Nazaj na seznam

SISTEM ZA NADZOR TLAKA V PNEVMATIKAH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pri vozlih, ki so opremljena s tem sistemom, slednji nadzira tlak zraka v pnevmatikah.

Način delovanja

Vsa kolesa (razen rezervnega) imajo v kolesnem ventilu tipalo, ki redno meri tlak v pnevmatiki.

Sistem na instrumentni plošči 1 prikaže trenutni tlak v pnevmatikah in opozori voznika, če kolesa niso dovolj napolnjena.

Reinicializacija referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah

To je treba izvesti:

- ko je referenčni tlak v pnevmatikah treba spremeniti, da se prilagodi pogojem uporabe (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja na avtocesti itd.);

- po medsebojni zamenjavi koles (to vam kljub vsemu odsvetujemo);

- po zamenjavi kolesa.

Vedno jo je treba izvesti po preverjanju tlaka zraka v 4 hladnih pnevmatikah.

Tlak zraka mora ustrezati trenutni uporabi vozila (prazno vozilo, obteženo vozilo, vožnja po avtocesti itd.).

Postopek za reinicializacijo

Pri vključenem kontaktu:

- večkrat na hitro pritisnite gumb 2, da izberete prikaz tlaka v pnevmatikah in funkcijo »Tlak v pnevmatiki«;

- dolgo (približno 3 sekunde) pridržite gumb 2, da začnete inicializacijo. Utripanje pnevmatik ter prikaz sporočila »Prilagajanje tlaka v teku« in nato »Lokacija pnevm. v teku« pomeni, da je bila zahteva za ponastavitev referenčne vrednosti tlaka v pnevmatikah sprejeta.

Za reinicializacijo je lahko potrebnih več minut vožnje.

Če ponastavitvi sledijo kratke vožnje, lahko sporočilo »Lokacija pnevm. v teku« ostane prikazano po več zaporednih zagonih.

Opomba

Vrednost referenčnega tlaka ne sme biti manjša od priporočene vrednosti, navedene na robu vrat.

Ponastavljanje se lahko opravi tudi na večfunkcijskem zaslonu 3. Izberite meni »Vozilo«, »Tlak v pnevmatiki«.

Prikaz

Prikazovalnik 1 in kontrolna lučka 4 na instrumentni plošči vas obveščata o morebitnih nepravilnostih (padec tlaka v pnevmatiki, predrta pnevmatika, okvara na sistemu...).

« Napolnite pnevmatike »

Kolo B je prikazano v oranžni barvi, kontrolna lučka 4 se vklopi in prikaže se sporočilo »Napolnite pnevmatike«.

To pomeni, da je pnevmatika prazna.

Preverite in po potrebi uravnajte tlak v štirih hladnih pnevmatikah.

Po nekaj minutah vožnje se kontrolna lučka 4 izklopi.

« Predrta pnevmatika »

Kolo Bje prikazano v rdeči barvi, kontrolna lučka 4 se vklopi, prikaže se sporočilo »Predrta pnevmatika« in aktivira zvočni signal.

To sporočilo spremlja kontrolna lučka ®.

To opozarja, da je zadevna pnevmatika predrta ali močno izpraznjena. Če je pnevmatika predrta, zamenjajte kolo ali pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo. Če je pnevmatika izpraznjena, jo napolnite z ustreznim tlakom.

« Preverite tipala tlaka pnevmatik »

Kolo A izgine, kontrolna lučka 4 nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno zasveti in prikaže se sporočilo »Preverite tipala tlaka pnevmatik«.

To sporočilo spremlja kontrolna lučka ©. To pomeni, da vsaj eno kolo ni opremljeno s tipali (npr. rezervno kolo). V drugih primerih pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

»Lokacija pnevm. Napaka«

Sporočilo »Lokacija pnevm. Napaka« se prikaže med vožnjo, če je eno ali več koles opremljenih s tipali, ki niso v skladu s priporočili družbe Renault.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Ponovna nastavitev tlaka v pnevmatikah

Tlak je treba nastaviti pri hladnih pnevmatikah (glejte nalepko na robu voznikovih vrat). Če nimate priložnosti, da bi tlak preverili v hladnih pnevmatikah, ga zvišajte za 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih pnevmatik.

Opozorilna lučka ® sporoča, da se morate zaradi vaše varnosti ustaviti takoj, ko to dopuščajo razmere na cesti.

Sistem ne more zaznati nenadne izgube tlaka v pnevmatiki (počena pnevmatika itd.).

Zamenjava koles/pnevmatik

Za ta sistem je potrebna posebna oprema (kolesa, pnevmatike, okrasni pokrovi...). Glejte razdelek »Pnevmatike« v 5. poglavju.

S predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo se posvetujte glede zamenjave pnevmatik in glede razpoložljive dodatne opreme v servisni mreži ter skladnosti s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah: ob uporabi druge opreme bi se lahko poškodovala tipala oziroma sistem ne bi več pravilno deloval.

Rezervno kolo

Rezervno kolo pri vozilih, ki ga imajo, ni opremljeno s tipalom. Ko je rezervno kolo nameščeno na vozilo, kontrolna lučka 4 nekaj sekund utripa, nato pa neprekinjeno zasveti, hkrati pa se na instrumentni plošči vklopi kontrolna lučka © in prikaže sporočilo »Preverite tipala tlaka pnevmatik«.

Razpršilo za popravilo pnevmatik in garnitura za polnjenje pnevmatik

Zaradi posebnosti ventilov uporabljajte le opremo, ki so jo homologirali v servisni mreži za vaše vozilo. Glejte razdelek »Garnitura za polnjenje pnevmatik« v 5. poglavju.

Zamenjava kolesa

ker potrebuje sistem za pravilno ugotavljanje položaja koles in tlaka v kolesih med vožnjo kar nekaj minut, preverite tlak v pnevmatikah po vsakem posegu.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Vendar ne ukrepa namesto voznika. Zato ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti. Enkrat mesečno preverite tlak v pnevmatikah, vključno z rezervnim kolesom.

NADZOR TLAKA V PNEVMATIKAH