Nazaj na seznam

ZADNJI SEDEŽI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zadnji sedeži so ločeni in imajo lastne nastavitve.

Pomik sedežev naprej in nazaj

Dvignite vzvod 1, da se sprosti. Pomaknite sedež v želeni položaj in spustite vzvod. Preverite, ali je sedež dobro učvrščen.

Nastavitev nagiba naslonjala

Privzdignite ročico 1, da sedež pomaknete naprej.

Privzdignite ročico 2 in nagnite naslonjalo do želenega položaja.

Spustite ročico 2 in se prepričajte, da je sedež dobro učvrščen.

Preklop sedežev (položaj, ko so poravnani s podom)

Potisnite vzglavnik navzdol 4in dvignite ročico 2 za preklop sedeža. prepričajte se, da je sedež dobro učvrščen.

Dvig sedišča

Primite naslonjalo sedeža, ga dvignite in se prepričajte, da je dobro učvrščeno.

Ogrevanje sedežev

(pri nekaterih izvedenkah vozila)

Samo stranski sedeži

Pri vključenem kontaktu

- Ko na želenem sedežu prvič pritisnete stikalo 3, aktivirate najvišjo stopnjo sistema gretja. Vklopita se obe kontrolni lučki, vgrajeni v stikalo;

- če drugič pritisnete stikalo, spremenite stopnjo gretja na nizko. Vklopi se vgrajena kontrolna lučka;

- če ga pritisnete tretjič, se gretje izklopi.

motnje delovanja

Če je zaznana motnja delovanja, začneta kontrolni lučki, vgrajeni v stikalo 3 sedeža, ki ga zadeva motnja, utripati.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo miruje.

Dostop do sedežev v tretji vrsti

- Dvignite ročico 5;

- potisnite sedež naprej, dokler se ne zaskoči;

- namestite se na sedež v tretji vrsti;

- primite naslonjalo v drugi vrsti in ga preklopite;

- prepričajte se, da je sedež dobro učvrščen.

Postavitev sedeža v tretji vrsti

- Dostopajte do sedežev v tretji vrsti;

- varnostni pas namestite v kaveljček 6, da ga ne poškodujete;

- dvignite naslonjalo z ročico za dvigovanje 7 in se prepričajte, da je ustrezno zablokirano.

Preden premaknete sedež v drugi vrsti naprej, se prepričajte, da sedež ni zložen in poravnan s podom

Pri premikanju zadnjih sedežev pazite, da ni ničesar v bližini sedežnih pritrdišč (deli telesa, žival, kamenčki, krpa, igrače ...).

Med premikanjem zadnjih sedežev:

- pazite, da pri premikanju ni nikogar v bližini;

- poskrbite, da bo dovolj prostora okoli sedeža;

- poskrbite, da nič ne ovira predela, ki je namenjen spravljanju sedeža v prtljažnem prostoru;

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo miruje.

Samodejni preklop sedežev (položaj, ko so poravnani s podom)

Zadnji sedeži se odklenejo električno, da se preklopijo v položaj, ko so poravnani s podom.

Sedeže lahko premikate na dva načina:

- iz prtljažnega prostora s stikalom 8;

- prek zaslona multimedijskega sistema 9.

Pogoji uporabe

Pri ustavljenem vozilu, pri čemer so varnostni pasovi na zadnjih sedežih odpeti:

- na upravljalni enoti 8 ob odprtih prtljažnih vratih;

- prek zaslona multimedijskega sistema 9, pri delujočem motorju.

Opomba

Pri kakršnem koli odklepanju za preklop sedežev je treba predhodno preklopiti mizice na hrbtni strani prednjih sedežev.

Izklop funkcije

- Če je motor prižgan, pripet varnostni pas onemogoča funkcijo povezanega sedeža.

- Če se vozilo premika, sta upravljalni enoti izključeni.

Na upravljalni enoti 8

Stikala za preklop pri nekaterih izvedenkah vozila:

A zadnji levi sedež v drugi vrsti;

B zadnji sredinski sedež v drugi vrsti;

C zadnji desni sedež v drugi vrsti;

D zadnji desni sedež v tretji vrsti;

E zadnji levi sedež v tretji vrsti;

F vsi sedeži skupaj.

Prek zaslona multimedijskega sistema 9

Pri ustavljenem vozilu izberite »Vozilo«, »Sedeži« in nato »Zlaganje z enim dotikom«.

Pritisnite na sedež, ki ga želite preklopiti, ali na vse sedeže skupaj in potrdite.

Prisotnost ovire

Če sedež pri premiku zadene ob oviro, se premikanje samo od sebe ustavi. Ko oviro odstranite, morate sedež preklopiti ročno.

Motnje pri delovanju

Če so vsi pogoji izpolnjeni, a se preklop ne izvede, se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

Omejitev pri uporabi

Prepovedano je voziti s preklopljenim naslonjalom ali sedežem v drugi vrsti, ko na sedežu v tretji vrsti sedi potnik.

Pri premikanju zadnjih sedežev pazite, da ni ničesar v bližini sedežnih pritrdišč (deli telesa, žival, kamenčki, krpa, igrače ...).

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo miruje.

Pri premikanju zadnjih sedežev pazite, da ni ničesar v bližini sedežnih pritrdišč (deli telesa, žival, kamenčki, krpa, igrače ...).

Pri nameščanju sedežnega naslonjala pazite na to, da bo dobro učvrščeno.

Če so na sedežih nameščene sedežne prevleke, pazite, da ne bodo ovirale zaskočitve naslonjala.

Pravilno speljite varnostne pasove.

Ponovno namestite vzglavnike.

PRILAGODLJIVOST ZADNJEGA DELA