Nazaj na seznam

SISTEMI ZA NADZOR IN POMOČ PRI VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

- ABS (sistem proti blokiranju koles);

- ESC (sistem za nadzor stabilnosti vozila) s kontrolo podkrmarjenja in sistemom za krmiljenje spodrsavanja;

- sistem za pomoč pri zaviranju v sili;

- napredno krmiljenje spodrsavanja;

- aktivno zaviranje v sili;

- sistem za pomoč pri vožnji s prikolico;

- pomoč pri speljevanju v klanec;

- zadnja krmilna kolesa.

Drugi sistemi pomoči pri vožnji so opisani na naslednjih straneh.

Te funkcije predstavljajo dodatno pomoč v kritičnih situacijah pri vožnji in omogočajo, da vozilo obdrži izbrano smer vožnje.

Funkcije nikoli ne nadomestijo ukrepov voznika. Za vozilo še vedno veljajo omejitve, zato vas ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji. Zato te funkcije torej ne morejo v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

ABS (sistem proti blokiranju koles)

Pri močnem zaviranju sistem ABS preprečuje blokiranje koles in s tem zagotovi čim krajšo zavorno pot in stabilnost vozila.

V teh pogojih se med zaviranjem lahko izogibate raznim oviram na cestišču. Sistem skrajša zavorno pot tudi na spolzki podlagi (mokro cestišče...).

Voznik občuti delovanje sistema kot tresenje zavornega pedala. Sistem ABS v nobenem primeru ne izboljša “fizičnega” oprijema pnevmatik s cestiščem. Voznik mora torej obvezno voziti z običajno previdnostjo (in upoštevati varnostno razdaljo...).

V primeru zaviranja v sili vam priporočamo, da na zavorni pedal pritisnete močno in neprekinjeno. Torej ni potrebno večkratno zaporedno pritiskanje pedala. Sistem ABS prilagodi moč pritiska na pedal v zavornem sistemu.

Motnje pri delovanju:

- © in x se vklopita na instrumentni plošči, spremljata ju sporočila »Preverite ABS«, »Preverite zavorni sistem« in »Preverite ESC«: to pomeni, da so ABS, ESC in sistem za pomoč pri zaviranju v sili izklopljeni. Zaviranje je kljub temu zagotovljeno;

- na instrumentni plošči so prižgane lučke x, D, © in ® ter prikazano je sporočilo »Okvara zavornega sistema«: to opozarja na napako zavornega sistema.

V obeh primerih se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Če se prižge opozorilna lučka ®, se morate zaradi vaše varnosti čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Ugasnite motor in ga ne zaganjajte več. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Zaviranje je le delno zagotovljeno. V vsakem primeru pa je nenadno zaviranje nevarno, zato se morate ob prižigu teh lučk čimprej zaustaviti v skladu s prometnimi razmerami. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC s kontrolo podkrmarjenja in sistemom za krmiljenje spodrsavanja

Sistem za nadzor stabilnosti vozila ESC

Ta sistem pomaga ohraniti kontrolo nad vozilom v “kritičnih” situacijah (ob izogibanju raznim oviram na cesti, izgubi oprijema pnevmatik v ovinkih...).

Princip delovanja

Tipalo na volanu zazna voznikovo obračanje volana.

Druga tipala, ki so porazdeljena po vozilu, merijo dejansko smer vožnje.

Sistem primerja voznikovo obračanje volana z dejansko smerjo vozila in slednjo po potrebi popravi, tako da zavira določena kolesa in/ali zmanjša moč motorja. Ob vključitvi sistema na instrumentni plošči utripa kontrolna lučka .

Kontrola podkrmarjenja

Ta sistem zagotavlja optimalno delovanje funkcije ESC v primeru izrazitega podkrmarjenja (ob izgubi oprijema na prednji premi).

Sistem za krmiljenje spodrsavanja

Ta sistem omejuje zdrsavanje pogonskih koles in nadzira vozilo pri speljevanju, pospeševanju in upočasnjevanju.

Princip delovanja

Sistem neprestano meri in primerja hitrost pogonskih koles s pomočjo tipal na kolesih ter izračunava njihovo zdrsavanje. Če se kolo vrti v prazno, ga sistem zavira, da meja vrtenja doseže stopnjo, ki omogoča ponoven oprijem kolesa s cestiščem.

Sistem prilagaja tudi število vrtljajev motorja stopnji oprijema koles s cestiščem, ne glede na to, kako močno voznik pritiska na plin.

Motnje pri delovanju

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite ESC« ter prižgeta kontrolna lučka © in kontrolna lučka .

V tem primeru sta ESC in sistem za krmiljenje spodrsavanja izključena. Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili

To je sistem, ki dopolnjuje sistem ABS in prispeva h krajši zavorni poti vozila.

Princip delovanja

Ta sistem zazna sunkovito zaviranje. V takem primeru se v trenutku razvije maksimalna pomoč pri zaviranju, ki lahko sproži regulacijo ABS.

Zaviranje ABS traja, dokler ne popusti pritisk na zavornem pedalu.

Prižig varnostnih utripalk

Pri nekaterih vozilih se slednje lahko prižgejo pri močnem zaviranju.

Funkcija predvidevanja zaviranja

Pri nekaterih izvedenkah vozila sistem predčasno predvidi zaviranje za krajšo zavorno pot, ko hitro dvignete nogo s pedala za plin.

Posebni primeri

Pri uporabi regulatorja hitrosti:

- če uporabite pedal plina, se sistem lahko vključi, ko sprostite pedal;

- če ne uporabite pedala plina, se sistem ne vključi.

Motnje pri delovanju

Če sistem zazna motnjo delovanja, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preverite zavorni sistem«, ki ga spremlja opozorilna lučka ©.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Napredno krmiljenje spodrsavanja (nadzor oprijema)

Če je vozilo ustrezno opremljeno, nadzor oprijema omogoča lažji nadzor nad vozilom na cestah s slabšim oprijemom (neutrjen teren itd.).

Vklop, izklop sistema

Na zaslonu multimedijskega sistema izberite »Vozilo«, »Pomoč pri vožnji«, »Upravljanje vleke« in nato izberite način:

« Auto »

Na instrumentni plošči se za približno 15 sekund prikaže sporočilo »Proti zdrsu napredno samod.«.

Ta položaj omogoča optimalno uporabo v običajnih cestnih razmerah (suha, vlažna, rahlo zasnežena cesta itd.).

« Expert »

Ta položaj omogoča optimalno vožnjo po neutrjenem terenu (blato, pesek, odpadlo listje...). V načinu »Expert« se uporabljajo funkcije sistema za krmiljenje spodrsavanja.

Pri hitrosti nad približno 40 km/h sistem samodejno preklopi v način »Auto" in na instrumentni plošči se za približno 15 sekund prikaže sporočilo "Proti zdrsu napredno samod.«.

Opomba: privzeti način sistema je način »Auto".

Te funkcije predstavljajo dodatno pomoč v kritičnih situacijah pri vožnji in omogočajo, da vozilo obdrži izbrano smer vožnje.

Funkcije nikoli ne nadomestijo ukrepov voznika. Za vozilo še vedno veljajo omejitve, zato vas ne smejo spodbujati k hitrejši vožnji. Zato te funkcije torej ne morejo v nobenem primeru nadomestiti voznikove pazljivosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo).

Pnevmatike

Če je pnevmatike treba zamenjati, montirajte na vozilo pnevmatike iste znamke, tipa, dimenzij in profila (ali sestave), kot so originalne.

Pnevmatike morajo torej biti enake originalnim oziroma take, kot jih priporoča predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.

Aktivno zaviranje v sili

Sistem z radarjem 1 določa razdaljo do vozila pred vami in opozori voznika, če obstaja nevarnost za trčenje s prednjim delom vozila. Lahko namerno zavre vozilo, da bi omejil poškodbe zaradi trka.

Opomba: radar 1 ne sme biti prekrit (z umazanijo, blatom, snegom...).

Delovanje

Pri vožnji s hitrostjo med 30 in 140 km/h, če obstaja nevarnost trčenja s spredaj vozečim vozilom, se opozorilna lučka 2 vklopi in sveti rdeče na instrumentni plošči ali pri nekaterih vozilih na prikazovalniku na vetrobranskem steklu, hkrati pa je slišati zvočni signal.

Če voznik pritisne zavorni pedal in sistem še vedno zazna nevarnost trčenja, poveča moč zaviranja.

Če se voznik ne odzove na opozorilo in je trčenje neizbežno, sistem vključi zaviranje.

Sistem zazna samo vozila, ki vozijo v isto smer. Lahko se zgodi, da sistem ne zazna motoristov, ker je njihovo pot težko določiti.

Vklop, izklop sistema

Na zaslonu multimedijskega sistema 3 izberite meni »Vozilo«, »Pomoč pri vožnji«, »Aktivno zaviranje« in nato izberite »ON« ali »OFF«.

Pri izklopu sistema se prižge kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Sistem se ponovno vključi vsakič, ko se vključi kontakt pri vozilu.

Pogoji, ki onemogočajo sistem

Sistem se ne more vključiti:

- če je prestavna ročica v nevtralnem položaju ali praznem teku;

- če je parkirna zavora vključena;

- v ovinku.

Motnje pri delovanju

Če sistem zazna motnjo delovanja, na instrumentni plošči zasveti kontrolna lučka , ki jo spremlja sporočilo »Aktivn.zaviranje izključeno«.

Obstajata dve možnosti:

- Če se v sistemu pojavljajo začasne težave (na primer: tipalo je prekrito z umazanijo, blatom, snegom itd.), parkirajte vozilo in izklopite motor. Očistite območje zaznavanja na radarju. Ko ponovno zaženete motor, se kontrolna lučka izklopi, sporočilo pa izbriše;

- če se to ne zgodi, je lahko vzrok za napako drugačen; obrnite se na predstavnika servisne mreže.

Do menija »Pomoč pri vožnji« lahko neposredno dostopate s tipko 4 .

Aktivno zaviranje v sili

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

- Morebitno trčenje lahko vpliva na poravnavo in delovanje radarja. Izključite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege na območju radarja (popravila, zamenjave, popravki barve) mora izvesti kvalificiran strokovnjak.

- Namestitev dodatne opreme, ki lahko prekrije radar, je prepovedana (kovinski odbijač ...)

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, na primer:

- kompleksno okolje (kovinski most ...);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica ...).

Nevarnost nenadnega zaviranja.

Aktivno zaviranje v sili

Omejitve delovanja sistema

- Sistem se odzove samo na premikajoča se vozila ali vozila, ki jih je zaznal, ko so se premikala.

- Vozilo, ki vozi v nasprotno smer, ne sproži nobenega opozorila ali spremembe delovanja sistema.

- Območje, kjer je nameščen radar, mora ostati čisto in se ga ne sme spreminjati, da se zagotovi dobro delovanje sistema.

- Sistem se na manjša vozila, kot so motorji, kolesa, lahko odzove manj učinkovito kot na druga vozila.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- zavorne luči ne delujejo;

- Na sprednjem delu vozila je prišlo do trka ali je poškodovan;

- se vozilo vleče z avtovleko (ob okvari).

Prekinitev funkcije

aktivno zaviranje lahko kadar koli prekinete s kratkim pritiskom na pedal za plin ali zasukom volana pri izogibanju.

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Sistem za pomoč pri vožnji s prikolico

Ta sistem pomaga ohraniti nadzor nad vozilom ob uporabi prikolice. Zaznava nihanja, ki jih povzroča vleka prikolice v posebnih pogojih vožnje.

Pogoji delovanja

- Funkcijo mora vključiti predstavnik servisne mreže vozila;

- Vlečno kljuko mora odobriti predstavnik servisne mreže vozila;

- kable mora odobriti predstavnik servisne mreže vozila;

- vlečna kljuka mora biti priključena na vozilo.

