Nazaj na seznam

PREDRTA PNEVMATIKA, REZERVNO KOLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

V primeru predrtja

Glede na vozilo imate na voljo garnituro za polnjenje pnevmatik ali rezervno kolo (glejte naslednje strani).

Vozilo z opozorilnikom za izgubo tlaka v pnevmatikah

Če pnevmatike niso zadostno napolnjene (predrta pnevmatika, nizek tlak v njej itd.), na instrumentni plošči zasveti opozorilna lučka . Glejte razdelek »Opozorilnik za izgubo tlaka v pnevmatikah« v 2. poglavju.

Če vozilo parkirate ob robu ceste, morate ostale udeležence v prometu opozoriti na prisotnost svojega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki je predpisan po lokalni zakonodaji države, v kateri vozite.

Če je bilo rezervno kolo hranjeno več let, ga dajte v pregled vašemu serviserju, ki bo preveril, ali je še ustrezno in se lahko varno uporablja.

Vozilo, opremljeno z rezervnim kolesom drugačne velikosti od ostalih štirih koles na vozilu:

- Na isto vozilo ne montirajte nikoli več kot eno rezervno kolo.

- Glede na to, da je predrto kolo večje kot rezervno kolo, bo višina podvozja manjša.

- čim prej zamenjajte rezervno kolo z enakim originalnemu.

- Pri vožnji z rezervnim kolesom, ki mora biti zgolj začasna rešitev, ne smete preseči hitrosti, označene na nalepki na kolesu.

- Zaradi montaže tega kolesa se lahko vozilo drugače obnaša. Izogibajte se naglemu pospeševanju ali upočasnjevanju ter zmanjšajte hitrost pri vožnji v ovinek.

- Če morate uporabiti snežne verige, namestite rezervno kolo na zadnjo premo ter preverite tlak v pnevmatikah.

Rezervno kolo

- Odprite prtljažna vrata;

- dvignite talno oblogo;

- dvignite pokrov 1 in ga odstranite;

- izvlecite garnituro orodja, tako da jo primete za njene ročice;

Pri vozilih, ki so opremljena s tem, pazite, da ne poškodujete nizkotonskega zvočnika 3, ko odstranjujete pokrov 1 in garnituro orodja. Poškodbe lahko ovirajo pravilno delovanje nizkotonskega zvočnika.

Na nalepki 2 je opisano delovanje vretena rezervnega kolesa.

- odvijte matico 4 v obratni smeri urnih kazalcev, tako da jo je mogoče popolnoma odstraniti, nato položite dlan na predel A kljuke 5 in potisnite proti prednjemu delu vozila. Kolo se sname z vozila;

- potegnite kolo k sebi;

- pustite kolo v ležečem položaju in iztaknite žično potego 6 iz njenega ležišča 7.

Snemite kolo z njegovega nosilca.

Ob pritisku na ročico 5 se kolo sprosti in pade pod vozilo; pazite, da se ne poškodujete.

Pazite, da ni nikogar v bližini spodnjega dela vozila.

Ne dotikajte se izpušnih cevi, da se ne opečete.

Ponovna namestitev kolesa

Za izvedbo tega postopka mora biti žična potega odvita.

Odvijanje žične potege, če se je sama navila na navijalni boben:

- povlecite za ročico, da odvijete žično potego;

- pritisnite gumb pod ročico 5, da ostane žična potega odvita, in spuščajte slednjo navzdol;

- primite žično potego pod vozilom.

Sedaj lahko namestite kolo.

Po zamenjavi kolesa namestite sneto kolo na nosilec 8, tako da je ventil obrnjen proti tlom. Pripnite žično potego 6 v njeno ležišče 7 in potisnite kolo pod prtljažnik.

Pazite, da bo jeziček 9 obrnjen proti zadnjemu delu vozila.

Postavite se za vozilo in potegnite za ročico 5, da dvignete kolo do njegove pritrditve na podvozju.

Na vozilo ni mogoče namestiti kolesa, ki je večje od 15''.

Pazite, da se medtem ko potiskate ročico, nihče s prsti ne približa žični potegi: nevarnost poškodb.

Učvrstitev sistema

- Pritisnite na matico 4 in jo do konca privijte, da se zaskoči. pri zategovanju je potrebnih več obratov. Ta postopek je nujno potreben za pravilno pričvrstitev kolesa;

- ponovno namestite ročico 5 v njeno ležišče;

- zaprite garnituro z orodjem;

- ponovno namestite pokrov 1 in ga spustite ter namestite še talno oblogo prtljažnika.

Opomba: če se garnitura z orodjem ne zaskoči, preverite zategnitev matice 4 in pravilno namestitev ročice 5.

Posebnosti

Nosilec rezervnega kolesa mora biti med vožnjo vedno nameščen, čeprav na njem ni rezervnega kolesa, sicer lahko v notranjost priteka voda.

Če ga morate sprostiti, ko na njem ni kolesa, potisnite sredino nosilca proti tlom in istočasno pritisnite na ročico 5.

Pri vozilih, ki so opremljena s tem, pazite, da ne poškodujete nizkotonskega zvočnika 3, ko menjate garnituro orodja in pokrov 1. Poškodbe lahko ovirajo pravilno delovanje nizkotonskega zvočnika.

Sistem se sme uporabljati samo s kolesi, ki so v originalni opremi vozila oziroma s popolnoma enakimi kolesi.

Za pravilno pričvrstitev kolesa obvezno upoštevajte postopek za zategnitev matice.