Nazaj na seznam

KLIMATSKA NAPRAVA: informacije in nasveti za uporabo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Praktični nasveti

V nekaterih primerih (izključena klimatska naprava, vključena reciklaža zraka, izključeno prezračevanje ali nizka hitrost prezračevanja...) se lahko stekla v vozilu zarosijo.

Pri zarošenih steklih uporabite »funkcijo za boljšo vidljivost«, da se stekla posušijo, nato pa vklopite klimatsko napravo v avtomatskem načinu delovanja, da preprečite ponovno zarositev.

Vozila z načinom ECO: ko je način ECO vključen, je delovanje avtomatske klimatske naprave lahko slabše. Glejte razdelek »Nasveti za vožnjo, ekološka vožnja« v 2. poglavju.

V krogotok za prezračevanje vozila ne vstavljajte ničesar (na primer ob pojavu neprijetnih vonjev ...).

Obstaja nevarnost poškodb ali nastanka požara.

Poraba goriva

Med uporabo klimatske naprave je treba računati na povečano porabo goriva (predvsem med mestno vožnjo).

Pri vozilih s klimatsko napravo brez avtomatskega načina delovanja izklopite sistem, ko ga ne potrebujete več.

Nasveti za zmanjšanje porabe goriva in okolju prijaznejšo vožnjo

Vozite z odprtimi zračniki in zaprtimi okni.

Če je bilo vozilo parkirano na močni vročini oziroma soncu, ga pred zagonom najprej nekaj minut zračite, da se zrak v potniškem prostoru nekoliko ohladi.

Vzdrževanje

Za pogostnost kontrol glejte dokument za vzdrževanje vašega vozila.

Motnje pri delovanju

V primeru motenj pri delovanju se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

- Manj učinkovito ogrevanje in sušenje stekla oziroma slabše delovanje klimatske naprave.

Do tega pojava lahko pride zaradi zamazanosti vložka filtra potniškega prostora.

- Zrak se ne ohlaja.

Preverite, ali so vsa stikala in nastavitveni gumbi v pravilnih položajih in ali ni mogoče pregorela kakšna varovalka. Če je vse v redu, izklopite napravo.

Pod vozilom se nabira voda

Po daljši uporabi klimatske naprave je normalno, če pod vozilom opazite vodo (ki je posledica kondenzacije).

Ne odpirajte krogotoka s hladilnim sredstvom. Slednje je nevarno za oči in kožo.

Krogotok s hladilnim sredstvom lahko vsebuje fluorirane toplogredne pline.

Odvisno od vozila boste naslednje informacije našli na nalepki A v notranjosti motornega prostora.

Prisotnost in lokacija podatkov na nalepki A sta odvisni od vozila.

Ñ Tip hladilne tekočine

Tip olja v krogotoku klimatske naprave

Vnetljiv izdelek

Glejte navodila za uporabo

Vzdrževanje

Količina hladilnega sredstva v vozilu.

x,xxx kg

Potencial globalnega segrevanja (ekvivalent CO2).

Potencial globalnega segrevanja (GWP): xxxxx

Teža in količina ekvivalenta CO2.

Ekvivalent CO2: x,xx t

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).