Nazaj na seznam

SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri različnih izvedenkah jih lahko sestavljajo:

- sistem proti blokiranju koles (ABS);

- sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESC) s kontrolo podkrmarjenja in sistemom za krmiljenje spodrsavanja;

- sistem za pomoč pri vožnji s prikolico;

- sistem za pomoč pri zaviranju v sili;

- sistem za nadzor oprijema;

- pomoč pri speljevanju v klanec.

Sistem proti blokiranju koles (ABS)

Pri močnem zaviranju sistem ABS preprečuje blokiranje koles in s tem zagotovi čim krajšo zavorno pot in stabilnost vozila.

V teh pogojih se med zaviranjem lahko izogibate raznim oviram na cestišču. Sistem skrajša zavorno pot tudi na spolzki podlagi (mokro cestišče...).

Voznik občuti delovanje sistema kot tresenje zavornega pedala. Sistem ABS v nobenem primeru ne izboljša »fizičnega« oprijema pnevmatik s cestiščem. Voznik mora torej obvezno voziti z običajno previdnostjo (in upoštevati varnostno razdaljo...).

Motnje pri delovanju:

- Vklopijo se © in x, na instrumenti plošči pa se prikažejo sporočila »Preverite ABS«, »CHECK BRAKING SYSTEM« in »Preverite ESC«, odvisno od vozila: izklopljeni so sistemi ABS, ESC in sistem za pomoč pri zaviranju. Zaviranje je kljub temu zagotovljeno;

- Vklopijo se x, D, © in ®, na instrumentni plošči pa se prikaže sporočilo »BRAKING SYSTEM FAULT«: opozarja na napako na zavornem sistemu.

V obeh primerih se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

V primeru zaviranja v sili vam priporočamo, da na zavorni pedal pritisnete močno in neprekinjeno. Torej ni potrebno večkratno zaporedno pritiskanje pedala. Sistem ABS prilagodi moč pritiska na pedal v zavornem sistemu.

Zaviranje je le delno zagotovljeno. V vsakem primeru pa je nenadno zaviranje nevarno, zato se morate ob prižigu teh lučk čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESC) s kontrolo podkrmarjenja in s sistemom za krmiljenje spodrsavanja

Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC

Ta sistem pomaga ohraniti kontrolo nad vozilom v “kritičnih” situacijah (ob izogibanju raznim oviram na cesti, izgubi oprijema pnevmatik v ovinkih...).

Princip delovanja

Tipalo na volanu zazna voznikovo obračanje volana.

Druga tipala, ki so porazdeljena po vozilu, merijo dejansko smer vožnje.

Sistem primerja voznikovo obračanje volana z dejansko smerjo vozila in slednjo po potrebi popravi, tako da zavira določena kolesa in/ali zmanjša moč motorja. Ob vključitvi sistema na instrumentni plošči utripa kontrolna lučka .

Kontrola podkrmarjenja

Ta sistem zagotavlja optimalno delovanje funkcije ESC v primeru izrazitega podkrmarjenja (ob izgubi oprijema na prednji premi).

Sistem za krmiljenje spodrsavanja

Ta sistem omejuje zdrsavanje pogonskih koles in nadzira vozilo pri speljevanju, pospeševanju in upočasnjevanju.

Princip delovanja

Sistem neprestano meri in primerja hitrost pogonskih koles s pomočjo tipal na kolesih ter izračunava njihovo zdrsavanje. Če se kolo vrti v prazno, ga sistem zavira, da meja vrtenja doseže stopnjo, ki omogoča ponoven oprijem kolesa s cestiščem.

Sistem prilagaja tudi število vrtljajev motorja stopnji oprijema koles s cestiščem, ne glede na to, kako močno voznik pritiska na plin.

Motnje pri delovanju

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na instrumentni plošči vklopita kontrolni lučki © in , prikaže se tudi sporočilo »Preverite ESC«, odvisno od vozila. V tem primeru sta ESC in sistem za krmiljenje spodrsavanja izključena.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Te funkcije predstavljajo dodatno pomoč v kritičnih situacijah pri vožnji in omogočajo, da vozilo obdrži izbrano smer vožnje.

Te funkcije nikoli ne nadomestijo ukrepov voznika. Za vozilo še vedno veljajo omejitve, zato vas ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji. Zato te funkcije torej ne morejo v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili

To je sistem, ki dopolnjuje sistem ABS in prispeva h krajši zavorni poti vozila.

