Nazaj na seznam

AVTOMATSKI MENJALNIK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Shema A položaja izbirne ročice 3

1: nevtralni položaj izbirne ročice

2: gumb P: parkiranje

R: vzvratna vožnja

N : nevtralno (prazen tek, parkiranje)

D: avtomatski način

+: ročni preklop v višjo prestavo

-: ročni preklop v nižjo prestavo

Shema B na instrumentni plošči

- Vključena prestava se pokaže v polju 5;

- Funkcije, ki so na voljo, so v barvi prostorske osvetlitve, ki jo izbere voznik;

- Funkcije, ki niso na voljo, so sive barve, razen položaja P 4, ki izgine s sheme pri hitrosti nad približno 3 km/h.

Preverite, da gorita kontrolna lučka P na instrumentni plošči in kontrolna lučka na gumbu 2, preden zapustite vozilo.

Nevarnost premikanja vozila.

Aktivacija položaja P (gumb 2)

Ko je vozilo zaustavljeno, pri delujočem motorju ali vključenem kontaktu pritisnite gumb 2, da prestavite v položaj P. Opozorilna lučka na gumbu 2 zasveti oranžno, ko menjalnik prestavite v položaj za parkiranje.

Deaktivacija položaja P (gumb 2)

Pri ustavljenem vozilu in delujočem motorju pritisnite zavorni pedal in premaknite izbirno ročico v izbrani položaj R, N ali D.

Če zavorni pedal ni pritisnjen, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Pritisnite zavoro« in prižge kontrolna lučka .

Če položaj R ali D ni vključen, se na instrumentni plošči prikaže N in ugasne kontrolna lučka na gumbu 2..

Opomba

- Če voznik odpre vrata, da bi zapustil vozilo, ko položaj P ni vključen, se zasliši zvočni signal in prikaže sporočilo »Ni v položaju P« na instrumentni plošči.

- Opozorilna lučka zasveti vsakič, ko je treba pritisniti zavorni pedal zaradi preklopa položaja samodejnega menjalnika.

Preklop v prazni tek

Pri ustavljenem vozilu in delujočem motorju pritisnite zavorni pedal in premaknite izbirno ročico 3 v levo:

- približno eno sekundo jo pridržite v tem položaju, dokler se na instrumentni plošči ne prikaže N v beli barvi, in jo nato spustite

ali

- jo takoj spustite.

Opomba: če je izbrana prestava R ali D, ni treba pritisniti zavornega pedala za preklop v položaj N.

Če se prikaže »Preverite samod.menjalnik «, »Napaka pri položaju P AM« ali »Električna okvara NEVARNO« oziroma v primeru težav z akumulatorjem, blokirajte vozilo z avtomatsko parkirno zavoro.

Vožnja z avtomatskim načinom prestavljanja

Pri ustavljenem vozilu in delujočem motorju, ko je prestava v položaju P, N ali R, pritisnite zavorni pedal in premaknite izbirno ročico v levo in nato nazaj ter jo spustite.

Če eden od pogojev ni izpolnjen, utripa D približno pet sekund in na instrumentni plošči se za približno 15 sekund prikaže sporočilo »Pritisnite zavoro«.

V večini voznih razmer vam je potem ne bo več treba premikati: avtomatika bo samodejno vključevala posamezne prestave v najugodnejših trenutkih, pri ustreznem številu vrtljajev motorja ter glede na vrsto cestišča, obtežitev vozila in izbrani način vožnje.

Opomba: pri delujočem motorju, hitrosti vozila med 0 in 10 km/h ter vklopljenem položaju N ali R ni treba pritisniti zavornega pedala za preklop v položaj D. To je koristno pri parkirnih manevrih, ki zahtevajo več izmeničnih preklopov med vožnjo naprej in vzvratno prestavo.

Varčna vožnja

Med vožnjo naj bo izbirna ročica vedno v položaju D. Pedal plina pritiskajte z občutkom in menjalnik bo samodejno zamenjal prestavo pri nižjem številu vrtljajev motorja.

Pospeševanje in prehitevanje

Do konca pohodite pedal za plin (preko trde točke pedala).

Mogoče je tudi mestoma prestaviti v nižjo prestavo zaradi prehitevanja s preklopom izbirne ročice v položaj »-«.

Preklop v vzvratno prestavo

Pri ustavljenem vozilu, delujočem motorju in vklopljenem položaju P, N ali D pritisnite zavorni pedal ter premaknite izbirno ročico v levo in naprej, nato pa jo spustite.

Če zavorni pedal ni pritisnjen, se zasliši zvočni signal, položaj R utripa približno pet sekund na shemi, ki se prikaže na instrumentni plošči, ter se prikaže sporočilo »Pritisnite zavoro« za približno 15 sekund.

Opomba: pri delujočem motorju, hitrosti vozila med 0 in 10 km/h ter vklopljenem položaju N ali D ni treba pritisniti zavornega pedala za preklop v položaj R. To je koristno pri parkirnih manevrih, ki zahtevajo več izmeničnih preklopov med vožnjo naprej in vzvratno prestavo.

Vožnja z ročnim načinom prestavljanja

Vožnja z začasnim ročnim načinom prestavljanja

Začasni ročni način prestavljanja je mogoče izbrati le, če je avtomatski način D predhodno vključen in je hitrost vozila nad približno 10 km/h.

Ko je enkrat D vključen, premaknite izbirno ročico 3:

- nazaj +, če želite prestaviti v višjo prestavo;

- naprej -, če želite prestaviti v nižjo prestavo.

Vključena prestava se prikaže desno od oznake D na instrumentni plošči.

