Nazaj na seznam

SEZNANJANJE, PREKINITEV SEZNANJANJA TELEFONA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Predstavitev

Ta funkcija omogoča, da se telefon seznani z multimedijskim sistemom.

do menija »Seznanitev nove naprave« lahko dostopate iz:

- sistema »Telefon«, nato pritisnite »Poveži s pomočjo Bluetooth®« (če telefon še ni seznanjen);

- načinu »Aplikacije«, potem pa »Upravitelj naprav«;

- način »Vozilo« način, nato »Nastavitve« potem pa še »Bluetooth®«;

- v sistemu »Telefon«, pritisnite ikono »Nastavitve«, nato »Upravitelj naprav« (če je telefon že seznanjen).

- sistema »Zvočna datoteka«, nato pritisnite »Poveži s pomočjo Bluetooth®« (če telefon še ni seznanjen);

- center za obvestila, »Nastavitve«, nato »Bluetooth®«.

Opomba: če noben telefon ni povezan z multimedijskim sistemom, bodo nekateri meniji onemogočeni.

Ob seznanitvi telefona multimedijskemu sistemu omogočite dostop do funkcij telefona. V multimedijskem sistemu ne bodo shranjene nobene kopije stikov ali osebnih podatkov.

Če želite multimedijskemu sistemu omogočiti upravljanje telefonov, opremljenih z »dual SIM«, konfigurirajte svoj telefon za uporabo privzete SIM. Glejte uporabniški priročnik za vaš telefon.

Opomba:

- pred seznanjanjem preverite, ali funkcija Bluetooth® vašega telefona vklopljena in nastavite njegovo stanje na »viden«;

- vozilo mora biti v mirovanju, da se telefon lahko seznani.

Seznam združljivih telefonov je na voljo na spletnem mestu https://renault-connect.renault.com.

Seznanjanje telefona

Če želite uporabljati sistem za prostoročno telefoniranje, seznanite vaš telefon Bluetooth® z multimedijskim sistemom.

Če želite več informacij o vklopu vidnosti telefona, glejte navodila za uporabo telefona.

Vaš telefon lahko zahteva pooblastilo za skupno rabo vaših stikov, dnevnikov klicev, sporočil itd. Sprejmite skupno rabo, če želite dostopati do teh informacij v multimedijskem sistemu.

Iz načina »Telefon«, izberite »Poveži s pomočjo Bluetooth®« ali iz načina »Aplikacije«, izberite »Upravitelj naprav« v vašem multimedijskem sistemu:

- na zaslonu se prikaže sporočilo, ki zahteva seznanitev vašega telefona s sistemom;

- pritisnite »Seznanitev nove naprave«. Multimedijski sistem poišče telefone v bližini, ki imajo vklopljeno funkcijo Bluetooth® in so »vidni«;

- izberite svoj telefon s seznama predlogov ali izberite multimedijski sistem v telefonu.

Na zaslonu multimedijskega sistema in na telefonu se prikaže sporočilo, ki vas povabi, da sprejmete zahtevo za seznanjanje, če je predlagana koda med telefonom in multimedijskim sistemom enaka.

Ko je telefon seznanjen z multimedijskim sistemom, lahko izberete storitve, ki jih želite uporabljati prek »Upravitelj naprav«. Če želite več informacij, glejte razdelek »Priklop, odklop telefona«.

Opomba: telefon je povezan s profilom, uporabljenim pri seznanjanju. Telefon morda ni na voljo v drugih uporabniških profilih.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Seznanjanje novega telefona

Iz menija »Upravitelj naprav«, lahko svoj telefon seznanite z multimedijskim sistemom:

- pritisnite ikono 1 »Seznanitev nove naprave«;

- na seznamu predlogov izberite svoj novi telefon in zaključite postopek seznanjanja.

Vaš novi telefon je zdaj seznanjen z multimedijskim sistemom.

Število telefonov, ki jih je mogoče seznaniti, ni omejeno.

Prekinitev seznanjanja telefona

Iz menija »Upravitelj naprav«, lahko prekličete seznanjanje telefona iz multimedijskega sistema:

- pritisnite ikono telefona 2, da prekličete seznanjanje;

- pritisnite »Da«, da potrdite.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.