Nazaj na seznam

ELEKTRIČNO VOZILO: napajanje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Če imate vprašanja glede opreme, ki je potrebna za napajanje, se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Pomembna priporočila za napajanje vašega avtomobila

Natančno preberite navodila. Če teh navodil ne boste upoštevali, lahko pride do požara, resnih poškodb ali smrtno nevarnega električnega udara.

Napajanje

Med napajanjem ne izvajajte posegov na vozilu (pranje, posegi v motornem prostoru itd.).

Če so na priključku napajalnega kabla ali vtičnice voda, znaki korozije ali tujki, vozila ne priključite na napajanje. Obstaja nevarnost požara.

Ne dotikajte se kontaktov kabla, hišne vtičnice ali vtičnice za napajanje vozila in vanje ne vstavljajte predmetov.

Napajalnega kabla nikoli ne priključite v adapter, razdelilnik ali podaljšek.

Prepovedana je uporaba električnega agregata.

Vtičnice za napajanje ali napajalnega kabla ne razstavljajte ali posegajte vanju. Obstaja nevarnost požara.

Med napajanjem ne spreminjajte električne napeljave in ne posegajte vanjo.

Pri udarcu, čeprav manjšem, v loputo vtičnice za napajanje ali pokrov naj te dele čim prej pregleda predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.

Previdno ravnajte s kablom: ne pritiskajte nanj, ne potopite ga v vodo, ne vlecite ga navzgor, preprečite morebitne udarce itd.

Redno preverjajte stanje napajalnega kabla.

Če sta napajalni kabel ali polnilna enota poškodovana (korozija, rja, zareza itd.), ju ne uporabljajte. Za zamenjavo se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Napajalni kabel A

Ta kabel je bil zasnovan posebej za vaše vozilo, in sicer za priključitev v stenske vtičnice ali na javnih polnilnih mestih, ter tako omogoča standardno polnjenje pogonske baterije.

Priporočamo, da uporabljate predvsem napajalni kabel, ki omogoča napajanje pri običajni uporabi pogonskega akumulatorja.

Vsak napajalni kabel je shranjen v prtljažniku vozila.

Napajalni kabel B

Ta kabel omogoča napajanje:

- pri običajnem polnjenju prek namenske vtičnice le za vozilo (napajanje pri 14 A/16 A);

- pri občasnemu polnjenju prek hišne vtičnice (napajanje pri 8 A), kadar npr. niste doma.

V vsakem primeru morajo biti uporabljene vtičnice nameščene v skladu z navodili za uporabo, ki so priložena napajalnemu kablu B.

V vsakem primeru za delovanje napajalnega kabla pozorno preberite navodila za uporabo napajalnega kabla B.

Nikoli ne pustite, da kabel visi z enote. Obesite ga s pomočjo nosilcev C.

Če pri napajanju pride do napake v delovanju (prižge se rdeča kontrolna lučka na polnilni enoti D), takoj prekinite napajanje. Glejte navodila za uporabo napajalnega kabla.

Pomembna priporočila za napajanje vašega avtomobila

Natančno preberite navodila. Če teh navodil ne boste upoštevali, lahko pride do požara, resnih poškodb ali smrtno nevarnega električnega udara.

Izbira napajalnega kabla

Standardni napajalni kabli, priloženi vozilu, so bili zasnovani posebej za to vozilo. Oblikovani so tako, da vas ščitijo pred tveganjem električnega udara, ki lahko povzroči smrt ali nevarnost požara.

Ne uporabljajte napajalnih kablov starejših izvedenk, saj niso prilagojeni vašemu vozilu.

Iz varnostnih razlogov je uporaba kabla, ki ga ni predvidel proizvajalec vozila, strogo prepovedana. Ob neupoštevanju teh navodil, lahko pride do nevarnosti požara ali električnega udara, kar se lahko konča s smrtjo. Pri izbiri napajalnega kabla, primernega za vaše vozilo, se obrnite na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Namestitve

Za napajanje pri običajni uporabi

- Uporaba napajalnega kabla A

Posebno stensko polnilno enoto naj namesti usposobljeni strokovnjak.

- Uporaba napajalnega kabla B

Vtičnico, namenjeno električnim vozilom (napajanje pri 14 A/16 A), naj obvezno namesti usposobljeni strokovnjak. Pozorno preberite navodila, ki so priložena temu izdelku.

Za napajanje pri pomožni uporabi (napajalni kabel B)

Prek hišne vtičnice (napajanje pri 10 A)

Strokovnjak naj preveri, ali so vse vtičnice, v katere boste priključili napajalni kabel, v skladu s standardi in predpisi, ki veljajo v vaši državi.

