Nazaj na seznam

DVIŽNA PRTLJAŽNA VRATA NA MOTORNI POGON

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri vozilih, opremljenih z dvižnimi prtljažnimi vrati, se ta odklepajo in zaklepajo skupaj z vrati vozila.

Za upravljanje prtljažnih vrat sta na voljo dva načina:

- s kartico RENAULT z uporabo daljinskega upravljalnika;

- s stikali na dvižnih prtljažnih vratih;

- s stikalom na armaturni plošči;

- odvisno od vozila je lahko na voljo funkcija prostoročnega upravljanja.

Med odpiranjem/zapiranjem dvižnih prtljažnih vrat pazite, da se bodo gibljivi deli lahko nemoteno premikali.

Pogoji uporabe

- Zaustavite vozilo.

- Če bi led ali sneg lahko ovirala odpiranje dvižnih prtljažnih vrat, ju obvezno odstranite, da sprostite prtljažna vrata.

- Če se je akumulator spraznil ali se je polnil, je treba zapreti dvižna prtljažna vrata (ročno, če je treba), da njihov motor spet začne delovati.

Da ne bi prišlo do poškodb, se pri odpiranju/zapiranju prtljažnih vrat prepričajte, da ni nikogar v bližini gibljivih delov.

Obstaja nevarnost poškodb.

Odpiranje/zapiranje

Če s pritiskom na stikalo na armaturni plošči ali s kartico vključimo odpiranje ali zapiranje prtljažnih vrat z motornim pogonom, nas na to opozorijo trije zaporedni zvočni signali, tik preden se prtljažna vrata začnejo premikati.

Da preprečite poškodbe sistema prtljažnih vrat, jih med odpiranjem ali zapiranjem ne potiskajte na silo, dokler se premikajo.

S kartico Renault z uporabo daljinskega upravljalnika

Pri izključenem kontaktu držite pritisnjeno stikalo 1 kartice RENAULT.

Iz varnostnih razlogov vrata odpirajte in zapirajte samo, ko je vozilo ustavljeno.

Obstaja nevarnost poškodb.

Onemogočite funkcijo prostoročnega upravljanja pred:

- pranjem vozila v samodejni avtopralnici;

- ročnim pranjem vozila;

- uporabo rezervnega kolesa ali vlečne kljuke.

- ...

Obstaja nevarnost nenamernega odpiranja prtljažnih vrat, ki lahko povzroči poškodbe.

Z zunanjim stikalom za odpiranje dvižnih prtljažnih vrat

Pritisnite stikalo 2.

Z notranjim stikalom za zapiranje dvižnih prtljažnih vrat

Pritisnite stikalo 3.

S stikalom na armaturni plošči

Držite pritisnjeno stikalo 4.

S funkcijo »prostoročnega upravljanja«

Funkcija prostoročnega upravljanja omogoča dostop do prtljažnika, ko imate polne roke. Prepričajte se, da je kartica RENAULT približno 1 meter stran, v osrednjem območju zadnjega odbijača vozila (območje B). Pri izključenem kontaktu se postavite na razdaljo približno 45 cm od zadnjega odbijača vozila in premaknite stopalo naprej in nazaj v območju A.

Tipalo zazna približevanje in nato oddaljevanje vaše noge in sproži odpiranje ali zapiranje dvižnih prtljažnih vrat.

Ne zadržite noge v zraku. Gib izvedite brez prekinitev in dotikanja zadnjega odbijača.

Opomba: ko pri odprtih prtljažnih vratih sistem zazna ukaz za zapiranje, počaka približno tri sekunde, preden sproži zapiranje (pri tem oddaja zvočne signale v sekundnih presledkih).

Vklop/izklop funkcije »prostoročno upravljanje«

Na večfunkcijskem zaslonu izberite meni »Vozilo«, »Uporabniške nastavitve« in nato »Odpri / Zapri prostoročno«. Izberite »ON" ali "OFF" za vklop ali izklop funkcije.

Posebnosti pri uporabi funkcije »prostoročnega upravljanja«

- Funkcija »prostoročnega upravljanja« ni več na voljo po več dnevih nedelovanja vozila ali po približno 15 minutah, če je vozilo odklenjeno. Ponovno jo vklopite z gumbom za zaklepanje na kartici RENAULT.

- Funkcija prostoročnega upravljanja je na voljo samo, ko vozilo stoji in je motor izklopljen (ko ni v stanju pripravljenosti s funkcijo Stop & Start).

