Nazaj na seznam

BRISANJE IN PRANJE ZADNJEGA STEKLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Brisalec zadnjega stekla z intervalnim delovanjem glede na hitrost vožnje

Pri vključenem kontaktu zasukajte zunanji obroček ročice 1 tako, da poravnate oznako 2 z zgornjim simbolom.

Hitrost brisanja se spreminja glede na hitrost vožnje.

p Brisanje in pranje zadnjega stekla

Pri vključenem kontaktu zasukajte zunanji obroček ročice 1 tako, da poravnate oznako 2z zgornjim simbolom.

Ko ročico spustite, se vrne v položaj brisanja zadnjega stekla.

Posebnost

Če je vključeno brisanje prednjega stekla ali če je vklopljen samodejni način delovanja brisalcev, se pri vključitvi vzvratne prestave vključi tudi brisalec zadnjega stekla z intervalnim delovanjem.

Pri posegih pod pokrovom motornega prostora se prepričajte, da je ročica za upravljanje brisalcev stekel v izklopljenem položaju.

Obstaja nevarnost poškodb.

Pred kakršnim koli posegom na zadnjem steklu (pranje vozila, odmrzovanje, čiščenje stekla itd.) pomaknite ročico 1 v položaj mirovanja.

Obstaja nevarnost telesnih poškodb ali okvar na napravah.

Preverjajte stanje metlic brisalcev. Njihova življenjska doba je odvisna od vas:

- ostati morajo čisti: metlice in zadnje steklo redno čistite z milnico;

- ne uporabljajte brisalcev pri suhem zadnjem steklu;

- če brisalcev dalj časa ne uporabljate, jih ločite od zadnjega stekla.

Zamenjajte metlice, ko brisanje ni več zadovoljivo: približno enkrat letno.

Pred uporabo zadnjega brisalca se prepričajte, da noben predmet, ki ga prevažate, ne ovira njegovega hoda.

Za odpiranje ali zapiranje prtljažnih vrat ne uporabljajte ročice brisalca.