Pravno obvestilo

 

Informacije o modelih, ki jih vsebuje ta e-Vodnik, temeljijo na tehničnih podatkih, veljavnih v času sestavljanja ali posodabljanja različnih strani spletišča. e-Vodnik vključuje vso opremo (standardno ali opcijsko), ki je na voljo za te modele; njihova prisotnost v vozilu je odvisna od različice, izbranih možnosti in države trženja. Prav tako so na tem spletišču lahko opisani nekateri deli opreme, ki se bodo pojavili v tekočem letu. To pomeni, da so podatki, navedeni na tem spletišču, samo informativne narave in niso izčrpni. Zaradi stalnega razvoja vozil jih bo verjetno treba redno posodabljati.

 

RENAULT si pridržuje pravico, da spremeni, odpove ali začasno prekliče te informacije kadarkoli in brez predhodnega obvestila, ne da bi za to prevzeli odgovornost RENAULT, člani njegove mreže ali zaposleni.

 

Različica navodil za uporabo, ki jo lahko prenesete s spletišča, se lahko razlikuje od tiste, ki ste jo prejeli s svojim vozilom.

 

Vedno se sklicujte na dokument za vzdrževanje in garancijo, ki ste ga prejeli skupaj s svojim vozilom. Za vsa dodatna pojasnila vam je na razpolago mreža RENAULT.

 

Uporabnik uporablja spletišče na lastno odgovornost. V nobenem primeru RENAULT, njegova hčerinska podjetja in člani njegove mreže ne morejo biti odgovorni za naključno ali posledično škodo, vključno z materialno škodo, izgubo podatkov ali programov ali za finančno izgubo, izhajajočo iz dostopa do oziroma uporabe tega spletišča, ali katerega koli z njim povezanega spletišča.