Nazaj na seznam

SISTEM ZA NADZOR TLAKA V PNEVMATIKAH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri vozlih, ki so opremljena s tem sistemom, slednji nadzira tlak zraka v pnevmatikah.

Način delovanja

Vsa kolesa (razen rezervnega) imajo v kolesnem ventilu tipalo, ki redno meri tlak v pnevmatiki.

Sistem na instrumentni plošči 1 prikaže trenutni tlak v pnevmatikah in opozori voznika, če kolesa niso dovolj napolnjena.

Reinicializacija referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

To je treba izvesti:

- ko je referenčni tlak v pnevmatikah treba spremeniti, da se prilagodi pogojem uporabe (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja na avtocesti itd.);

- po medsebojni zamenjavi koles (to vam kljub vsemu odsvetujemo);

- po zamenjavi kolesa.

Vedno jo je treba izvesti po preverjanju tlaka zraka v 4 hladnih pnevmatikah.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni uporabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Postopek za reinicializacijo

Vklopljen kontakt, zaustavljeno vozilo:

- večkrat zaporedoma tapnite stikalo 5, in sicer tolikokrat, da boste lahko izbrali zavihek »Vozilo«;

- tapnite stikalo 2 ali 3 za dostop do strani za ponastavitev tlaka v pnevmatikah. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »NASTAVITE tlak v pnevmatikah (pritisnite in zadržite)«;

- pritisnite in držite stikalo 4 OK, da zaženete ponastavitev. Če utripa simbol pnevmatik in se prikaže sporočilo »Prilagajanje tlaka v teku«, je bila zahteva za ponastavitev tlaka v pnevmatikah sprejeta.

Za reinicializacijo je lahko potrebnih več minut vožnje.

Opomba: vrednost referenčnega tlaka ne sme biti nižja od priporočene vrednosti, navedene na robu vrat.

Ponastavitev lahko opravite tudi prek zaslona multimedijskega sistema. Izberite »Vozilo«, »Tlak pnevmatika«.

Prikaz

Prikazovalnik A in kontrolna lučka 6 na instrumentni plošči vas obveščata o morebitnih nepravilnostih (padec tlaka v pnevmatiki, predrta pnevmatika, okvara na sistemu...).

« Napolnite pnevmatike »

Prikaže se rumeno kolo, ki ga spremlja fiksna opozorilna lučka 6 in sporočilo »Napolnite pnevmatike«.

To pomeni, da je pnevmatika prazna.

Preverite in po potrebi uravnajte tlak v štirih hladnih pnevmatikah.

Po nekaj minutah vožnje se opozorilna lučka 6 izklopi.

« Poškodba pnevm. »

Prikaže se rdeče kolo, ki ga spremlja fiksna opozorilna lučka 6 in sporočilo »Poškodba pnevm.« ter zvočni signal.

To sporočilo spremlja kontrolna lučka ®.

To opozarja, da je zadevna pnevmatika predrta ali močno izpraznjena. Če je pnevmatika predrta, zamenjajte kolo ali pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo. Če je pnevmatika izpraznjena, jo napolnite z ustreznim tlakom.

« Preverite tipala tlaka pnevmatik »

Kolo izgine, opozorilna lučka 6 pa nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno zasveti in prikaže se sporočilo »Preverite tipala tlaka pnevmatik«.

To sporočilo spremlja kontrolna lučka ©. To pomeni, da vsaj eno kolo ni opremljeno s tipali (npr. rezervno kolo). V drugih primerih pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Opozorilna lučka ® sporoča, da se morate zaradi vaše varnosti ustaviti takoj, ko to dopuščajo razmere na cesti.

Sistem ne more zaznati nenadne izgube tlaka v pnevmatiki (počena pnevmatika itd.).

»Lokacija pnevm. napaka«

Sporočilo »Lokacija pnevm. napaka« se prikaže med vožnjo, če je eno ali več koles opremljenih s tipali, ki niso v skladu s priporočili družbe Renault.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Ponovna nastavitev tlaka v pnevmatikah

Tlak v pnevmatikah je treba nastaviti pri hladnih pnevmatikah.TLAK ZRAKA V PNEVMATIKAH. Če nimate priložnosti, da bi tlak preverili v hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik.

Zamenjava koles/pnevmatik

Za ta sistem je potrebna posebna oprema (kolesa, pnevmatike, okrasni pokrovi...). PNEVMATIKE.

S predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo se posvetujte glede zamenjave pnevmatik in glede razpoložljive dodatne opreme v servisni mreži ter skladnosti s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah: ob uporabi druge opreme bi se lahko poškodovala tipala oziroma sistem ne bi več pravilno deloval.

Rezervno kolo

Rezervno kolo pri vozilih, ki ga imajo, ni opremljeno s tipalom. Ko je rezervno kolo nameščeno na vozilo, kontrolna lučka 6 nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno zasveti, hkrati pa se na instrumentni plošči vklopi kontrolna lučka © in prikaže sporočilo »Preverite tipala tlaka pnevmatik«.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Zaradi posebnosti ventilov uporabljajte le opremo, ki so jo homologirali v servisni mreži za vaše vozilo. GARNITURA ZA POLNJENJE PNEVMATIK.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Vendar ne ukrepa namesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti. Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim kolesom.