Nazaj na seznam

REGULATOR HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator hitrosti je funkcija, ki vam pomaga ohranjati izbrano konstantno hitrost ali tako imenovano regulirano hitrost.

To hitrost lahko stalno nastavljate pri višji hitrosti od 30 km/h.

Funkcija regulatorja hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Funkcija nikoli ne ukrepa namesto voznika.

Ta funkcija torej ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikovega upoštevanja omejitev hitrosti, voznikove pazljivosti in odgovornosti (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo, in mora biti vedno pripravljen na zaviranje).

Regulatorja hitrosti se ne sme uporabljati v gostem prometu, na ovinkasti ali spolzki cesti (poledica, akvaplaning, gramoz) in v neugodnih vremenskih pogojih (megla, dež, bočni veter …).

Obstaja nevarnost nesreče.

Stikala in gumbi za upravljanje

1 Glavno stikalo za vklop/izklop

2 Vključitev, shranjevanje in zviševanje regulirane hitrosti (+)

3 Zniževanje regulirane hitrosti (-).

4 Vključitev s priklicem shranjene regulirane hitrosti (R).

5 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo regulirane hitrosti) (O).

Vklop

Pritisnite stikalo 1 na strani .

Zasveti zelena kontrolna lučka 7 in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »TEMPOMAT« s črticami, kar pomeni, da je vključena funkcija regulatorja hitrosti in da je treba nastaviti regulirano hitrost.

Vključitev funkcije regulatorja hitrosti

Pri ustaljeni hitrosti vožnje (nad 30 km/h) pritisnite na stikalo 2 (+): funkcija se vključi in trenutna hitrost se shrani v spomin.

Regulirana hitrost nadomesti črtice, vključitev regulatorja pa je potrjena tako, da zasveti zelena kontrolna lučka 6 poleg lučke 7.

Vožnja

Ko je regulirana hitrost shranjena in je funkcija regulacije hitrosti vključena, lahko dvignete nogo s pedala za plin.

Spreminjanje regulirane hitrosti

Nastavljeno regulirano hitrost lahko spreminjate z zaporednimi pritiski na:

- stikalo 2 (+) za povečanje hitrosti,

- stikalo 3 (-) za zmanjšanje hitrosti.

Prekoračitev regulirane hitrosti

Regulirano hitrost lahko v vsakem trenutku prekoračite tako, da pritisnete na pedal za plin. Med prekoračitvijo hitrosti vas o njej obvešča utripanje regulirane hitrosti na instrumentni plošči.

Nato odmaknite nogo s pedala za plin: vozilo se po nekaj sekundah samodejno vrne na prvotno regulirano hitrost.

Onemogočeno ohranjanje regulirane hitrosti

Pri vožnji po strmem klancu navzdol sistem ne more ohraniti regulirane hitrosti: na to vas opozori utripajoča shranjena hitrost na instrumentni plošči.

Pozor: noge morate imeti vedno v bližini pedalov, da se boste v sili lahko hitro odzvali.

Spreminjanje regulirane hitrosti

Nastavljeno regulirano hitrost lahko spreminjate z zaporednimi pritiski na:

- stikalo 2 (+) za povečanje hitrosti,

- stikalo 3 (-) za zmanjšanje hitrosti.

Funkcija regulatorja hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Prekoračitev regulirane hitrosti

Regulirano hitrost lahko v vsakem trenutku prekoračite tako, da pritisnete na pedal za plin. Med prekoračitvijo hitrosti vas o njej obvešča utripanje regulirane hitrosti na instrumentni plošči.

Nato odmaknite nogo s pedala za plin: vozilo se po nekaj sekundah samodejno vrne na prvotno regulirano hitrost.

Onemogočeno ohranjanje regulirane hitrosti

Pri vožnji po strmem klancu navzdol sistem ne more ohraniti regulirane hitrosti: na to vas opozori utripajoča shranjena hitrost na instrumentni plošči.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Funkcija preide v stanje pripravljenosti, če pritisnete na:

- stikalo 5 (O) ;

- zavorni pedal;

- pedal sklopke ali ko premaknete izbirno ročico v nevtralni položaj pri vozilih z avtomatskim menjalnikom.

V vseh treh primerih ostane regulirana hitrost shranjena in na instrumentni plošči se izpiše sporočilo »V SPOMINU«.

Prehod funkcije v stanje pripravljenosti potrdi ugasnjena kontrolna lučka .

Ponoven vklop regulacije hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete, vendar morate najprej preveriti, ali so prometne razmere za to primerne (gostota prometa, stanje cestišča, vremenski pogoji …). Pritisnite stikalo 4 (R), če je hitrost vozila večja od 30 km/h.

Ob priklicu shranjene hitrosti je vključitev regulatorja hitrosti potrjena s prižigom kontrolne lučke .

Opomba: če je shranjena hitrost veliko večja od trenutne hitrosti vožnje, vozilo močno pospeši, da doseže to hitrost.

Ko je regulator hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko ponovno vključite s pritiskom na stikalo 2 (+), vendar se ne upošteva shranjena hitrost, ampak trenutna hitrost vozila.

Izključitev funkcije

Funkcijo regulatorja hitrosti prekinete s pritiskom stikala 1: v tem primeru hitrost ni več shranjena. Izključitev funkcije potrjujeta ugasnjeni zeleni kontrolni lučki in na instrumentni plošči.

Vključitev stanja pripravljenosti ali izključitev funkcije regulatorja hitrosti ne povzroči naglega zmanjšanja hitrosti: pritisniti morate na zavorni pedal.