Nazaj na seznam

BRISANJE IN PRANJE ZADNJEGA STEKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Brisalec zadnjega stekla z intervalnim delovanjem glede na hitrost vožnje

Pri vključenem kontaktu zasukajte zunanji obroček ročice 1 tako, da poravnate oznako 2 z zgornjim simbolom.

Hitrost brisanja se spreminja glede na hitrost vožnje.

p Brisanje in pranje zadnjega stekla

Pri vključenem kontaktu zasukajte zunanji obroček ročice 1 tako, da poravnate oznako 2 z zgornjim simbolom. Ko ročico spustite, se bo vrnila v položaj brisanja zadnjega stekla.

Kratek zasuk sproži pranje zadnjega stekla.

Če ročico zadržite dlje časa, se poleg tega sprožijo še neprekinjeno brisanje (do prekinitve) in dva zamaha brisalcev, katerima po nekaj sekundah sledi še tretji zamah.

Posebnost

Če je vključeno brisanje prednjega stekla ali če je vklopljen samodejni način delovanja brisalcev, se pri vključitvi vzvratne prestave vključi tudi brisalec zadnjega stekla z intervalnim delovanjem.

To delovanje lahko (odvisno od vozila) izključite na zaslonu na dotik. Če želite podrobnejše informacije, glejte navodila za uporabo opreme.

Pred kakršnim koli posegom na vetrobranskem steklu (pranje vozila, odmrzovanje, čiščenje vetrobranskega stekla ...) pomaknite ročico 1 v položaj mirovanja.

Obstaja nevarnost telesnih poškodb ali okvar na napravah.

Pozimi pazite, da metlice niso primrznjene na steklo, in odstranite led in sneg z vetrobranskega (tudi na osrednjem območju za vzvratnim ogledalom) in zadnjega stekla, preden vključite brisalce (nevarnost pregretja motorčka brisalcev).

Preverjajte stanje metlic brisalcev. Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

- redno čistite metlice ter vetrobransko in zadnje steklo z milnico;

- ne uporabljajte brisalcev pri suhem vetrobranskem ali zadnjem steklu;

- dvignite brisalce z vetrobranskega ali zadnjega stekla, če jih dlje časa niste uporabljali.

Zamenjajte metlice, ko brisanje ni več zadovoljivo: približno enkrat letno.

Pred uporabo zadnjega brisalca se prepričajte, da noben predmet, ki ga prevažate, ne ovira njegovega hoda.

Za odpiranje ali zapiranje prtljažnih vrat ne uporabljajte ročice brisalca.