Nazaj na seznam

METLICE BRISALCEV: zamenjava

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Metlice brisalcev vetrobranskega stekla 1

Pri vključenem kontaktu in ustavljenem motorju potisnite ročico za upravljanje brisalcev do konca navzdol: metlice se ustavijo odmaknjene od pokrova motornega prostora.

Privzdignite ročico brisalca 3 in pritisnite gumb 2 za sprostitev metlice.

Montaža

Potisnite metlico na ročici, da se zaskoči. Preverite, ali se je pravilno zaskočil. Previdno spustite ročico metlice brisalca.

Pri vključenem kontaktu namestite ročico brisalca v položaj mirovanja. Metlica na na voznikovi strani mora vedno biti nad metlico na sovoznikovi strani. V nasprotnem primeru se bodo brisalci enkrat premaknili, ko bo vozilo preseglo hitrost približno 7 km/h.

Opomba: preden znova zaženete vozilo, preklopite metlice brisalcev na vetrobransko steklo, da preprečite morebitne poškodbe na pokrovu motorja ali brisalcih.

- Pozimi pazite, da metlice brisalcev niso primrznjene na steklo (zaradi nevarnosti pregretja pogonskega motorčka brisalcev ali poškodbe metlic).

- Redno pregledujte stanje metlic.

Zamenjajte jih, ko brisanje ni več zadovoljivo (približno enkrat letno).

Pazite, da vam ne pade ročica brisalca na steklo, ko odstranite metlico (ob zamenjavi): nevarnost razbitja stekla.

Metlice brisalca zadnjega stekla 4

Pri ročici v položaju mirovanja (izključena):

- dvignite ročico brisalca 5;

- metlico obrnite vodoravno 4 (premik A), da se odpne;

- odstranite metlico tako, da jo povlečete.

Montaža

Ravnajte v obratnem zaporedju kot pri demontaži. Preverite, ali je metlica ustrezno nameščena.

Preverjajte stanje metlic brisalcev.

- redno čistite metlice, vetrobransko in zadnje steklo z milnico;

- ne uporabljajte brisalcev pri suhem vetrobranskem ali zadnjem steklu;

- dvignite brisalce z vetrobranskega ali zadnjega stekla, če jih dlje časa niste uporabljali.

Preden zamenjate metlico brisalca na zadnjem steklu, se prepričajte, da je ročica v položaju mirovanja (izključena).

Nevarnost poškodb.

BRISALEC VETROBRANSKEGA STEKLA