Nazaj na seznam

FUNKCIJA STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta sistem omogoča manjšo porabo goriva in nižjo stopnjo emisij toplogrednih plinov. Ob zagonu vozila se sistem samodejno aktivira. Med vožnjo sistem zaustavi motor (motor je v stanju pripravljenosti) ob zaustavitvi vozila (v primeru prometnega zastoja, ko ustavite pred semaforjem itd.).

Pogoji za stanje pripravljenosti motorja

Vozilo je delovalo od zadnjega postanka.

Vozila, opremljena z avtomatskim menjalnikom:

- Menjalnik je v položaju D, M ali N;

in

- zavorni pedal je dovolj močno pritisnjen;

in

- pedal za plin ni pritisnjen;

in

- hitrost je približno eno sekundo enaka nič.

Motor ostane v stanju pripravljenosti, če je izbirna ročica v položaju P ali je v položaju N, pri čemer je parkirna zavora zategnjena in zavorni pedal ni pritisnjen.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom:

- je menjalnik v nevtralnem položaju (mrtva točka);

in

- pedal sklopke ni pritisnjen.

Utripanje kontrolne lučke opozarja, da je pedal sklopke nekoliko pritisnjen;

in

- je hitrost vozila manjša od približno 3 km/h.

Pri vseh vozilih:

Na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka , ko je motor v stanju v pripravljenosti.

Oprema vozila deluje tudi, ko je motor zaustavljen.

Servovolan ne deluje, ko je motor v stanju pripravljenosti. V tem primeru bo začel ponovno delovati, ko motor ne bo več v stanju pripravljenosti ali bo presežena hitrost približno 1 km/h (vožnja po klancu navzdol ali navzgor ipd.).

Če se motor samodejno izklopi in sistem deluje, za ponovni zagon motorja do konca pritisnite pedal sklopke.

Preden zapustite vozilo, je nujno prekiniti stik s pritiskom gumba za zaustavitev motorja (glejte odstavek »Zagon, zaustavitev motorja«).

Ko je motor v stanju pripravljenosti (na instrumentni plošči sveti kontrolna lučka ), naj bo vozilo ustavljeno.

Ko je motor v stanju pripravljenosti, se avtomatska parkirna zavora ne zategne samodejno (odvisno od vozila).

Onemogočenje stanja motorja v pripravljenosti

V nekaterih primerih, kot npr. pri vključevanju v križišče, če je sistem vključen, lahko motor pustite teči, da ga lahko hitro zaženete.

Samodejni menjalnik:

Vozilo naj miruje, tako da rahlo držite zavorni pedal

Ročni menjalnik:

Pedal sklopke naj bo pritisnjen

Preklop motorja iz stanja pripravljenosti

Za samodejne menjalnike:

- zavorni pedal ni pritisnjen, vklopljen je položaj D oz. M ali

- zavorni pedal ni pritisnjen, vklopljen je položaj N in parkirna zavora ni zategnjena, ali

- zavorni pedal je znova pritisnjen, vklopljen je položaj P ali položaj N, parkirna zavora pa je zategnjena, ali

- vklopljen je položaj R ali

- pedal za plin je pritisnjen ali

- prestavna ročica je v ročnem načinu premaknjena proti + ali -.

Za ročne menjalnike:

- vklopljen je nevtralni položaj, pedal sklopke pa je rahlo pritisnjen ali

- je prestava aktivirana, pedal sklopke pa je pritisnjen do konca;

Posebno opozorilo: pri nekaterih izvedenkah vozila se za nekaj sekund na instrumenti plošči vklopi kontrolna lučka Ä, če izključite kontakt, ko je motor v stanju pripravljenosti.

Vozila, opremljena z ročnim menjalnikom

Ponovni zagon se lahko prekine, če pedal sklopke prehitro sprostite, medtem ko je vklopljena prestava.

Če želite doliti gorivo, motor ne sme biti vžgan (ali v stanju pripravljenosti): nujno ugasnite motor, tako da pritisnete gumb za zaustavitev motorja (glejte odstavek »Zagon, zaustavitev motorja«).

Pogoji, ko preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč

Nekateri pogoji sistemu ne omogočajo preklopa v stanje pripravljenosti, zlasti:

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- ko pokrov motornega prostora ni zaprt;

- ko voznikova vrata niso zaprta;

- ko voznikov varnostni pas ni pripet;

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- razlika notranje temperature vozila in izbrane temperature avtomatske klimatske naprave je zelo pomembna;

- sistem pomoči pri parkiranju je v uporabi;

- nadmorska višina je previsoka;

- naklon klanca je prestrm za vozila s samodejnim menjalnikom;

- s to funkcijo se izklopijo tudi gumbi za nastavitev klimatske naprave v zadnjem delu (glejte podpoglavje »Avtomatska klimatska naprava« v 3. poglavju);

- temperatura motorja je prenizka

- sistem proti onesnaževanju se obnavlja;

ali

-...

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka in vas opozori, da preklop motorja v stanje pripravljenosti ni mogoč.

V primeru kakršnega koli posega v motornem prostoru deaktivirajte funkcijo Stop and Start.

Poseben primer pri vozilih s kartico RENAULT

Če voznik odpne varnostni pas in odpre vrata na voznikovi strani ali vstane s sedeža, ko je motor v stanju pripravljenosti (zastoj, postanek pri rdečem semaforju...), se stik prekine.

Parkirna zavora se samodejno zategne.

Če želite znova zagnati in aktivirati sistem Stop and Start, pritisnite gumb za zagon (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Posebnost samodejnega ponovnega zagona motorja

Pod določenimi pogoji se lahko motor sam ponovno zažene, s čimer se zagotovita vaša varnost in udobje.

To se lahko zgodi predvsem:

- zunanja temperatura je prenizka ali previsoka;

- s to funkcijo se izklopijo tudi gumbi za nastavitev klimatske naprave v zadnjem delu (glejte podpoglavje »Avtomatska klimatska naprava« v 3. poglavju);

- ko akumulator ni dovolj napolnjen;

- ko je hitrost vozila večja od 5 km/h (vožnja navzdol...);

- ob več zaporednih pritiskih zavornega pedala ali uporabi zavornega sistema;

-...

Vključitev, izključitev funkcije

Če želite funkcijo izključiti, pritisnite stikalo 1. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Stop in Start izklopljen« in kontrolna lučka 2 na stikalu zasveti.

Sistem znova vključite s ponovnim pritiskom. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Stop in Start vklop« in kontrolna lučka 2 na stikalu 1 ugasne.

Sistem se samodejno znova aktivira ob vsakem zagonu vozila s pritiskom gumba za zagon (glejte razdelek »Zagon, zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Motnje delovanja

Če se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite Stop in Start« in sveti lučka 2 na stikalu 1, je sistem deaktiviran.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za svoje vozilo.

Posebnost: kadar je motor v stanju pripravljenosti, ga pritisk na stikalo 1 avtomatično ponovno zažene.

Preden zapustite vozilo, je nujno prekiniti stik s pritiskom gumba za zaustavitev motorja (glejte odstavek »Zagon, zaustavitev motorja«).

ECO IN SISTEM ZA ZAUSTAVITEV IN ZAGON