Nazaj na seznam

PREDRTA PNEVMATIKA, REZERVNO KOLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

V primeru predrtja

Glede na vozilo imate na voljo garnituro za polnjenje pnevmatik ali rezervno kolo (glejte naslednje strani).

Posebnost

Funkcija “sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah” ne nadzira rezervnega kolesa (kolo, ki ste ga zamenjali z rezervnim kolesom, izgine s prikazovalnika na instrumentni plošči).

V 2. poglavju glejte podpoglavje “Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah”.

Če vozilo parkirate ob robu ceste, morate ostale udeležence v prometu opozoriti na prisotnost vašega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki je predpisan po lokalni zakonodaji države, v kateri vozite.

Onemogočite funkcijo »prostoročnega upravljanja« pred ročnim pranjem vozila ali premikanjem rezervnega kolesa ali vlečne kljuke.

Obstaja nevarnost nenamernega odpiranja ali zapiranja prtljažnih vrat, ki lahko povzroči poškodbe.

Če je bilo rezervno kolo hranjeno več let, ga dajte v pregled vašemu serviserju, ki bo preveril, ali je še ustrezno in se lahko varno uporablja.

Vozila z rezervnim kolesom manjših dimenzij od ostalih štirih koles na vozilu:

- Na isto vozilo ne montirajte nikoli več kot eno rezervno kolo.

- Glede na to, da je predrto kolo večje kot rezervno kolo, bo višina podvozja manjša.

- Čimprej zamenjajte rezervno kolo s kolesom enakih dimenzij, kot je bilo originalno.

- Pri vožnji z rezervnim kolesom, ki mora biti zgolj začasna rešitev, ne smete preseči hitrosti, označene na nalepki na kolesu.

- Zaradi montaže tega kolesa se lahko vozilo drugače obnaša. Izogibajte se naglemu pospeševanju ali upočasnjevanju ter zmanjšajte hitrost pri vožnji v ovinek.

- Če morate uporabiti snežne verige, namestite rezervno kolo na zadnjo premo ter preverite tlak v pnevmatikah.

Rezervno kolo

Nameščeno je pod vozilom.

V prtljažniku:

- pri vozilih, opremljenih z ojačevalnikom, odvijte vse tri vijake za pritrditev 1 in nato odmaknite ojačevalnik 2, da dostopite do pokrova 3;

- dvignite pokrov 3;

- odstranite čep;

- za odvijanje pritrdilne žične potege uporabljajte le ključ za kolesne vijake 4 (z uporabo drugih orodij lahko poškodujete mehanizem); odvijte matico v smeri urnega kazalca (premik A) in kolo se spusti na tla;

- z zunanje strani vozila postavite kolo pokonci, potisnite kabel in element 5 skozi platišče in tako sprostite kolo.

Ponovna namestitev kolesa

Za izvedbo tega postopka mora biti žična potega odvita.

Namestite kolo pokonci, tako da je ventil obrnjen proti vam. Potisnite kabel in element 5 skozi platišče. Položite kolo tako, da bo ventil 6 obrnjen proti tlom.

iz prtljažnega prostora do konca zategnite matico v nasprotni smeri urnega kazalca (premik B), da navijete pritrdilno žično potego, pri čemer pazite, da kolo ostane v vodoravnem položaju in da je žična potega ustrezno napeta.

Namestite nazaj čep in nato pokrov 3.

Pri vozilih, opremljenih z ojačevalnikom, namestite nazaj ojačevalnik 2. Privijte vse tri vijake 1.

Ko namestite poškodovano kolo na mesto rezervnega kolesa, se zniža višina podvozja vozila, ker je predrto kolo večje kot rezervno kolo. Da bi preprečili kakršnokoli poškodbo, vozite previdno na dvignjenih prehodih za pešce in pri speljevanju s pločnikov na cesto. Pri vožnji z rezervnim kolesom, ki mora biti zgolj začasna rešitev, ne smete preseči hitrosti, označene na nalepki na kolesu. Čimprej zamenjajte rezervno kolo s kolesom enakih dimenzij, kot je bilo originalno.

Vozila, opremljena s pnevmatikami, ki se samodejno zakrpajo

Te pnevmatike je mogoče prepoznati po posebni oznaki na bočnem delu pnevmatike A (za dodatne informacije se obrnite na predstavnika servisne mreže).

Vozila, opremljena s pnevmatikami, ki se samodejno zakrpajo, je mogoče voziti tudi po predrtju pnevmatike, saj ta samodejno zatesni predrto območje.

Vendar se v nekaterih primerih (npr. luknja s premerom 6 mm, predrta bočna stran pnevmatike) pnevmatika ne more samodejno zakrpati, ni je mogoče popraviti ali ponovno napolniti. V takšnem primeru mora pnevmatiko čim prej pregledati strokovnjak.