Način delovanja

Funkcija stabilizira vozilo:

- z nesimetričnim zaviranjem prednjih koles, s čimer zmanjša nihanja, ki jih povzroča prikolica;

- z zaviranjem vseh štirih koles in omejevanjem navora motorja, s čimer se hitrost vozila zmanjša do prenehanja nihanja.

Na to vas opozori utripanje kontrolne lučke na instrumentni plošči.

Če so kabli vlečne kljuke zasedeni, vendar prikolica (nosilec za kolesa, nosilec za prtljago z osvetlitvijo ...) ni priklopljena, funkcija lahko deluje v posebnih razmerah vožnje, na primer pri kolesnicah.

Nevarnost zmanjšanja hitrosti vozila.

Pomoč pri speljevanju v klanec

Glede na naklon vzpetine ta sistem pomaga vozniku pri speljevanju v klanec. Ko voznik dvigne nogo z zavornega pedala, da bi pritisnil na pedal za plin, ta naprava deluje na samodejno zategnitev zavor, ki prepreči, da bi vozilo zdrsnilo nazaj.

Delovanje sistema

Deluje samo takrat, ko je prestavna ročica v vključenem prestavnem razmerju in ne v praznem teku (pri avtomatskem menjalniku ne sme biti izbran položaj N ali P) in ko je vozilo popolnoma zaustavljeno (pritisk na zavorni pedal).

Sistem zadrži vozilo približno 2 sekundi. Potem zavore popustijo (vozilo se pomika glede na nagib).

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec ne more popolnoma preprečiti pomikanja vozila nazaj v vseh primerih (zelo močan nagib …).

Voznik lahko v vsakem primeru pritisne na zavorni pedal in tako prepreči pomikanje vozila nazaj.

Pomoči pri speljevanju v klanec se ne sme uporabljati pri daljšem postanku: uporabite zavorni pedal.

Ta funkcija ni namenjena za dolgotrajnejšo zaustavitev vozila na mestu.

Če je treba zaustaviti vozilo, pritisnite na zavorni pedal.

Voznik mora biti še posebej pazljiv pri vožnji po spolzkih tleh in površinah s slabšim oprijemom.

Obstaja nevarnost resnih poškodb.

Zadnja krmilna kolesa

Pri vozilih s to opremo ta sistem med vožnjo omogoča obračanje zadnjih koles glede na pogoje vožnje: pri nizki hitrosti sistem zagotavlja lažje manevriranje, pri višji hitrosti pa zagotavlja boljšo stabilnost.

Pri vožnji z nizko hitrostjo se zadnja kolesa obračajo v nasprotno smer od prvih koles (slika A) za zagotavljanje lažjega manevriranje vozila. To je koristno pri vožnji po mestu, na ovinkasti cesti, pri manevriranju na parkirišču...

Med vožnjo pri višji hitrosti se zadnja kolesa obračajo v isto smer kot prva kolesa (slika B) za zagotavljanje večje stabilnosti vozila. To je koristno pri zamenjavi pasu, v ovinkih...

Opomba: konfiguracija sistema (odzivnost itd.) je odvisna od izbranega načina v meniju »Multi-Sense« (glejte razdelek »Multi-Sense« v 3. poglavju).

Motnje pri delovanju

- Če se na instrumentni plošči izpiše sporočilo »Preveri krmilni mehanizem« skupaj z opozorilno lučko ©: posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

- Če se prižge kontrolna lučka ® in prikaže sporočilo »Okvara krmilnega mehanizma« na instrumentni plošči, to opozarja na napako sistema.

® narekuje obvezno in takojšnjo zaustavitev v skladu s prometnimi razmerami. Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Če udarite v podvozje vozila (na primer: udarec ob mejnik, višji pločnik ali drugo urbano opremo), se vozilo lahko poškoduje (deformacija preme).

Da ne bi prišlo do nesreče, naj vozilo pregleda predstavnik servisne mreže za vaše vozilo.

FUNKCIJE ZA POMOČ PRI VOŽNJI

AKTIVNO ZAVIRANJE V SILI

ŠTIRIKOLESNI POGON

NAPREDNO KRMILJENJE SPODRSAVANJA