- Funkcija «prostoročnega upravljanja» morda ne bo delovala, če je na vozilo nameščena vlečna kljuka ali je vozilo na območju z močnim elektromagnetnim sevanjem.

Zaustavitev premikanja dvižnih prtljažnih vrat

Premikanje dvižnih prtljažnih vrat z motornim pogonom je kadar koli mogoče zaustaviti s kratkim pritiskom na eno od stikal. Odvisno od stopnje odprtosti vratc za delno odpiranje prtljažnika jih lahko do konca odprete ročno.

Če so prtljažna vrata ustavljena v vmesnem položaju, se bodo ob naslednjem pritisku premaknila v obratni smeri, v kateri ste jih ustavili.

Ročni način

Po zaustavitvi dvižnih prtljažnih vrat jih lahko po želji premikate ročno.

Samodejno premikanje lahko kadar koli nadaljujete s pritiskom na eno od stikal.

Zaznavanje ovire

Ko zadnje steklo pri premikanju naleti na oviro (predmet ali oseba), se zaustavi. Odvisno od stopnje odprtosti vratc za delno odpiranje prtljažnika jih lahko do konca odprete ročno.

Pritisnite eno od stikal za odpiranje/zapiranje dvižnih prtljažnih vrat, da nadaljujete njihovo premikanje v isto smer kot pred ustavitvijo zaradi ovire.

Zaznava ovire služi kot pomoč pri odpiranju in zapiranju prtljažnih vrat, v nobenem primeru ne more nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti.

Omejitev odpiralnega kota pri dvižnih prtljažnih vratih

Nastavite lahko najvišjo odpiralno višino dvižnih prtljažnih vrat. Samodejno se bodo ustavila v izbranem položaju:

- odprite dvižna prtljažna vrata do vmesnega položaja;

- ročno pomaknite dvižna prtljažna vrata do izbranega položaja;

- stikalo 3 za dvižna prtljažna vrata držite pritisnjeno več kot tri sekunde, da se shrani položaj.

Zaslišita se dva zaporedna zvočna signala, da je bil položaj uspešno shranjen.

Previdnostni ukrepi za uporabo

- Pred odpiranjem/zapiranjem dvižnih prtljažnih vrat preverite, ali imate okrog vozila dovolj prostora zanje. Sicer ustavite dvižna prtljažna vrata z zunanjim stikalom za odpiranje in ročno držite vrata v ustreznem položaju (prtljažna vrata lahko do konca odprete ročno).

- Če se dvižna prtljažna vrata premikajo in se takrat zažene motor, se premikanje za nekaj sekund ustavi in nato nadaljuje.

- Omejite večkratno ročno zaustavljanje med samodejnim premikanjem dvižnih prtljažnih vrat (nevarnost poškodbe sistema dvižnih prtljažnih vrat).

- V sistemu «prostoročnega upravljanja» se lahko pojavijo začasne težave, če je eno od tipal, ki so vgrajena v zadnji odbijač, prekrito (z umazanijo, blatom, snegom, soljo za posipanje itd.). Očistite tipala. Če težave ne morete odpraviti, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Motnje delovanja

Če dvižna prtljažna vrata s pogonskim motorjem vključite in neprekinjeno uporabljate približno eno minuto (večkratno zaporedje odpiranja in zapiranja), se ta blokirajo, da se sistem ne pregreje. Normalno delovanje se povrne po približno eni minuti.

Dvižna prtljažna vrata ne delujejo, če je akumulator slabo napolnjen. V tem primeru naj motor vozila teče med uporabo dvižnih prtljažnih vrat s pogonskim motorjem.

V zelo hladnih vremenskih razmerah se lahko zgodi, da samodejno zapiranje ne deluje, če so tesnila dvižnih prtljažnih vrat zamrznjena.

Opomba: v zelo hladnih vremenskih razmerah se lahko zgodi, da samodejno odpiranje ne deluje, če so tesnila prtljažnih vrat zamrznjena.

Pritrjevanje kakršnih koli nosilnih elementov (nosilec za kolo, kovček za prtljago itd.) na prtljažna vrata je prepovedano. Če želite na vozilo namestiti nosilni element, se obrnite na predstavnika servisne mreže.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne puščajte otroka, odrasle osebe, ki potrebuje pomoč drugih, ali živali, v notranjosti ali za prtljažnimi vrati, niti za krajši čas.

Lahko bi namreč nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, motorizirana prtljažna vrata ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.

POGONSKA PRTLJAŽNA VRATA

PROSTOROČNI NAČIN FUNKCIJE PRTLJAŽNIH VRAT