Princip delovanja

Sistem lahko ob pritisku zavornega pedala zazna primer zaviranja v sili. V takem primeru se v trenutku razvije maksimalna pomoč pri zaviranju, ki lahko sproži regulacijo ABS.

Zaviranje ABS traja, dokler ne popusti pritisk na zavornem pedalu.

Prižig varnostnih utripalk

Pri nekaterih vozilih se slednje lahko prižgejo pri močnem zaviranju.

Funkcija predvidevanja zaviranja

Pri nekaterih izvedenkah vozila sistem predčasno predvidi zaviranje za krajšo zavorno pot, ko hitro dvignete nogo s pedala za plin.

Pri uporabi regulatorja hitrosti:

- če uporabite pedal plina, se sistem lahko vključi, ko sprostite pedal;

- če ne uporabite pedala plina, se sistem ne vključi.

Motnje pri delovanju

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »CHECK BRAKING SYSTEM«, ki ga spremlja opozorilna lučka ©.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Te funkcije predstavljajo dodatno pomoč v kritičnih situacijah pri vožnji in omogočajo, da vozilo obdrži izbrano smer vožnje.

Te funkcije nikoli ne nadomestijo ukrepov voznika. Za vozilo še vedno veljajo omejitve, zato vas ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji. Zato te funkcije torej ne morejo v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

Nadzor oprijema

Če je vozilo ustrezno opremljeno, nadzor oprijema omogoča lažji nadzor nad vozilom na cestah s slabšim oprijemom (neutrjen teren itd.).

Pnevmatike

Če je pnevmatike treba zamenjati, montirajte na vozilo pnevmatike iste znamke, tipa, dimenzij in profila (ali sestave), kot so originalne.

Pnevmatike morajo torej biti enake originalnim oziroma take, kot jih priporoča predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.

Način »Cesta«

Ob zagonu vozila se prižge kontrolna lučka na gumbu 1 in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »STANDARD ROAD MODE ON«.

Ta položaj omogoča optimalno uporabo v običajnih cestnih razmerah (suha, vlažna, rahlo zasnežena cesta itd.).

V načinu »Cesta« se uporabljajo funkcije za krmiljenje spodrsavanja.

Način »Neutrjen teren«

Obrnite gumb 1: vgrajena kontrolna lučka se vklopi, na instrumentni plošči pa se prikaže sporočilo »NON GRIP ROAD MODE ON«.

Ta položaj omogoča optimalno vožnjo po neutrjenem terenu (blato, pesek, odpadlo listje itd.). V načinu »Neutrjen teren« se uporabljajo funkcije za krmiljenje spodrsavanja. Pri hitrosti, višji od približno 40 km/h, sistem samodejno preklopi v način »Cesta« in prižge se kontrolna lučka na gumbu 1.

Način »Expert«

Obrnite gumb 1: vgrajena kontrolna lučka se vklopi, na instrumentni plošči pa se prikaže sporočilo »ALL ROADSMODE ON«.

V tem položaju je število vrtljajev motorja pod nadzorom voznika. Pri hitrosti, višji od približno 40 km/h, sistem samodejno preklopi v način »Cesta« in prižge se kontrolna lučka na gumbu 1.

Pomoč pri speljevanju v klanec

Glede na naklon vzpetine ta sistem pomaga vozniku pri speljevanju v klanec. Ta mehanizem glede na naklon samodejno zategne zavore in prepreči zdrs vozila nazaj medtem, ko voznik dvigne nogo z zavornega pedala, da bi pritisnil na pedal za plin.

Delovanje sistema

Deluje samo takrat, ko je prestavna ročica v vključenem prestavnem razmerju in ne v praznem teku (pri avtomatskem menjalniku ne sme biti izbran položaj N ali P) in ko je vozilo popolnoma zaustavljeno (pritisk na zavorni pedal).

Sistem zadrži vozilo približno 2 sekundi. Potem zavore postopoma popustijo (vozilo se pomika glede na naklon).

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec ne more popolnoma preprečiti pomikanja vozila nazaj v vseh primerih (zelo velik nagib itd.).

Voznik lahko v vsakem primeru pritisne na zavorni pedal in tako prepreči pomikanje vozila nazaj.

Pomoči pri speljevanju v klanec se ne sme uporabljati pri daljšem postanku: uporabite zavorni pedal.

Ta funkcija ni namenjena za dolgotrajnejšo zaustavitev vozila na mestu.

Če je treba zaustaviti vozilo, pritisnite na zavorni pedal.

Voznik mora biti še posebej pazljiv pri vožnji po spolzkih tleh in površinah s slabšim oprijemom.

Obstaja nevarnost resnih poškodb.