Nazaj na seznam

OPOZORILNIK ZA IZGUBO TLAKA V PNEVMATIKAH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Če je vozilo opremljeno s tem sistemom, vas sistem opozori na izgubo tlaka v eni ali več pnevmatikah.

Način delovanja

Ta sistem zazna izgubo tlaka v eni od pnevmatik z merjenjem hitrosti koles med vožnjo.

Kontrolna lučka  1 se prižge, da voznika opozori, če je tlak prenizek (izpraznjena pnevmatika, predrta pnevmatika...).

Pogoji delovanja

Sistem je treba reinicializirati s tlakom zraka, ki ustreza tlaku zraka v pnevmatikah na nalepki, sicer opozarjanje pri večji izgubi tlaka ni zanesljivo. Glejte razdelek »Tlak zraka v pnevmatikah« v poglavju 4.

V naslednjih primerih se lahko zgodi, da se sistem prepozno odzove ali ne deluje pravilno:

- nereinicializiran sistem po ponovnem polnjenju ali kakršnem koli posegu na kolesih;

- slabo reinicializiran sistem: tlaki zraka v pnevmatikah različni od priporočenih vrednosti;

- večja sprememba obremenitve ali porazdelitev obremenitve na eno stran vozila;

- športna vožnja s hitrim pospeševanjem;

- vožnja po zasneženem ali spolzkem vozišču;

- vožnja s snežnimi verigami;

- montaža ene same nove pnevmatike;

- uporaba pnevmatik, ki jih ni homologirala servisna mreža vozila.

-...

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Funkcija nikoli ne ukrepa namesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti.

Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim kolesom.

Reinicializacija referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

To je treba izvesti:

- po vsakem polnjenju ali ponovni nastavitvi tlaka v eni od pnevmatik;

- ko je referenčni tlak v pnevmatikah treba spremeniti, da se prilagodi pogojem uporabe (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja na avtocesti itd.);

- po zamenjavi kolesa;

- po uporabi garniture za polnjenje pnevmatik;

- po medsebojni zamenjavi koles (to vam kljub vsemu odsvetujemo).

Vedno jo je treba izvesti po preverjanju tlaka zraka v 4 hladnih pnevmatikah.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni uporabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Postopek za reinicializacijo

Pri vključenem kontaktu

- kratko pritiskajte gumb 3 ali 4, da na prikazovalniku 2 izberete funkcijo »TYRE PRESSURE : SET TPW«;

- dolgo (približno 3 sekund) držite gumb 3 ali 4, da zaženete inicializacijo. Prikaz sporočila »SET TPW LAUNCHED« za približno pet sekund opozarja, da je bila upoštevana zahteva za reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Reinicializacija se izvede po nekaj minutah vožnje.

Prikaz

Prikazovalnik 2 na instrumentni plošči vas obvešča o morebitnih nepravilnostih napolnjenosti (izpraznjena pnevmatika, predrta pnevmatika,...).

»INFLATE TIRES AND SET TPW«

Prižge se kontrolna lučka in prikaže se sporočilo »INFLATE TIRES AND SET TPW«. To pomeni, da je vsaj eno kolo izpraznjeno ali predrto.

Če je pnevmatika izpraznjena, jo znova napolnite.

Če je pnevmatika predrta, jo zamenjajte ali se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

Preverite in ponovno nastavite tlak v vseh štirih pnevmatikah, ko so ohlajene, ter ponastavite referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah. Kontrolna lučka ugasne po zagonu reinicializacije referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

»RECALIBRATE SET TPW«

Kontrolna lučka nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno gori skupaj s sporočilom »RECALIBRATE SET TPW«.

To pomeni, da je treba znova zagnati zahtevo za reinicializacijo vrednosti referenčnega tlaka v pnevmatikah.

»TPW NOT AVAILABLE«

Kontrolna lučka nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno gori skupaj s sporočilom »TPW NOT AVAILABLE«.

To pomeni, da je vozilo opremljeno z rezervnim kolesom, ki je različno od ostalih štirih koles, in da je to kolo nameščeno na vozilu.

»CHECK TPW«

Kontrolna lučka nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno gori skupaj s sporočilom »CHECK TPW«.

To sporočilo spremlja opozorilna lučka ©.

To opozarja na napako v sistemu, obrnite se na predstavnika servisne mreže vozila.

Ponovna nastavitev tlaka v pnevmatikah

Tlak je treba nastaviti pri hladnih pnevmatikah (glejte nalepko na robu voznikovih vrat).

Če nimate priložnosti, da bi tlak preverili v hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik!

Po vsakem ponovnem polnjenju ali nastavitvi tlaka v pnevmatikah zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Zamenjava koles/pnevmatik

Uporabljajte samo opremo, ki jo je homologirala servisna mreža vozila, sicer obstaja nevarnost, da se sistem prepozno odzove ali ne deluje pravilno. Glejte razdelek »Pnevmatike« v 5. poglavju.

Po vsaki zamenjavi kolesa/pnevmatike ponovno nastavite tlak v pnevmatikah in ponastavite referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Rezervno kolo

Če je vozilo opremljeno z rezervnim kolesom in je to nameščeno na njem, ponovno nastavite tlak v pnevmatikah in zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Uporabljajte samo opremo, ki jo je homologirala servisna mreža vozila, sicer obstaja nevarnost, da se sistem prepozno odzove ali ne deluje pravilno. Glejte razdelek »Garnitura za polnjenje pnevmatik« v 5. poglavju.

Po uporabi garniture za polnjenje pnevmatik znova nastavite tlak v pnevmatikah in zaženite reinicializacijo referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah.

Sistem ne more zaznati nenadne izgube tlaka v pnevmatiki (počena pnevmatika itd.).