POSEBNOSTI DIZELSKIH IZVEDENK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vrtljaji dizelskega motorja

Sistem vbrizgavanja goriva pri dizelskih motorjih ne dovoljuje prekoračitve števila vrtljajev motorja, ne glede na izbrano prestavo.

Če se prikaže sporočilo »Preverite sistem anti-polucije« skupaj z opozorilnima lučkama Ä in ©, čim prej obiščite predstavnika servisne mreže vozila.

Med vožnjo se lahko izjemoma pojavi belo dimljenje glede na kakovost uporabljenega goriva.

Slednje je posledica samodejnega čiščenja filtra sajastih delcev in ne vpliva na obnašanje vozila.

Prazna posoda za gorivo

Ko napolnite povsem izpraznjeno posodo goriva, je potrebno ponovno vzpostaviti krogotok goriva POSODA ZA GORIVO pred ponovnim zagonom motorja.

Nalepka za motnost dima motorja

Informacije 1 boste našli A na nalepki v motornem prostoru.

1 Emisije dizelskega izpuha.

Priporočila za zimski čas

Da bi se izognili motnjam v zimskem času:

- pazite na to, da bo akumulator vedno dovolj napolnjen;

- pazite, da se nivo plinskega olja v posodi ne zniža preveč, saj se v takem primeru vodni hlapi v posodi kondenzirajo in nabirajo na dnu posode.

Ne ustavljajte vozila s prižganim motorjem na mestih, kjer lahko hitro vnetljive snovi, npr. suha trava ali listje, pridejo v stik z vročim izpušnim sistemom.

Filter sajastih delcev

Filter sajastih delcev se uporablja pri obdelavi izpušnih plinov dizelskih motorjev.

Odvisno od vozila opozorilna lučka , ki se vklopi na instrumentni plošči, opozarja, da se je filter zamašil in ga je treba očistiti.

Samodejna regeneracija

V ta namen ob vklopu opozorilne lučke nadaljujte z vožnjo v skladu s prometnimi razmerami in omejitvijo hitrosti, dokler se opozorilna lučka ne izklopi. Če je mogoče, zagotovite, da se število vrtljajev motorja ne spusti pod 2000 vrt/min.

Opozorilna lučka naj bi se izklopila po 10 do 20 minutah. PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI.

Prikaz opozorilne lučke na instrumentni plošči je lahko povezan s povečanim številom vrtljajev motorja in delovanjem hladilnega krogotoka ter opozarja na potrebo po čiščenju filtra sajastih delcev.

Opomba: opozorilna lučka se lahko znova prižge, če niso izpolnjeni vozni pogoji za čiščenje filtra. Če se vozilo ustavi ali je število vrtljajev motorja manjše od 2000 vrt/min, preden se izklopi opozorilna lučka, boste morda morali ponoviti postopek.

Za enostavnejšo samodejno regeneracijo filtra sajastih delcev opravite daljšo vožnjo (dolgo vsaj 20 minut) po glavnih cestah na vsakič 200 prevoženih kilometrov.

Ročna regeneracija

(odvisno od vozila)

Če pogojev (potreben čas vožnje itd.) ni mogoče izpolniti, se na instrumentni plošči vklopi opozorilna lučka s sporočilom »Regeneracija tr. delcev začetek«, da je stopnja nasičenosti previsoka za samodejno regeneracijo.

Hitro morate izvesti ročno regeneracijo, da preprečite nasičenost filtra sajastih delcev, zaradi česar se boste morda morali posvetovati s pooblaščenim prodajalcem.

Ročna regeneracija filtra sajastih delcev povzroči visoko temperaturo v izpušnem sistemu in izpušnih plinih. Med postopkom, ki traja približno 40 minut, je treba upoštevati previdnostne ukrepe (glejte spodaj in na naslednji strani).

