Nazaj na seznam

SAMODEJNO PARKIRANJE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

To je funkcija, ki vam pomaga pri manevriranju ob parkiranju.

Odmaknite roke z volana. Upravljate le s pedali in prestavno ročico.

Nadzor lahko kadar koli lahko prevzamete z uporabo volana.

Vklop

Pri ustavljenem vozilu ali pri hitrosti, manjši od približno 30 km/h, pritisnite stikalo 1. Kontrolna lučka, vgrajena v stikalo 1, se prižge in na večfunkcijskem zaslonu se prikaže pogled 2.

Posebnosti

Pazite, da ultrazvočni senzorji, ki jih kažejo puščice 3, niso prekriti (z umazanijo, blatom, snegom...).

Izbira manevra

Sistem lahko izvede štiri vrste manevrov:

- bočno parkiranje vozila;

- pravokotno parkiranje vozila;

- poševno parkiranje vozila;

- bočno speljevanje s parkirnega mesta.

Na večfunkcijskem zaslonu izberite želeni manever.

Opomba: ob zagonu vozila po bočnem parkiranju z uporabo sistema vam ta privzeto ponudi pomoč pri speljevanju z bočnega parkirnega mesta. V drugih primerih se privzeti manever lahko nastavi na večfunkcijskem zaslonu.

Delovanje

Parkiranje vozila

Dokler je hitrost vozila pod približno 30 km/h, sistem išče prazna parkirna mesta na obeh straneh vozila.

Ko sistem zazna prazno mesto, vam ga prikaže na večfunkcijskem zaslonu, označeno z malo črko »P«. Vozilu omogočite, da zazna prosto parkirno mesto tako, da vozite počasi, z vklopljenimi smerokazi na tisti strani vozila, kjer je parkirno mesto, dokler se ne prikaže sporočilo »Ustavite« in je slišati pisk.

Parkirno mesto je takrat na večfunkcijskem zaslonu označeno z veliko črko »P«.

- Ustavite vozilo;

- vklopite vzvratno prestavo.

Na instrumentni plošči se vklopi kontrolna lučka in slišati je zvočni signal;

- spustite volan;

- sledite navodilom sistema na večfunkcijskem zaslonu.

Vaša hitrost ne sme presegati približno 7 km/h.

Ko je manever končan, kontrolna lučka ugasne in zasliši se zvočni signal.

Bočno speljevanje s parkirnega mesta

- Izberite način »Speljevanje z bočnega parkirnega mesta«;

- vklopite smerokaz na strani, na katero želite speljati vozilo;

- držite pritisnjeno stikalo 1 (približno 2 sekundi).

Na instrumentni plošči se vklopi kontrolna lučka in slišati je zvočni signal;

- spustite volan;

- manevrirajte vozilo naprej in nazaj in si pri tem pomagajte z opozorili sistema za pomoč pri parkiranju.

Vaša hitrost ne sme presegati približno 7 km/h.

Ko ste v položaju za speljevanje s parkirnega mesta, vas sistem obvesti, da je manever dokončan.

Ko je manever končan, kontrolna lučka ugasne in zasliši se zvočni signal.

Prekinitev manevra

Manever se prekine v naslednjih primerih:

- prevzamete volan;

- odprejo se vrata ali prtljažnik;

- vozilo je predolgo ustavljeno;

- ovira na poti vozila preprečuje dokončanje manevra;

- motor ugasne.

Če se manevriranje prekini, ugasne kontrolna lučka in zasliši se zvočni signal. Če želite nadaljevati manevriranje, pritisnite in držite stikalo za vklop sistema.

V tem primeru se na večfunkcijskem zaslonu prikaže razlog prekinitve.

Prepričajte se:

- da ste spustili volan in

- da so vsa vrata in prtljažnik zaprti in

- da ni nobene ovire na poti in

- da motor teče.

Preklic manevra

Manever se prekine v naslednjih primerih:

- pri pritisku na stikalo za vklop sistema;

- hitrost vozila presega 7 km/h;

- pri manevriranju ste opravili več kot 10 premikov naprej/nazaj;

- tipala za pomoč pri parkiranju so zamazana ali zamašena;

- kolesa vozila so se vrtela v prazno.

Ko je manever končan, kontrolna lučka ugasne in zasliši se zvočni signal.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Pazite, da je manevriranje vseskozi v skladu s cestnoprometnimi predpisi na cestah, kjer vozite.

- Voznik mora biti vedno pripravljen na nenadne nepredvidene dogodke, ki se lahko zgodijo med vožnjo: zato med manevriranjem vedno pazite, da v okolici vozila ni majhnih, ozkih premičnih ovir (kot so na primer otroci, živali, otroški vozički, kolesa, večji kamni, stebriček itd.) v mrtvem kotu.

- Sistem ne more zaznati predmetov, ki so v mrtvih kotih tipal.

- Pri manevriranju se volan lahko hitro obrača: rok ne stegujte v notranjost volanskega obroča in se prepričajte, da v notranjosti ni ničesar.

- Ves čas opazujte, da je parkirno mesto, ki ga je predlagal sistem, še vedno na voljo in neovirano.

- Sistem uporabljajte le pri vleki prikolice ali v primeru nameščenega sistema za vleko ali dodaten tovor v vozilu.