Nazaj na seznam

ECO SISTEM ZA POMOČ PRI PREDVIDLJIVI VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta funkcija glede na vozilo s pomočjo zemljevidov, ki temeljijo na naročninah, omogoča bolj ekonomičen slog vožnje.

Ko se približujete prometni situaciji (krožišču, omejitvi hitrosti itd.), funkcija prek kazalnika, prikazanega na instrumentni plošči, obvesti voznika, kdaj naj sprosti stopalko za plin.

Če voznik to stori, s tem omogoči, da vozilo preneha pospeševati in omeji uporabo zavor.

S tem se omogoči zmanjšanje porabe goriva in obrabe zavornih ploščic ter pnevmatik.

Vklop/izklop

V načinu »Vozilo« izberite meni »Asistent vožnje«, nato pa »Sistem za pomoč pri predvidljivi vožnji ECO«.

Storitev pomoči pri predvidljivi vožnji ECO temelji na naročnini.

Za upravljanje naročnine glejte navodila za multimedijsko opremo.

Način delovanja

Če se bo zgodila prometna situacija, se na instrumentni plošči prikažeta indikatorja 1 in2.

Indikator 2 pozove voznika, da sprosti stopalko za plin.

Indikator 1 prikazuje neizbežno prometno situacijo.

Ko voznik spusti stopalko za plin, indikator 2 izgine z instrumentne plošče. Indikator 1 ostane prikazan na armaturni plošči, dokler se situacija ne zgodi.

Če voznik ne prilagodi hitrosti, ostaneta indikatorja 1 in 2 prikazana na instrumentni plošči, dokler se situacija ne zgodi.

Prometne situacije

Zaznane so naslednje prometne situacije:

cestni ovinek;

omejitev hitrosti;

krožišče ;

cestnina;

križišče z znakom »Stop« ali znakom za »prednostno cesto«.

Funkcija ne more zaznati naslednjega:

- pobočij (navzgor ali navzdol);

- križišče brez znaka »Stop« ali znaka za »prednostno cesto«;

- prometnih zamaškov.