Glejte informacije v 1. poglavju, razdelek »Posoda za reagent«.

Order: 
350
Image: 
Model: