Nazaj na seznam

POMOČI PRI VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Asistent vožnje«

Predstavitev

Vozilo je opremljeno s pripomočki za vožnjo, ki nudijo dodatno pomoč pri vožnji vašega vozila.

Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

Opomba: nekatere nastavitve »Asistent vožnje« so na voljo medtem ko vozilo miruje.

Dostop do možnosti »Asistent vožnje«

Iz menijske vrstice, izberite način »Vozilo« A, potem pa »Asistent vožnje« B.

Zaslon »Asistent vožnje«.

1 »Sistem za pomoč pri predvidljivi vožnji ECO*«;

2 »Sledenje razdalje«;

3 »Opozorilo o mrtvem kotu«;

4 »Opozorilo za spremljanje voznika«;

5 »Sistem za ohranjanje voznega pasu«;

6 »Upravljanje hitrosti«;

7 »Napredna varnost«.

Opomba: funkcija se aktivira, ko je poudarjen gumb za vklop/izklop.

Nekatere storitve pomoči pri vožnji so na voljo samo z naročnino in v določenem časovnem obdobju. Naročniško obdobje lahko podaljšate na spletni strani www.myrenault.com.

Nekatere nastavitve je treba spremeniti med delovanjem motorja, da se shranijo v multimedijski sistem.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.

»Sistem za pomoč pri predvidljivi vožnji ECO*« 1

Ta funkcija svetuje vozniku, da lahko sprejme ECO način vožnje.

»Sledenje razdalje« 2

Ta funkcija opozori voznika, če vozi preblizu drugega vozila. Izberite 2, da vključite to funkcijo, nato se bo prikazala ikona 8.

Za več informacij glejte razdelek »Opozorilo za varnostno razdaljo« v navodilih za uporabo vozila.

»Opozorilo o mrtvem kotu« 3

Ta funkcija opozori voznika, da je v mrtvem kotu vozilo. Izberite 3, da vključite to funkcijo, nato se bo prikazala ikona 10.

Za več informacij glejte razdelek »Opozorilnik za mrtvi kot« v navodilih za uporabo vozila.

»Opozorilo za spremljanje voznika« 4

Ta funkcija zazna vsako zmanjšanje odzivnosti voznika. Upošteva:

- nenadno in naključno premikanje volana;

- pogosto aktiviranje opozorila za ohranjanje voznega pasu.

Ta funkcija voznika obvesti z zvočnim opozorilom in na instrumentni plošči prikaže opozorilno sporočilo, ki vozniku svetuje, naj si vzame odmor.

Izberite 4, da vključite ta sistem, nato se bo prikazala ikona 9.

Za več informacij glejte razdelek »Opozorilo za voznikovo budnost« v navodilih za uporabo vozila.

»Sistem za ohranjanje voznega pasu« 5

V tem meniju lahko vklopite/izklopite naslednje posebnosti:

- »Opozorilo o zapustitvi voznega pasu«;

Za več informacij glejte razdelek »Opozorilo na spremembo voznega pasu« v navodilih za uporabo vozila.

- »Preprečevanje zapustitve voznega pasu«;

Za več informacij glejte razdelek »Preprečevanje spremembe voznega pasu« v navodilih za uporabo vozila.

- »Pomoč pri centriranju voznega pasu.«.

Za več informacij glejte razdelek »Aktivni sistemi za pomoč pri vožnji« v navodilih za uporabo vozila.

Stopnjo občutljivosti za neprekinjeno ali prekinjeno črto lahko prilagodite:

- »Zgodaj«;

- »Standard«;

- »Pozno«.

Nastavite lahko tudi jakost vibracij volana (in glasnost zvočnega opozorila, odvisno od opreme) ter občutljivost opozorila na spremembo voznega pasu.

Funkcijo vklopite/izklopite s pritiskom na nadzor v vašem vozilu.

Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

»Upravljanje hitrosti« 6

V tem meniju lahko vklopite/izklopite naslednje posebnosti:

- »Prilagodite omejitve hitrosti«;

- prilagajanje na »Za omejitev hitrosti«;

- prilagajanje na »V kontekst ceste«.

Po vklopu »Prilagodite omejitve hitrosti«, lahko prilagodite razliko med omejitvijo hitrosti in opozorilnim sprožilcem. Ta nastavitev vam omogoča tudi nastavitev razlike omejitve hitrosti pri samodejnem ali ročnem prilagajanju hitrosti. Dotaknite se zaslona na 11, nato s prstom povlecite navzgor ali navzdol, da spremenite razliko hitrosti.

Za več informacij glejte »Stop and Go Prilagodljivi regulator hitrosti« in »Zaznavanje cestnih znakov« v uporabniškem priročniku vozila.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.

»Napredna varnost« 7

V tem meniju lahko vklopite/izklopite funkcijo »Napredna varnost« s pritiskom 7. Izberete lahko tudi občutljivost opozorilnega sprožilca:

- »Zgodaj«;

- »Standard«;

- »Pozno«.

Za več informacij glejte razdelek "Napredna varnost" v navodilih za uporabo vozila.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.