Nazaj na seznam

DODATNA KLIMATSKA NAPRAVA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Upravljalna plošča

Dodatna klimatska naprava napaja zračnike 3 v tretji vrsti, da pripomore k toplotnemu ugodju v drugi in tretji vrsti.

Deluje izključno na pretok hladnega zraka, ki se dovaja v potniški prostor:

Lahko se vključi ali izključi s tipkami na večfunkcijskem zaslonu 1 ali z upravljalno ploščo zadaj 2.

Uporaba klimatske naprave omogoča:

- znižanje temperature v notranjosti potniškega prostora;

- hitrejše sušenje zarošenih stekel.

Vklop ali izklop

Na večfunkcijskem zaslonu pritisnite tipko 4.

Način AUTO

Pritisnite tipko 6. Sistem prilagaja jakost prezračevanja, da doseže in vzdržuje toplotno udobje.

Način OFF

Če želite to funkcijo izključiti, pritisnite tipko 5.

Opomba: pri teh dveh načinih je upravljalna plošča zadaj 2 zaklenjena, o čemer vas obvesti prižgana kontrolna lučka 9.

Način MANUAL

Če jo želite vključiti, pritisnite tipko 7. Upravljalna plošča zadaj 2 se vključi, kontrolna lučka 9 pa ugasne.

Na upravljalni plošči zadaj 2 pomaknite oznako 8 na:

AUTO : Zasukajte upravljalno ploščo na 11. Omogoča optimalno doseganje ravni toplotnega ugodja.

FAST:Zasukajte upravljalno enoto na10

Omogoča okrepljeno delovanja naprave za hitro doseganje želene ravni toplotnega udobja.

OFF: Zasukajte upravljalno ploščo na 12.

Omogoča izklop dodatne klimatske naprave.

Nastavitev hitrosti prezračevanja

Obrnite upravljalno enoto 2, da bo oznaka 8 na območju A.