Posebni primeri

V določenih primerih vožnje (npr. zaščita motorja, vključitev elektronskega sistema za nadzor stabilnosti vozila: ESC...) lahko »avtomatika« sama preklopi v ustrezno prestavo.

Želeno prestavo bo avtomatika obdržala za čas, ki ga bo določila glede na strmino in način vožnje voznika.

Avtomatika bo prevzela nadzor, ko se ta čas izteče, in bo takrat lahko sprožila menjavo avtomatske prestave.

Prav tako lahko avtomatika zavrne menjavo prestave in tako prepreči »napačne premike«: v tem primeru nekaj sekund utripa prikaz prestave + ali - in zasliši se zvočni signal.

Vožnja s trajnim ročnim načinom prestavljanja

Trajni ročni način prestavljanja je mogoče izbrati le, če je bil avtomatski način D predhodno vključen in je hitrost vozila nad približno 10 km/h.

Ko je način D vključen, premaknite in zadržite izbirno ročico 3 približno eno sekundo:

- nazaj +, če želite prestaviti v višjo prestavo;

- naprej -, želite prestaviti v nižjo prestavo.

Posebnost v zvezi s funkcijo Stop and Start: če želite odpeti voznikov varnostni pas, preden motor preide v stanje pripravljenosti zaradi funkcije Stop and Start, se prepričajte, da je menjalnik v položaju P. Na instrumentni plošči zasveti kontrolna lučka P , ki to potrdi. Nevarnost premikanja.

Vključena prestava se najprej prikaže desno ob oznaki D na instrumentni plošči, nato se prikaže oznaka M ob vključeni prestavi pod znakom +, ko je vključen trajni ročni način prestavljanja.

Če želite preklopiti iz trajnega ročnega načina prestavljanja v avtomatski način, premaknite izbirno ročico proti D

Vključitev katere koli druge razpoložljive prestave, načina P ali R ali N, preklopi iz trajnega ročnega načina prestavljanja.

Posebni primeri

V določenih primerih vožnje (npr. zaščita motorja) se prestava lahko samodejno spremeni, če obstaja nevarnost previsokega števila vrtljajev ali število vrtljajev postaja prenizko. Vendar trajni ročni način prestavljanja ostaja vključen. Podobno lahko menjalnik prepreči menjavo prestave, če gre za napačno potezo. V tem primeru kot opozorilo nekaj sekund utripa prikaz izbrane prestave + ali -.

Parkiranje vozila

Pri zaustavitvi motorja s pritiskom na gumb za zaustavitev motorja se samodejno vključi položaj P poleg avtomatske parkirne zavore pri vozilih, ki so opremljena z njo. Na instrumentni plošči se prikaže P in prižge se kontrolna lučka P.

Posebni primeri

Ker se položaj P samodejno vključi pri zaustavitvi motorja, je včasih treba prestaviti vozilo v položaj N, na primer pri nekaterih avtopralnicah.

Položaj N se lahko vključi, preden se odprejo voznikova vrata in največ do približno 25 sekund po zaustavitvi motorja.

Po tem času ali potem, ko so bila odprta voznikova vrata, je treba ponovno vključiti kontakt, da se izključi položaj P.

Pri delujočem motorju in samodejnem menjalniku v položaju D, R, N ali M ter brez pritiska na zavorni pedal se ob odpiranju voznikovih vrat na instrumentni plošči prikažeta sporočili »Ni v položaju P« in »Prestavite v P«.

Pri zaustavljenem motorju in samodejnem menjalniku v položaju N (prosti tek), se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Ni v položaju P«.

Pri izgubi informacij na instrumentni plošči ustavite in blokirajte vozilo z avtomatsko parkirno zavoro ali z gumbom P.

Nikoli ne zapuščajte vozila pri delujočem motorju, ne da bi predhodno vključili položaj za parkiranje P.

Izjemni primeri

- Če vrsta cestišča in ovinki ne omogočajo vožnje z avtomatskim načinom prestavljanja (npr. gorske ceste), je priporočljivo, da preidete na začasni ali trajni ročni način prestavljanja.

Ročno prestavljanje je v tem primeru priporočljivo zato, da se izognete zaporednemu prestavljanju, ki ga pri vzpenjanju vsili avtomatika, in da lahko pri dolgotrajni vožnji navzdol izkoristite zaviranje z motorjem.

- Da v zelo hladnem vremenu motor ne bi ugasnil, počakajte, da se motor nekoliko segreje, in šele nato premaknite izbirno ročico iz položaja P ali N v položaj D ali R.

Časovna obdobja za vzdrževanje

Glejte dokument za vzdrževanje vozila ali se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila in tako preverite, ali je treba za samodejni menjalnik izvesti vzdrževalni poseg.

Če servisnega posega ni treba izvesti, olja ni treba dolivati.

Motnje pri delovanju

- Če se med vožnjo na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite samod.menjalnik «, je to znak za okvaro.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

- Če se med vožnjo na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Pregrevanje samod.menjalnika«, se ustavite, da se menjalnik ohladi.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

- Vleka vozila z avtomatskim menjalnikom: glejte 5. poglavje, podpoglavje »Vleka«.

V zelo hladnem vremenu lahko sistem prepreči preklop v ročni način prestavljanja, dokler menjalnik ne doseže ustrezne temperature.

Če med manevriranjem udarite v podvozje vozila (na primer: udarec ob mejnik, višji pločnik ali drugo urbano opremo), se vozilo lahko poškoduje (na primer: deformacija preme).

Da ne bi prišlo do nesreče, naj vozilo pregleda predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.