Nazaj na seznam

POVEZOVANJE TELEFONA IN PREKINITEV POVEZAVE S TELEFONOM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Povezovanje telefona

Če želite povezati telefon, ga morate predhodno seznaniti. Za več informacij glejte razdelek »Seznanitev in preklic seznanitve telefona«.

Opomba: če na multimedijski sistem ni priključen noben telefon, bodo nekateri meniji deaktivirani.

Ob vzpostavitvi povezave telefona multimedijskemu sistemu omogoči dostop do funkcij telefona. V multimedijskem sistemu ne bodo shranjene nobene kopije stikov ali osebnih podatkov.

Če želite multimedijskemu sistemu omogočiti upravljanje telefonov, opremljenih z »dual SIM«, konfigurirajte svoj telefon za uporabo privzete SIM. Glejte uporabniški priročnik za vaš telefon.

Samodejni priklop

Ob zagonu multimedijski sistem išče seznanjene telefone z vključeno povezavo Bluetooth® v bližini (do 10 m stran). Sistem samodejno prikaže podatke povezanega telefona (imenik, glasba itd.).

Opomba: ko je vaš telefon samodejno povezan z multimedijskim sistemom, bo prikaz podatkov (imenik, SMS, stiki itd.) omogočen samo, če ste predhodno dovolili skupno rabo podatkov pri seznanjanju telefona z multimedijskim sistemom. Za več informacij glejte razdelek »Seznanitev in preklic seznanitve telefona«.

Ročna povezava

Telefon lahko ročno povežete/prekinete povezavo z multimedijskim sistemom s pomočjo menija »Bluetooth®«, do katerega lahko dostopate iz:

- način »Vozilo«, »Nastavitve«, nato »Bluetooth®";

- center za obvestila, »Nastavitve«, nato »Bluetooth®«.

Iz menija »Bluetooth®«, izberite »Seznanjene naprave«, da se prikaže seznam seznanjenih telefonov.

Izberite storitev in telefon, ki ga želite povezati, in se prepričajte, da je Bluetooth® vklopljen.

Opomba:če med povezavo s telefonom poteka klic, se samodejno prenese na zvočnike vozila.

Nekatere posebnosti so na voljo le, ko vozilo miruje.

Seznam združljivih telefonov je na voljo na spletnem mestu https://renault-connect.renault.com.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Upravljanje storitev

Če želite neposredno dostopati do telefonskega imenika, glasbe in internetne povezave prek multimedijskega sistema, morate odobriti skupno rabo podatkov iz menija »Bluetooth®«, nato ikono nastavitev 1 seznanjenega telefona in preverite, da so ustrezni SMS/Profili stikov aktivirani.

Iz menija »Bluetooth®« izberite storitve, ki jih želite uporabljati:

- »Telefonski klici« 2: klicanje in sprejemanje klicev;

- »Multimedijski sistem« 3: dostop do vaše glasbe;

- »Dostop do interneta« 4: dostop do skupne rabe internetne povezave prek Bluetooth® (glejte razdelek »Nastavitve sistema«);

- »SMS« 5: pošlji in prejmi SMS;

- »Skupna raba stikov« 6: dostop do imenika in dnevnika klicev;

-...

Opomba: če je storitev poudarjena, to pomeni, da je vklopljena.

»Upravitelj naprav«

Iz načina »Aplikacije«, nato »Upravitelj naprav«, izberite vaš telefon s predlaganega seznama, nato izberite telefonske storitve za vklop/izklop:

- »Telefon« 7;

- »Glasba« 8;

- aplikacija za podvajanje telefona 9 (samo aktivacija);

- preklic seznanitve telefona 10.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Ko uporabljate storitev »Dostop do interneta«, lahko za pospešitev prenosa podatkov uporabite tudi internetno povezavo telefona prek »Dostopna točka in skupna raba povezave« WIFI (odvisno od stroškov in omejitev, ki jih naloži vaš mobilni operater).

Opomba:

- če je ikona funkcije poudarjena, to pomeni, da je funkcija vklopljena;

- nekateri telefoni lahko dovolijo samodejni prenos podatkov.

Spreminjanje povezanega telefona

Iz »Upravitelj naprav«, izberite storitve, za katere želite vzpostaviti povezavo z drugim telefonom, ki je s sistemom že seznanjen in je na seznamu naprav.

Opomba: zamenjava povezanega telefona je mogoča, če ste predhodno seznanili več telefonov.

Odklop telefona

V meniju »Bluetooth®« izberite »Seznanjene naprave« in pritisnite »Prekini povezavo«, da prekinete povezavo s telefonom.

Opomba: če se povezava prekine v trenutku, ko se pogovarjate po telefonu, se bo pogovor samodejno prenesel v vaš telefon.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.