Natančno preberite navodila za uporabo, priložena napajalnemu kablu, kjer so navedena opozorila, ki jih je treba upoštevati pri uporabi tega izdelka, in tehnične značilnosti, potrebne za električno namestitev vtičnice.

Vrste polnjenja, ki so skladne z evropskimi standardi

Izmenični tok (AC)

Če so na loputi vtičnice za polnjenje vozila prikazane informacije, sledite spodnjim navodilom.

Preden priklopite polnilni kabel, se prepričajte, da:

- barva in ena od črk na dovodni vtičnici 1 ustreza barvi in eni od črk na koncu polnilnega kabla 4;

- barva in ena od črk na dovodni vtičnici 3 ustreza barvi in eni od črk na koncu polnilnega kabla 5.

Vrsta polnjenja

Izmenični tok (AC)

Povezava

Polnilni terminal 1/polnilni kabel 4

Vozilo 3/polnilni kabel 5

Vrste polnjenja, ki so skladne z evropskimi standardi (za vse ostale primere se obrnite na pooblaščenega prodajalca).

Vrste polnjenja, ki so skladne z evropskimi standardi (nadaljevanje)

Enosmerni tok (DC)

Če so na loputi vtičnice za polnjenje vozila prikazane informacije, sledite spodnjim navodilom.

Preden priklopite polnilni kabel, se prepričajte, da barva in ena od črk na dovodni vtičnici 3 ustreza barvi in eni od črk na koncu polnilnega kabla 5.

Vrsta polnjenja

Enosmerni tok (DC)

Povezava

Vozilo 3/polnilni kabel 5

Vrste polnjenja, ki so skladne z evropskimi standardi (za vse ostale primere se obrnite na pooblaščenega prodajalca).

Električna vtičnica za polnjenje 3

Opomba: v snežnih razmerah odstranite sneg na območju napajalnega priključka pred priklopom oziroma odklopom. Če pride sneg v stik s priključkom, lahko onemogoči vstavitev napajalnega kabla.

Na vozilu sta dve vtičnici za napajanje, in sicer na njegovem sprednjem delu:

- E vtičnica za polnjenje pri največ 22 kW;

- F vtičnica za hitro polnjenje (odvisno od vozila).

Priporočila

Izogibajte se napajanju in parkiranju vozila pri ekstremnih temperaturah (visokih ali nizkih).

V ekstremnih pogojih napajanje lahko traja nekaj minut pred zagonom (čas, potreben za ohlajanje ali ogrevanje pogonske baterije).

Če je vozilo več kot 7 dni parkirano na temperaturi, nižji od približno -25 °C, polnjenje pogonskega akumulatorja morda ne bo mogoče.

Če je vozilo več kot 3 mesece parkirano pri skoraj praznem akumulatorju, polnjenje akumulatorja morda ne bo mogoče.

Da bi ohranili življenjsko dobo pogonskega akumulatorja, ne puščajte parkiranega vozila več kot en mesec z zelo polnim akumulatorjem, predvsem ne v obdobjih hude vročine.

Pogonski akumulator priključite na napajanje po vožnji in/ali pri zmerni zunanji temperaturi. V nasprotnem primeru lahko napajanje traja dlje ali ni mogoče.

Nasveti

- Pri visoki temperaturi vozilo parkirajte in polnite v senci/pokritem prostoru;

- napajanje je mogoče v dežju ali snegu;

- če je klimatska naprava vklopljena, se čas polnjenja podaljša.

Če napeljava ni zaščitena pred prenapetostjo, odsvetujemo polnjenje vozila med nevihto (strela ...).

Ponovno napajanje pogonskega akumulatorja

Pri zaustavljenem vozilu in izklopljenem kontaktu:

- vzemite napajalni kabel, ki je v prtljažniku vašega vozila;

- vzemite ga iz torbe, v kateri je shranjen;

- pritisnite stikalo 6, da odklenete loputo vtičnice za polnjenje 10.

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo, ki opozarja, da je loputa vtičnice za polnjenje odprta. Opozorilna lučka Z.E. 7 zasveti belo:

- odprite pokrov 8;

- skrajni konec kabla priključite v vir napajanja;

- primite ročico 9;

- priključite kabel na vozilo. Opozorilna lučka Z.E. 7 utripa v rumeni barvi;

- ko slišite klik za zaklepanje, preverite, ali je napajalni kabel dobro priključen. Če želite preveriti pričvrstitev, rahlo potegnite ročico 9.

