Nazaj na seznam

SAMODEJNA PARKIRNA ZAVORA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomoč pri delovanju

Zategovanje samodejne parkirne zavore

Ko vozilo miruje, je samodejno parkirno zavoro mogoče uporabiti za imobilizacijo vozila:

- ko se motor zaustavi s pritiskom na gumb za zagon/zaustavitev motorja 1;

ali

- ko se odpne voznikov varnostni pas;

ali

- ko se odprejo voznikova vrata;

ali

- za vozila s samodejnim menjalnikom, ko je ročica menjalnika v položaju P;

ali

- ko voznik vstane s sedišča svojega sedeža (npr. se obrne in skloni, da bi pobral predmet s tal zadaj ipd.).

V vseh drugih primerih, kadar se na primer motor zaustavi ali preklopi v stanje pripravljenosti s funkcijo Stop and Start (glejte razdelek »Funkcija Stop and Start« v 2. poglavju), se samodejna parkirna zavora ne uporabi samodejno. Treba je uporabiti ročni način.

V nekaterih različicah modelov za določene države funkcija samodejne zategnitve zavore ni aktivirana. Glejte razdelek »Ročni način delovanja«.

Za potrditev, da je samodejna parkirna zavora aktivirana, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Parkirna zavora zategnjena« in vklopi opozorilna lučka }, zasveti tudi opozorilna lučka 3 na stikalu 2.

Po zaustavitvi motorja lučka 3 ugasne nekaj minut po zategnitvi samodejne parkirne zavore, lučka } pa ugasne ob zaklepanju vozila.

Pomoč pri delovanju (nadaljevanje)

Opomba: v nekaterih situacijah (napaka samodejne parkirne zavore, ročno sproščanje parkirne zavore itd.) je slišati pisk in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Zategnitev Zategnitev«, da vas opozori na sprostitev samodejne parkirne zavore:

- pri delujočem motorju: ob odpiranju voznikovih vrat;

- pri zaustavljenem motorju (na primer, ko motor ugasne): ob odpiranju enih od prednjih vrat.

V tem primeru dvignite in nato spustite stikalo 2, da zategnete samodejno parkirno zavoro.

Sprostitev samodejne zategnitve parkirne zavore

Zavora se sprosti, takoj ko vozilo spelje ob pritisku na pedal za plin.

Preden zapustite vozilo, preverite, ali je samodejna parkirna zavora dejansko zategnjena. Na zategnjeno zavoro opozarjata prižgani opozorilna lučka 3 na stikalu 2 in opozorilna lučka } na instrumentni plošči, ki svetita, dokler se ne zaklenejo vrata.

Ročni način delovanja

Avtomatsko parkirno zavoro lahko tudi ročno upravljate.

Ročna zategnitev samodejne parkirne zavore

Potegnite stikalo 2. Prižgeta se kontrolna lučka 3 in kontrolna lučka } na instrumentni plošči.

Ročna sprostitev samodejne parkirne zavore

Pritisnite stikalo 1 brez pritiskanja pedalov, da vklopite kontakt. Pritisnite zavorni pedal in nato pritisnite stikalo 2: opozorilna lučka 3 na stikalu in opozorilna lučka }, prikazana na instrumentni plošči, se izklopita.

Kratek postanek

Za ročno zategnitev samodejne parkirne zavore (postanek pred semaforjem ali ko vozilo miruje z delujočim motorjem itd.): dvignite in nato spustite stikalo 2. Zavora se samodejno sprosti takoj, ko speljete.

Preden zapustite vozilo, preverite, ali je samodejna parkirna zavora dejansko zategnjena. Opozorilna lučka 3 na stikalu 2 in opozorilna lučka } na instrumentni plošči se vklopita, da prikažeta, da je parkirna zavora zategnjena, vendar se izklopita, ko so vrata zaklenjena.

Posebni primeri

Ko parkirate na nagnjenem cestišču ali s priključeno prikolico, povlecite stikalo 2 za nekaj sekund za maksimalno zategnitev zavor.

Parkiranje vozila s sproščeno avtomatsko parkirno zavoro (na primer, ko obstaja nevarnost zmrzali):

- ugasnite motor s pritiskom na gumb za zagon/zaustavitev motorja 1;

- ročno sprostite samodejno parkirno zavoro;

- pri vključeni prestavi ali položaju P spustite zavorni pedal in stikalo 2.

Izvedenke z avtomatskim menjalnikom

Kadar motor deluje in so voznikova vrata odprta ali slabo zaprta, se samodejna sprostitev zavore iz varnostnih razlogov izključi (da se vozilo ne premika brez voznika). Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Sprostitev ročne zavore«, ko voznik pritisne pedal za plin.

Motnje pri delovanju

- V primeru napake na instrumentni plošči zasveti opozorilna lučka © skupaj s sporočilom »Preverite parkirno zavoro«, v nekaterih primerih pa zasveti tudi opozorilna lučka }.

Čim prej obiščite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

- V primeru okvare samodejne parkirne zavore zasveti opozorilna lučka ®, prikaže se sporočilo »Okvara zavornega sistema« in zasliši se zvočni signal, v nekaterih primerih pa zasveti tudi opozorilna lučka }.

To sporočilo narekuje takojšnjo zaustavitev v skladu z razmerami v prometu.

Če se prikaže sporočilo »Električna okvara NEVARNO« ali »Preverite akumulator«, ročno vklopite samodejno parkirno zavoro tako, da potegnete stikalo 2 (ali preklopite v položaj P pri samodejnih menjalnikih), preden zaustavite motor.

Nevarnost premikanja vozila.

Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Odsotnost vizualnih ali zvočnih informacij opozarja na okvaro instrumentne plošče. V tem primeru se morate nemudoma ustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Prepričajte se, da je vozilo ustrezno zaustavljeno, in pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Nikoli ne zapustite vozila, ne da bi preklopili v položaj P in zaustavili motor. Vozilo se namreč lahko začne premikati, če miruje in motor teče z vključeno prestavo.

Obstaja nevarnost nesreče.

V tem primeru morate obvezno imobilizirati vozilo, tako da vključite prvo prestavo (pri ročnih menjalnikih) ali prestavite ročico v položaj P (pri avtomatskih menjalnikih). Če vozilo stoji na večji strmini, pod kolesa postavite zagozdo.