, ko sta shranjena hitrost in opozorilna lučka prikazani v zeleni barvi 6.

Če poskusite vklopiti funkcijo pri hitrosti pod 30 km/h, se prikaže sporočilo »Neveljavna hitr.«, funkcija pa se ne vklopi.

Vožnja

Ko je regulirana hitrost zabeležena in je regulacija hitrosti vklopljena, lahko dvignete nogo s pedala za plin.

Pozor: noge morate imeti vedno v bližini pedalov, da se boste v sili lahko hitro odzvali.

Spreminjanje regulirane hitrosti

Nastavljeno regulirano hitrost lahko spreminjate z zaporednimi pritiski:

- stikala 2 (SET/-) za zmanjšanje hitrosti;

- stikala 3 (RES/+) za povečanje hitrosti.

Opomba: pritisnite in držite eno od stikal, če želite zaporedoma spreminjati hitrost.

Prekoračitev regulirane hitrosti

Regulirano hitrost lahko v vsakem trenutku prekoračite tako, da pritisnete na pedal za plin.

Ko je prekoračena, regulirana hitrost utripa rdeče na instrumentni plošči. Ko vam ni več treba voziti s povečano hitrostjo, odmaknite nogo s pedala za plin: vozilo se po nekaj sekundah samodejno vrne na prvotno regulirano hitrost.

Začasno ni na voljo

Sistem nadzira pospeševanje in zaviranje vašega vozila, pri tem pa uporablja motor in zavorni sistem. Sistem aktivira zavore, da ohrani nastavljeno hitrost, sistem uporabi omejeno zaviranje. V primeru strmega spusta, na primer v goratem območju, morate izbrati nižjo prestavo, da boste lahko koristili zaviranje z motorjem.

Da bi zmanjšali obremenitev zavornega sistema in preprečili pregrevanje zavor, lahko funkcijo regulatorja hitrosti začasno prekinete in lahko se prikaže sporočilo »Preverite regulator hitr.«. Ko je funkcija ponovno na voljo, to sporočilo izgine.

Če sporočile ne izgine, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Stopala imejte blizu pedalov, da boste pripravljeni in boste lahko ustrezno reagirali v sili.

Če regulator hitrosti ni več na voljo (po več poskusih vklopa), se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Funkcija preide v stanje pripravljenosti, če uporabite:

- stikalo 4 (0);

- zavorni pedal;

- pedal sklopke za daljše obdobje ali pri daljšem vmesnem položaju pri vozilih, opremljenih z ročnim menjalnikom;

- prestavljanje v vmesni položaj pri vozilih, opremljenih s samodejnim menjalnikom.

Regulirana hitrost je shranjena in v sivi barvi prikazana na instrumentni plošči.

Ponoven vklop regulacije hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete nazaj, vendar se morate najprej prepričati o ustreznosti prometnih razmer (gostota prometa, stanje cestišča, vremenski pogoji …). Pritisnite stikalo 3 (RES/+), če je hitrost vozila večja kot 30 km/h.

Ko je hitrost shranjena, je vklop regulatorja hitrosti potrjen s prikazom regulirane hitrosti v zeleni barvi in vklopom opozorilne lučke 6, kar je odvisno od vozila.

Pomembno: če je shranjena hitrost veliko večja od trenutne hitrosti vožnje, vozilo močno pospeši, da doseže to hitrost.

Ko je regulator hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko ponovno vključite s pritiskom stikala 2 (SET/-), vendar bo pri tem namesto shranjene hitrosti upoštevana trenutna hitrost vozila.

Izključitev funkcije

Funkcija regulatorja hitrosti se prekine:

- ko pritisnete stikalo 1. V tem primeru se hitrost ne shrani.

- ko pritisnete stikalo 5. V tem primeru je izbran omejevalnik hitrosti in ni shranjene hitrosti.

Na instrumentni plošči se izklopi opozorilna lučka 6 in izgine sporočilo »Regulator hitrosti OFF" za potrditev, da je funkcija zaustavljena.

Vključitev stanja pripravljenosti ali izključitev funkcije regulatorja hitrosti ne povzroči naglega zmanjšanja hitrosti: pritisniti morate na zavorni pedal.