Napajalni kabel se samodejno zaklene na vozilo. Tako onemogočite odklop kabla z vozila.

Obvezno dobro odvijte napajalni kabel, da omejite njegovo pregrevanje.

Ne uporabljajte podaljška, razdelilnika ali adapterja.

Obstaja nevarnost požara.

Med polnjenjem utripa modra opozorilna lučka Z.E. 7.

Ob začetku polnjenja se na instrumentni plošči prikažejo naslednje informacije:

- raven energije na kontrolni lučki akumulatorja 11;

- raven napolnjenosti akumulatorja;

- ocena preostalega časa polnjenja (ko je akumulator približno 95-% napolnjen, preostali čas polnjenja ni več prikazan);

- opozorilna lučka 12 označuje, da je vozilo priključeno na vir napajanja;

- doseg vozila je odvisen od nivoja napolnjenosti.

Prikazovalnik na instrumentni plošči se izklopi po nekaj sekundah. Ko odprete vrata, se ponovno prikaže na instrumentni plošči.

Ko je polnjenje dokončano, neprekinjeno sveti zelena opozorilna lučka Z.E. 7.

Pred ponovnim polnjenjem vozila ni treba čakati, da je v akumulatorju le še rezerva energije.

Motnje pri delovanju

Če opozorilna lučka Z.E. 7 neprekinjeno sveti v rdeči barvi, se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Čas polnjenja pogonskega akumulatorja je odvisen od preostale energije in polnilne moči postaje. Informacije se med polnjenjem izpišejo na instrumentni plošči. PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI.

V primeru težav vam svetujemo, da kabel nadomestite z enakim kablom, kot je izvirni. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Previdnostni ukrepi pri odklopu iz vtičnice

- Pritisnite stikalo 6 ali pritisnite in držite gumb za odklepanje vrat na kartici, da se sprosti polnilni kabel vozila;

- primite ročico 9;

- odklopite polnilni kabel 2 z vozila;

- ventil 8 mora biti zaprt;

- loputo vtičnice za polnjenje 10 morate zapreti in jo pritisniti, da jo zaklenete;

- odklopite kabel 2 z vira napajanja 1;

- položite kabel 2 v torbo za shranjevanje in ga shranite v prtljažniku.

Obvezno upoštevajte zaporedje opravil pri odklopu.

Opomba: takoj po dolgem polnjenju pogonske baterije je kabel lahko vroč. Uporabite ročice.

Po pritisku guma za odklepanje napajalnega kabla imate 30 sekund za njegov odklop, preden se spet zaklene.

Nalepka 13

Na nalepki 13 lopute vtičnice za polnjenje 10 so prikazana navodila za odpiranje in zapiranje lopute:

- ko vozilo miruje, sta lahko ventil in loputa vtičnice za polnjenje odprta;

- ko vozilo vozite, morata biti ventil in loputa vtičnice za polnjenje zaprta;

- lopute vtičnice za polnjenje ne smete prati z visokotlačnim curkom;

- odprite loputo, da povežete napajalni kabel;

- po odklopu znova zaprite loputo;

- vzpostavite povezavo s hišno vtičnico, polnilno postajo z izmenično napetostjo ali polnilno postajo za hitro polnjenje.

Da ne motite nadzornega sistema polnjenja, na vozilo ne nameščajte antistatičnega pasu.

Nalepka 14

Na nalepki 14 lopute za polnjenje 10 so prikazane podrobnosti o tem, kako je postopek polnjenja prikazan s stanjem opozorilne lučke 7:

- lučka utripa v rumeni barvi: kabel je priključen na vozilo in sistem opravlja kontrole;

- lučka utripa v modri barvi: poteka polnjenje;

- lučka sveti neprekinjeno v modri barvi: vklopljeno je programiranje polnjenja;

- lučka sveti neprekinjeno v zeleni barvi: vozilo je v celoti napolnjeno;

- lučka utripa v rdeči barvi: napaka v delovanju.

Nalepka 15

Na nalepki 15 lopute za polnjenje 10 je prikazano, da je polnilno loputo na vozilu mogoče odpreti tako, da pritisnete in držite gumb za odklepanje vrat na kartici.

UPORABA RAZLIČNIH SISTEMOV IN NAČINOV ZA POLNJENJE

Med različicami so lahko razlike, odvisno od države trženja; nekatera oprema morda ni na voljo (kot standardna oprema, kot izbirna oprema in kot dodatna oprema).

EASY LINK NAČRTOVANJE FUNKCIJ ZA UDOBJE