Nazaj na seznam

OMEJEVALNIK HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkcija omejevalnika hitrosti nadzoruje motor in zavorni sistem, ki vam pomaga, da ne presežete izbrane vozne hitrosti, znane kot mejna hitrost.

Funkcijo omejevalnika hitrosti lahko aktivirate pri hitrosti od 0 km/h do 180 km/h.

Stikala in gumbi za upravljanje

1 Stikalo za Vklop/Izklop omejevalnika hitrosti .

2 Stikalo za Vklop/Izklop regulatorja hitrosti .

3 Pojavni gumb (odvisno od vozila): prilagodite nastavljeno hitrost zaznanim omejitvam hitrosti ZAZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV.

4 - Navzgor: aktiviran, poveča potovalno hitrost ali opomni na shranjeno potovalno hitrost (RES/+).

- Navzdol: aktivira, zmanjša potovalno hitrosti ali shrani trenutno hitrost (SET/-).

5 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo omejene hitrosti) (0)

Vožnja

Kadar je omejitev hitrosti nastavljena, vendar še ni dosežena, je vožnja podobna kot pri vozilu brez omejevalnika hitrosti.

Ko vozilo doseže nastavljeno hitrost, te ne boste več mogli prekoračiti s pritiskom na pedal za plin, razen v nujnih primerih (glejte razdelek »Prekoračitev omejene hitrosti«).

Odvisno od vozila lahko funkcijo omejevalnika hitrosti povežete s funkcijo »Zaznavanje prometnih znakov« ZAZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV.

Vklop

Pritisnite stikalo 1. Prikaže se opozorilna lučka 6 sive barve. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Omejil.hitr. OK SET za vklop« in črtice, kar nakazuje, da funkcija omejevalnika hitrosti deluje in je pripravljena na shranjevanje omejitve hitrosti.

Če želite shraniti trenutno hitrost, pritisnite stikalo 4 navzgor na (RES/+) ali navzdol na (SET/-): omejitev hitrosti se prikaže namesto črtic in prižge se opozorilna lučka 6 bele barve, kar je odvisno od vozila.

Najmanjša shranjena hitrost je 30 km/h.

Spreminjanje omejene hitrosti

Omejeno hitrost lahko spreminjate s pritiskom stikala 4:

- navzgor na (RES/+) za povečanje hitrosti;

- navzdol na (SET/-) za zmanjšanje hitrosti.

Prekoračitev omejene hitrosti

Regulirano hitrost lahko kadar koli prekoračite tako, da do konca pohodite pedal za plin (preko »trde točke«).

Kadar prekoračite hitrost, omejena hitrost utripa rumeno na instrumentni plošči. Nato odmaknite nogo s pedala za plin: funkcija omejevalnika hitrosti se ponovno vklopi, ko dosežete hitrost, ki je nižja od shranjene hitrosti.

Pozor: noge morate imeti vedno v bližini pedal, da se boste v sili lahko hitro odzvali.

Če omejevalnik hitrosti ni na voljo (po več poskusih vklopa), se obrnite na predstavnika servisne mreže.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Omejevalnik hitrosti se preklopi v stanje pripravljenosti s pritiskom na stikalo 5 (0). Omejitev hitrosti je shranjena in v sivi barvi prikazana na instrumentni plošči.

Ponoven vklop omejitve hitrosti

Morebitno shranjeno hitrost lahko prikličete s pritiskom stikala 4 navzgor.

Izključitev funkcije

Funkcija omejevalnika hitrosti se prekine:

- ko pritisnete stikalo 1. V tem primeru hitrost ni več shranjena;

- ko pritisnete stikalo 2. V tem primeru je izbran regulator hitrosti in shranjena ni nobena hitrost.

Opozorilna lučka 6 ugasne za potrditev, da je funkcija izklopljena.

Ko je omejevalnik hitrosti začasno izključen, ga lahko ponovno vključite s pritiskom stikala 4 navzdol, vendar bo pri tem namesto shranjene hitrosti upoštevana trenutna hitrost vozila.