Če želite to narediti, ko je vklopljena opozorilna lučka skupaj s sporočilom »Regeneracija tr. delcev začetek«:

- parkirajte vozilo izven ceste, stran od prometa in na mestu, kjer je vsaj tri metre oddaljeno od ovir ali materiala, ki bi se lahko vžgal ali stopil (npr. papir, trava, plastika, suhi organski materiali itd.);

- zategnite ročno zavoro;

- premaknite prestavno ročico v nevtralni položaju (N) pri vozilih, opremljenih s samodejnim menjalnikom).

Nato pri delujočem motorju:

- izključite funkcijoStop and Start, če je vozilo z njo opremljeno FUNKCIJA STOP AND START;

- odprite zavihek »Vozilo« v meniju instrumentne plošče POTOVALNI RAČUNALNIK: splošno;

- večkrat zapored pritisnite gumba 3 ali 4, dokler se ne prikaže sporočilo »Regeneracija DPF [Dolg pritisk]«;

- pritisnite in držite gumb 2, dokler se ne prikaže sporočilo »Regeneracija DPF v teku« ali »40 min regenera. prit. zavoro«. Kontrolna lučka utripa.

Počakajte, da se opozorilna lučka izklopi (približno 40 minut). Na instrumentni plošči je prikazano sporočilo »Regeneracija tr. delcev končana«.

Če pogoji pred in med regeneracijo niso izpolnjeni, se opozorilna lučka izklopi, prikazano je sporočilo »DPF Regeneracija prekinjena« in postopek je preklican.

Sporočilo »Regeneracija DPF [Dolg pritisk]« bo prikazano takoj, ko bodo znova izpolnjeni pogoji, potrebni za obnovitev ročnega postopka.

Opomba: ne zaženite regeneracije v primeru nezadostnega nivoja olja ali hladilne tekočine (opozorilna lučka tlaka olja À ali opozorilna lučka temperature hladilne tekočine Ô svetita na instrumentni plošči). V tem primeru dolijte NIVO MOTORNEGA OLJA: splošno in NIVOJI TEKOČIN.

Regeneracija ni možna:

- če je nivo goriva prenizek;

- če je motor prehladen;

- v ekstremnih vremenskih razmerah (mraz, vročina ali zelo visoka nadmorska višina).

Med postopkom regeneracije:

- število vrtljajev motorja se najprej poveča na približno 3.000 vrt/min, da se motor ogreje. Nato se do konca regeneracije zmanjša na približno 2.000 vrt/min;

- sprožijo se sklopi ventilatorjev. To je običajno delovanje za zagotovitev hlajenja motorja;

- beli hlapi in nenavadne vonjave se pogosto ustvarijo v izpušnem sistemu. To ne pomeni, da sistem ne deluje pravilno.

Če morate prekiniti regeneracijo filtra za delce, pritisnite kateri koli pedal. V tem primeru bo regeneracija le delna.

Regeneracije ne aktivirajte v garaži ali zaprtem prostoru.

Obstaja nevarnost zastrupitve ali zadušitve zaradi izpušnih plinov.

Pri regeneraciji pazite, da v bližini izpušnega sistema ni oseb.

Obstaja nevarnost opeklin.

Ne parkirajte vozila na mestih, kjer lahko hitro vnetljive snovi ali materiali, npr. trava, listje ali papir, ki lahko pridejo v stik ali so blizu vročega izpušnega sistema.

Obstaja nevarnost požara.

Med regeneracijo vozila ne puščajte brez nadzora.

Posebni primeri

Če je filter preveč nasičen, se bosta na instrumentni plošči vklopili opozorilna lučka © in, odvisno od vozila, tudi opozorilna lučka , spremljalo ju bo sporočilo »Preverite vbrizgavanje«. V tem primeru se posvetujte s predstavnikom pooblaščen servisne mreže.

Če se vklopita opozorilna lučka ® in, odvisno od vozila, tudi opozorilna lučka skupaj s sporočilom »Nevarnost okvare motorja«, ustavite vozilo, izklopite motor in pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Če se prižge opozorilna lučka ®, se morate zaradi vaše varnosti čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga več ne zaganjajte. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.