Nazaj na seznam

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta sistem omogoča manjšo porabo goriva in nižjo stopnjo emisij toplogrednih plinov. Po zagonu vozila se sistem samodejno aktivira. Med vožnjo sistem zaustavi motor (ko je motor v stanju pripravljenosti) ob zaustavitvi vozila (v primeru prometnega zastoja, ko ustavite pred semaforjem itd.).

Pogoji za stanje pripravljenosti motorja

Vozilo je delovalo od zadnjega postanka.

Vozila, opremljena z avtomatskim menjalnikom:

- Menjalnik je v položaju D, M ali N;

in

- zavorni pedal je dovolj močno pritisnjen;

in

- pedal za plin ni pritisnjen;

in

- hitrost je približno eno sekundo enaka nič.

Motor ostane v stanju pripravljenosti, če je izbirna ročica v položaju P ali je v položaju N, pri čemer je parkirna zavora zategnjena in zavorni pedal ni pritisnjen.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

- je menjalnik v nevtralnem položaju (mrtva točka);

in

- pedal sklopke ni pritisnjen.

Utripanje kontrolne lučke opozarja, da je pedal sklopke nekoliko pritisnjen;

in

- je hitrost vozila manjša od približno 3 km/h.

Pri vseh vozilih na instrumentni plošči neprekinjeno sveti kontrolna lučka , ki opozarja na stanje motorja v pripravljenosti.

Oprema vozila deluje tudi, ko je motor zaustavljen.

Če se motor samodejno izklopi in sistem deluje, za ponovni zagon motorja do konca pritisnite pedal sklopke.

Ko je motor v stanju pripravljenosti (na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka ), naj bo vozilo ustavljeno.

Preden zapustite vozilo, je nujno prekiniti stik s pritiskom gumba za zaustavitev motorja (glejte odstavek »Zagon, zaustavitev motorja«).

Onemogočenje stanja motorja v pripravljenosti

V nekaterih primerih, kot je vključitev v križišče, lahko motor pustite teči, da ga lahko hitro zaženete.

Vozila, opremljena z avtomatskim menjalnikom:

Vozilo naj miruje, tako da rahlo držite zavorni pedal

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

Pedal sklopke naj bo pritisnjen

Preklop motorja iz stanja pripravljenosti

Vozila, opremljena z avtomatskim menjalnikom:

- Zavorni pedal ni pritisnjen, vklopljen je položaj D oz. M ali

- zavorni pedal ni pritisnjen, vključen pa je položaj N in parkirna zavora ni zategnjena, ali

- zavorni pedal je znova pritisnjen, vključen je položaj P ali položaj N, parkirna zavora pa je zategnjena, ali

- vključen je položaj R ali

- je pedal za plin pritisnjen.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

- vključen je nevtralni položaj, pedal sklopke pa je rahlo pritisnjen ali

- je prestava vklopljena, pedal sklopke pa je pritisnjen do konca.

Posebno opozorilo: pri nekaterih izvedenkah vozila se za nekaj sekund na instrumenti plošči vklopi kontrolna lučka Ä, če izključite kontakt, ko je motor v stanju pripravljenosti.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom

Ponovni zagon se lahko prekine, če pedal sklopke prehitro sprostite, medtem ko je vklopljena prestava.

Če želite doliti gorivo, motor ne sme biti vžgan (ali v stanju pripravljenosti): nujno ugasnite motor, tako da pritisnete gumb za zaustavitev motorja (glejte odstavek »Zagon, zaustavitev motorja«).

Pogoji, ko preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Nekateri pogoji sistemu ne omogočajo preklopa v stanje pripravljenosti, zlasti:

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- ko pokrov motornega prostora ni zaprt;

- ko voznikova vrata niso zaprta;

- ko voznikov varnostni pas ni pripet;

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- razlika notranje temperature vozila in izbrane temperature avtomatske klimatske naprave je zelo pomembna;

- nadmorska višina je previsoka;

- naklon klanca je prestrm za vozila s samodejnim menjalnikom;

- s to funkcijo se izklopijo tudi gumbi za nastavitev klimatske naprave v zadnjem delu (glejte podpoglavje »Avtomatska klimatska naprava« v 3. poglavju);

- temperatura motorja je prenizka

- sistem proti onesnaževanju se obnavlja;

ali

-...

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka . Opozarja vas, da motor ne more biti v stanju pripravljenosti.

Če želite opraviti kakršen koli poseg v motornem prostoru, izključite funkcijo zaustavitve in zagona.

Posebni primeri

Če voznik odpne varnostni pas ali odpre vrata na voznikovi strani ali vstane s sedeža, ko je motor v stanju pripravljenosti (zastoj, postanek pri rdečem semaforju...), se stik prekine.

Če želite znova zagnati ali aktivirati sistem zaustavitve in zagona, pritisnite gumb za zagon (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Posebnost samodejnega ponovnega zagona motorja

Pod določenimi pogoji se lahko motor sam ponovno zažene, s čimer se zagotovita vaša varnost in udobje.

To se lahko zgodi predvsem:

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- s to funkcijo se izklopijo tudi gumbi za nastavitev klimatske naprave v zadnjem delu (glejte podpoglavje »Avtomatska klimatska naprava« v 3. poglavju);

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- ko je hitrost vozila večja od 5 km/h (vožnja navzdol...);

- ob več zaporednih pritiskih zavornega pedala ali uporabi zavornega sistema;

-...

Vključitev, izključitev funkcije

Če želite funkcijo izključiti, pritisnite stikalo 1. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Stop in Start izklopljen« in kontrolna lučka 2 na stikalu zasveti.

Sistem znova vključite s ponovnim pritiskom. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Stop in Start vklop« in kontrolna lučka 2 na stikalu 1 ugasne.

Sistem se samodejno znova aktivira ob vsakem zagonu vozila s pritiskom gumba za zagon (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Motnje delovanja

Če se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite Stop in Start« in sveti lučka 2 na stikalu 1, je sistem deaktiviran.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

V primeru nujne zaustavitve je motor mogoče znova zagnati s pritiskom sklopke, če je vključena funkcija Stop and Start.

Posebnost: kadar je motor v stanju pripravljenosti, ga pritisk na stikalo 1 avtomatično ponovno zažene.

Preden zapustite vozilo, je nujno prekiniti stik s pritiskom gumba za zaustavitev motorja (glejte odstavek »Zagon, zaustavitev motorja«).