Nazaj na seznam

ROČNA KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stikala za upravljanje

1 Uravnavanje temperature zraka

2 Nastavitev količine dovajanega zraka

3 Klimatska naprava

4 Porazdelitev zraka v notranjosti

5 Ogrevanje/sušenje zadnjega stekla in, pri nekaterih izvedenkah vozila, zunanjih ogledal

6 Reciklaža zraka.

Vključitev ali izključitev klimatske naprave

(odvisno od izvedbe vozila)

Z gumbom 3 lahko vključite (prižgana lučka) ali izključite (ugasnjena lučka) delovanje klimatske naprave.

Vključitev ni možna, če je gumb 2 v položaju OFF.

Uporaba klimatske naprave omogoča:

- znižanje temperature v notranjosti potniškega prostora;

- hitrejšo odrositev stekel.

Porazdelitev zraka v notranjosti

Možnih je pet razporeditev zraka. Za izbiro ustrezne razporeditve zraka obračajte gumb 4.

W Ves zrak je usmerjen do rež za dovajanje zraka na vetrobransko steklo in na prednja bočna stekla.

i Zrak je usmerjen do vseh zračnikov, do rež za dovod zraka na prednja bočna stekla, na vetrobransko steklo in k nogam potnikov.

ó Skoraj ves zrak je usmerjen k nogam potnikov.

G Zrak je usmerjen do zračnikov na armaturni plošči, k nogam potnikov na prednjih sedežih in glede na vozilo, do potnikov v drugi vrsti sedežev.

J Ves zrak je usmerjen samo do zračnikov na armaturni plošči.

Gumb za vključitev reciklaže zraka

Pritisnite gumb 6: prižge se vgrajena kontrolna lučka. Pri tem načinu delovanja zrak v notranjosti kroži brez dotoka zunanjega zraka.

Reciklaža zraka omogoča:

- izolacijo notranjosti pred zunanjim zrakom (v bolj onesnaženih območjih...);

- hitrejše hlajenje potniškega prostora.

Nastavitev količine dovajanega zraka

Pomikajte ročico 2. Bolj kot je gumb usmerjen v desno, večja je količina dovajanega zraka. Če želite zapreti dotok zraka, prestavite gumb 2 v položaj »OFF«.

Sistem je izključen: v potniški prostor ne prihaja nič zraka (pri mirujočem vozilu), med vožnjo pa lahko občutite rahel pretok zraka.

Hitro sušenje stekel

Pomaknite gumbe 12 in 4 na položaje W:

- zunanji zrak,

- najvišja temperatura,

- sušenje stekel.

Uravnavanje temperature zraka

Zasukajte gumb 1 glede na želeno temperaturo. Čim bolj je oznaka v rdečem območju, višja je temperatura.

Pri daljši uporabi klimatske naprave lahko pride do prevelike ohladitve potniškega prostora. Za zvišanje temperature zasukajte gumb 1 v desno.

Gretje zadnjega stekla (za odstranitev ledu in rose)

Pri delujočem motorju pritisnite tipko 5. Prižge se ustrezna kontrolna lučka delovanja.

Ta funkcija omogoča hitro sušenje zadnjega stekla in ogrevanih zunanjih ogledal (za vozila, ki so s tem opremljena).

To funkcijo izključite s ponovnim pritiskom gumba 5.

Drugače se sušenje stekla izključi samodejno.

Daljša izolacija potniškega prostora pred zunanjim zrakom lahko povzroči zarositev bočnih in vetrobranskega stekla in nekoliko neprijeten vonj v notranjosti. Zato priporočamo, da vključite običajen način prezračevanja (zunanji zrak) s ponovnim pritiskom na gumb 6, takoj ko reciklaža zraka ni več potrebna.

V položajih W in i je onemogočen vklop reciklaže zraka zato, da se vetrobransko steklo ne bi zarosilo, prižge pa se klimatska naprava. Kontrolna lučka na gumbu 3 se ne prižge.