Nazaj na seznam

ZADNJE IN STRANSKE LUČI: zamenjava žarnic

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Petvratna različica

Pozicijske/zavorne luči in smerokaz

Odprite prtljažna vrata, odvijte vijake 1.

Če želite odstraniti sklop luči, najprej dovolj odmaknite zunanji rob (gib A), da odstranite sponko 3, in nato povlecite luč v smeri nazaj (gib B).

Previdno odstranite nosilec žarnice, tako da sprostite sponke 4, nato pa rahlo privzdignite nosilec žarnice in sprostite sponko 2.

Zamenjajte žarnico.

Ponovno nastavite nosilec žarnice in potiskajte sklop do dna, dokler se ne zaskoči.

Preverite, ali je luč dobro blokirana.

Privijte vijake 1.

5 Pozicijska in zavorna luč

Vrsta žarnice: P21/5W.

6 Kontrolna lučka smerokazov

Vrsta žarnice: PY21W.

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

Priporočamo vam, da imate v vozilu vedno komplet rezervnih žarnic in varovalk, ki jih lahko dobite pri pooblaščenih predstavnikih servisno-prodajne mreže za vaše vozilo.

Petvratna različica

(odvisno od izvedenke vozila)

Pozicijska/zavorna luč 8

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Kontrolna lučka smerokazov

Odprite prtljažna vrata, odvijte vijake 7.

Če želite odstraniti sklop luči, ga najprej odmaknite proti zunanjemu robu (premik A) toliko, da sprostite sponke 9, nato pa povlecite sklop luči nazaj (premik B).

Zamenjajte žarnico.

Preverite, ali je luč dobro blokirana.

Privijte vijake 1.

10 Kontrolna lučka smerokazov

Vrsta žarnice: PY21W.

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.

Priporočamo vam, da imate v vozilu vedno komplet rezervnih žarnic in varovalk, ki jih lahko dobite pri pooblaščenih predstavnikih servisno-prodajne mreže za vaše vozilo.

Izvedba break

Pozicijske/zavorne luči in smerokaz

Odpnite pokrov za dostop do matice 11.

Odvijte matico 5.

Odvijte vijake 12.

Povlecite sklop luči v smeri nazaj (gib C).

Previdno odstranite nosilec žarnice, tako da sprostite sponke 13, nato rahlo povlecite nosilec žarnice.

Zamenjajte žarnico.

Ponovno namestite nosilec žarnice in potiskajte sklop do dna, dokler se ne zaskoči.

Preverite, ali je luč dobro blokirana.

Privijte vijake 12 in matico 11.

Zapnite pokrov.

14 Pozicijska in zavorna luč

Vrsta žarnice: P21/5W

15 Kontrolna lučka smerokazov

Vrsta žarnice: PY21W.

Petvratne različice in različice break

Meglenke in luči za vzvratno vožnjo 16

Odprite prtljažna vrata.

Odpnite pokrov 17 in ga odstranite.

Nosilec žarnice 18 obračajte v obratni smeri vrtenja urinih kazalcev in zamenjajte žarnico.

Pri ponovni namestitvi ravnajte v obratnem zaporedju.

Po zamenjavi žarnice pravilno namestite po- krov 17.

Luč za vzvratno vožnjo

Vrsta žarnice: H21W.

Zadnja meglenka

Vrsta žarnice: H21W.

Meglenke 19 in luči za vzvratno vožnjo 20

(odvisno od izvedenke vozila)

Odprite prtljažna vrata.

Opomba: odvisno od vozila, pri nekaterih so luči za vzvratno vožnjo in meglenke zamenjane.

Odpnite pokrov 21 in ga odstranite.

Nosilec žarnice 22 obračajte v obratni smeri vrtenja urinih kazalcev in zamenjajte žarnico.

Pri ponovni namestitvi ravnajte v obratnem zaporedju.

Po zamenjavi žarnice pravilno namestite po- krov 21.

Luč za vzvratno vožnjo

Vrsta žarnice: H21W.

Zadnja meglenka

Vrsta žarnice: H21W.

Tretja zavorna luč 23

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Lučke za osvetlitev registrske tablice 24

- Odpnite luč tako, da pritisnete jeziček 25;

- snemite pokrovček lučke, da boste lahko prišli do žarnice.

Vrsta žarnice: W5W.

Bočni smerokazi z žarnicami 26

- Odpnite smerokaz 26 (uporabite ploščati izvijač ali podobno orodje, ki ga vstavite v D, da smerokaz nagnete v smeri proti sprednjemu delu vozila);

- nosilec žarnice obrnite za četrt obrata in izvlecite žarnico.

Vrsta žarnice: WY5W.

Bočni smerokazi LED

(odvisno od izvedenke vozila)

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Žarnice so pod tlakom in se lahko ob zamenjavi razletijo.

Obstaja nevarnost poškodb.