Nazaj na seznam

BRISANJE IN PRANJE VETROBRANSKEGA STEKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri vključenem kontaktu premikajte ročico 1.

- A Mirovanje

- B intervalno brisanje.

Med dvema pomikoma se metlici za nekaj sekund ustavita. Z obračanjem obročka 2 lahko spreminjate čas mirovanja med posameznimi gibi brisalcev.

- C Počasno neprekinjeno brisanje

- D Hitro neprekinjeno brisanje

Vozila s funkcijo samodejnega brisanja

Pri delujočem motorju premikajte ročico 1.

- A Mirovanje

- B Funkcija samodejnega brisanja

Če je izbran ta položaj, sistem zaznava prisotnost vode na vetrobranskem steklu in sproži brisanje s prilagojeno hitrostjo. Prag sproženja brisanja in čas mirovanja med posameznimi gibi brisalcev lahko nastavite z obračanjem obročka 2:

- E: najmanjša občutljivost

- F: največja občutljivost

Opomba: v megli ali med sneženjem se brisanje ne sproži samodejno, ampak ga mora upravljati voznik.

- C Počasno neprekinjeno brisanje

- D Hitro neprekinjeno brisanje

Položaje BC in D se lahko vklopi pri vključenem kontaktu.

Položaj C se lahko vklopi pri vključenem kontaktu. Vklop položajev B in D je možen samo pri delujočem motorju.

Posebnost

Med vožnjo se brisanje upočasni pri vsakem postanku. Primer: s hitrega neprekinjenega brisanja preidete na počasno neprekinjeno brisanje.

Ko vozilo spelje, se način brisanja ponovno vrne na začetno izbrano hitrost.

Vsako spreminjanje položaja ročice 1 je prednostno in izključi samodejno izbiranje.

Zagon vozila, pri čemer je ročica v položaju D, sproži počasno neprekinjeno brisanje. Za sprožitev hitrega neprekinjenega brisanja je treba ročico ponovno postaviti v položaj D.

Pranje stekel

Pri vključenem kontaktu premaknite ročico 1 k sebi.

Če ročico na kratko potegnete, se sprožita pranje stekla in enkraten zamah brisalcev.

Če ročico zadržite dlje časa, se poleg pranja stekla sprožijo neprekinjeno brisanje (do prekinitve) in trije zamahi brisalcev, ki jim po nekaj sekundah sledi še četrti zamah.

Ne poskušajte dvigniti metlic brisalcev. Ne morejo ostati odmaknjene od vetrobranskega stekla. Za zamenjavo metlic brisalcev glejte podpoglavje “Metlice brisalcev stekla” v 5. poglavju.

Pri posegih pod pokrovom motornega prostora se prepričajte, da je ročica brisalcev stekla v položaju A (mirovanje).

Obstaja nevarnost poškodb.

Pred kakršnim koli posegom na vetrobranskem steklu (pranje vozila, odmrzovanje, čiščenje vetrobranskega stekla ...) pomaknite ročico 1 v položaj A (mirovanje).

Obstaja nevarnost telesnih poškodb in/ali okvar na napravah.

Pozimi pazite, da metlice niso primrznjene na steklo, in odstranite led in sneg z vetrobranskega (tudi na osrednjem območju za vzvratnim ogledalom) in zadnjega stekla, preden vključite brisalce (nevarnost pregretja motorčka brisalcev).

Preverjajte stanje metlic brisalcev. Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

- redno čistite metlice ter vetrobransko in zadnje steklo z milnico;

- ne uporabljajte brisalcev pri suhem vetrobranskem ali zadnjem steklu;

- dvignite brisalce z vetrobranskega ali zadnjega stekla, če jih dlje časa niste uporabljali.

Zamenjajte metlice, ko brisanje ni več zadovoljivo: približno enkrat letno.

Pred uporabo brisalca vetrobranskega stekla se prepričajte, da noben predmet ne ovira hoda brisalca.