Nazaj na seznam

NASTAVITVE SISTEMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Nastavitve«

V načinu »Vozilo«, pritisnite »Nastavitve«.

Do menija »Nastavitve« lahko dostopate iz območja obvestil s pritiskom na ikono »Nastavitve«.

Opomba:

- razpoložljive nastavitve se lahko razlikujejo glede na nivo opreme;

- nekatere nastavitve so na voljo medtem ko vozilo miruje.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.

V tem meniju lahko nastavite naslednje parametre:

- »Zvok«;

- »Enote«;

- »Omrežje in internet«;

- »Bluetooth®«;

- »Lokacija«;

- »Aplikacije in obvestila«;

- »Datum in ura«;

- »Odlagalno mesto«;

- »Zaščita profila«;

- »Sistem«;

- »Google®«;

- »My Renault in vozilo«;

-...

»Zvok«

Ta meni lahko uporabite za nastavitev in prilagoditev naslednjih nastavitev glasnosti:

- »Glasnost medija«;

- »Glasnost dohodnega klica«;

- »Glasnost alarma«;

- »Glasnost obvestil«;

- »Glasnost navigacijskega sistema«;

- »Glasnost asistenta«;

- »Zvonjenje telefona«;

-...

»Enote«

Ta meni lahko uporabite za nastavitev naslednjih merskih enot:

- »Hitrost«;

- »Razdalja«;

- »Temperatura«;

- »Tlak«.

»Omrežje in internet«

Ta meni lahko uporabite za konfiguriranje naslednjih internetnih omrežij:

- »Wi-Fi«:

- aktivirajte/deaktivirajte »WIFI« na multimedijskem sistemu za uporabo oddaljene internetne dostopne točke;

- ogled razpoložljivih omrežij;

- »Dodaj omrežje«;

- »Wi-Fi nastavitve«.

- »Dostopna točka in skupna raba povezave«:

- vklopite/izklopite »Dostopno točko in skupno rabo povezave«;

- podrobnosti dostopne točke;

- vklopite/izklopite samodejno dostopno točko;

-...

- »Mobilno omrežje«:

- vklop/izklop »Mobilnih podatkov«;

- vključite/izključite mobilne podatke »Gostovanja«.

- »Poraba podatkov«;

- »Povezanost« zagotavlja informacije o:

- podatkih in stanju povezljivosti;

- »Vrsta omrežja«;

- ID sistema;

-...

Za več informacij o skupni rabi podatkov glejte poglavje »Aktiviranje storitev«.

Ko v telefonu uporabljate skupno rabo povezave, uporabljate internetno povezavo telefona prek povezave WIFI (ob upoštevanju stroškov in omejitev, ki jih nalaga vaš mobilni operater).

Ko aktivirate multimedijski sistem »WIFI«, ste obveščeni o njegovem stanju prek ikone v vrstici stanja:

- 1 »WIFI« aktiviran in povezan z omrežjem brez omejene povezave;

- 2 »WIFI« aktiviran in povezan z omrežjem, vendar brez internetnega dostopa ali z omejeno povezavo;

- 3 »WIFI« je aktiviran, vendar ni povezan z omrežjem.

Opomba: če je »Wi-Fi« deaktiviran, se prikaže ikona WIFI v vrstici stanja.

Informacije o stanju skupne rabe podatkov si lahko ogledate tudi s pritiskom na ikono v vrstici stanja:

- 4 skupna raba podatkov (brez lokacije);

- 5 vozilo brez povezave ali zunaj območja z zagotovljeno pokritostjo z omrežjem;

- 6 skupna raba podatkov in lokacije.

Opomba: če zavrnete skupno rabo podatkov, se v vrstici stanja ne prikaže nobena ikona.

»Bluetooth®«

Ta meni lahko uporabite za prilagoditev funkcij Bluetooth® multimedijskega sistema:

- vklopite/izklopite multimedijski sistem »Bluetooth®«;

- »Seznanitev nove naprave«.

»Lokacija«

S tem menijem lahko prilagodite nastavitve lokacije vozila:

- »Nedavne zahteve za lokacijo«;

- »Dovoljenja za aplikacije«.

»Aplikacije in obvestila«

Ta meni lahko uporabite za prilagajanje aplikacij in obvestil v multimedijskem sistemu:

- »Prikaži vse aplikacije«;

- »Privzete aplikacije«;

- »Dovoljenja za aplikacije«;

- »Določene pravice dostopa za aplikacije«;

- »Proaktivna priporočila«.

»Datum in ura«

Ta meni lahko uporabite za nastavitev datuma in ure v multimedijskem sistemu:

- »Format datuma«;

- »Format časa«;

- »Nastavitev časovnega pasu«;

- »Izberi časovni pas države«.

»Odlagalno mesto«

Ta meni lahko uporabite za ogled prostora za shranjevanje v multimedijskem sistemu:

- »Glasba in zvok«;

- »Druge aplikacije«;

- »Datoteke«;

- »Sistem«.

»Zaščita profila«

Ta meni lahko uporabite za prilagajanje varnostnih nastavitev multimedijskega sistema:

- »Izberite način zaklepanja«;

- »Varnostna posodobitev«;

- »Izbrišite ID«;

-...

»Sistem«

Ta meni lahko uporabite za prilagajanje nastavitev multimedijskega sistema:

- »Jezik in vhodni podatki«;

- »Vizitka«;

- »Pravno pojasnilo«;

- "Ponastavitev možnosti«;

-...

»Google®«

Ta meni lahko uporabite za prilagoditev storitev Google®:

- »Google pomočnik«;

- »Pošljite komentarje na Google®«.

postopek namestitve openR link

00:00 - uvod
00:21 - zasebnost podatkov
01:46 - My Renault račun
02:44 - ORANGE račun in povezljivost *
*Funkcija je na voljo v angleškem jeziku
03:35 - Google račun
04:50 - zavarujte in spremenite svoj uporabniški profil