Nazaj na seznam

REGULATOR HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulator hitrosti je funkcija, ki vam pomaga ohranjati izbrano konstantno hitrost ali tako imenovano regulirano hitrost.

To hitrost lahko stalno nastavljate pri hitrosti, višji od 30 km/h.

Gumbi za upravljanje

1 Glavno stikalo za vklop/izklop

2 Stikala za:

a vključitev, shranjevanje in zviševanje regulirane hitrosti (+) ;

b zmanjševanje regulirane hitrosti (-).

3 Vključitev s priklicem shranjene regulirane hitrosti (R).

4 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo regulirane hitrosti) (O)

Funkcija regulatorja hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Nikoli ne more nadomestiti voznika. Ta funkcija torej ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikovega upoštevanja omejitev hitrosti, voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo, in mora biti vedno pripravljen na zaviranje). Regulatorja hitrosti se ne sme uporabljati v gostem prometu, na ovinkasti ali spolzki cesti (poledica, akvaplaning, gramoz) in v neugodnih vremenskih pogojih (megla, dež, bočni veter …).

Obstaja nevarnost nesreče.

Vklop

Pritisnite stikalo 1 na stran .

Zasveti zelena kontrolna lučka in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Preverite regulator hitr.« s črticami, kar pomeni, da je vključena funkcija regulatorja hitrosti in da je treba nastaviti regulirano hitrost.

Vključitev funkcije regulatorja hitrosti

Pri ustaljeni hitrosti vožnje (nad 30 km/h) pritisnite stikalo 2 na stran a (+): funkcija se vključi in trenutna hitrost se shrani v spomin.

Regulirana hitrost nadomesti črtice, vključitev funkcije regulatorja pa je potrjena tako, da se v zeleni barvi prikažeta regulirana hitrost in sporočilo »Preverite regulator hitr.« ter zasveti kontrolna lučka .

Če poskusite vključiti funkcijo pri hitrosti pod 30 km/h, se prikaže sporočilo »Neveljavna hitr.«, funkcija pa se ne vključi.

Vožnja

Ko je regulirana hitrost shranjena in je funkcija regulacije hitrosti vključena, lahko dvignete nogo s pedala za plin.

Pozor: noge morate imeti vedno v bližini pedalov, da se boste v sili lahko hitro odzvali.

Spreminjanje regulirane hitrosti

Za spreminjanje regulirane hitrosti zaporedno pritiskajte na stikalo 2 :

- na stran a (+) za povečanje hitrosti;

- na stran b (-) za zmanjšanje hitrosti.

Prekoračitev regulirane hitrosti

Regulirano hitrost lahko v vsakem trenutku prekoračite tako, da pritisnete na pedal za plin. Kadar prekoračite hitrost, se prikaže regulirana hitrost v rdeči barvi in utripa na instrumentni plošči.

Nato odmaknite nogo s pedala za plin: vozilo se po nekaj sekundah samodejno vrne na prvotno regulirano hitrost.

Onemogočeno ohranjanje regulirane hitrosti

Pri vožnji po strmem klancu navzdol sistem ne more ohraniti regulirane hitrosti: na to vas opozarja rdeče utripanje shranjenega zapisa hitrosti na instrumentni plošči.

Funkcija regulatorja hitrosti v nobenem primeru ne deluje na zavorni sistem.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Funkcija preide v stanje pripravljenosti, če pritisnete na:

- stikalo 4 (O) ;

- zavorni pedal;

- pedal sklopke ali preklop v nevtralni položaj pri vozilih z avtomatskim menjalnikom.

V vseh treh primerih ostane regulirana hitrost shranjena, na instrumentni plošči pa se prikaže sporočilo »V spominu« skupaj s to hitrostjo.

Stanje pripravljenosti je potrjeno, ko je prikazana regulirana hitrost v sivi barvi in se prikaže sporočilo »V spominu«.

Ponoven vklop regulacije hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete, vendar morate najprej preveriti, ali so prometne razmere za to primerne (gostota prometa, stanje cestišča, vremenski pogoji …). Pritisnite stikalo 3 (R), če je hitrost vozila večja od 30 km/h.

Pri priklicu shranjene hitrosti je vklop regulatorja potrjen s prikazom regulirane hitrosti v zeleni barvi in sporočila »Preverite regulator hitr.«.

Opomba: če je shranjena hitrost veliko večja od trenutne hitrosti vožnje, vozilo močno pospeši, da doseže to hitrost.

Ko je regulator hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko znova vključite s pritiskom na strani a (+) stikala 2, vendar se ne upošteva shranjena hitrost, ampak trenutna hitrost vozila.

Izključitev funkcije

Funkcijo regulatorja hitrosti prekinete s pritiskom stikala 1: v tem primeru hitrost ni več shranjena. Izključitev funkcije potrjuje izklop zelene kontrolne lučke in povezanega sporočila na instrumentni plošči.

Vključitev stanja pripravljenosti ali izključitev funkcije regulatorja hitrosti ne povzroči naglega zmanjšanja hitrosti: pritisniti morate na zavorni pedal.